Veel van uw cliënten ontvangen een bijstandsuitkering vanuit de Participatiewet. In de praktijk doen zich allerlei vragen en problemen voor rondom deze uitkering. Hoe staat het met uw kennis hierover?

Toets uw kennis aan de hand van 9 stellingen. Na afloop ziet u direct uw score. U ontvangt een kopie van de vragen + antwoorden én uitgebreide toelichting als naslagwerk in uw mail.

De test is gemaakt door Studiecentrum Kerckebosch en samengesteld door mr. André Moerman, onder andere eigenaar van SchuldInfo.nl. De inhoud is aangepast aan de actuele wet- en regelgeving (2024).

Laatst bijwerkt: januari 2024