Duurzame inzetbaarheid is erop gericht mensen tot hun pensioen gezond, gelukkig en bekwaam aan het werk te houden. Een beleid waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de specifieke omstandigheden en wensen van medewerkers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan.|

Maar stel, je doet niets aan duurzame inzetbaarheid? Wat zijn dan de gevolgen? Wij schetsen het sombere scenario van niets doen aan duurzame inzetbaarheid. Dit zijn de 10 missers. Een verkorte versie kunt u onderaan deze pagina als Infographic gratis downloaden.

 

1. Meer klachten en verzuim

Voor het leveren van een goede werkprestatie is een fysieke én mentale gezondheid essentieel. Om hoge kosten door verzuim te voorkomen, moet je blijven investeren in opleiding, ontwikkeling en gezondheid. De juiste maatregelen zoals een vitaliteitsbeleid en  interventies op het gebied van duurzame inzetbaarheid in de organisatie verminderen klachten en uitval van werknemers. 

2. Moeite om vacatures gevuld te krijgen

De arbeidsmarkt is krap. In nagenoeg alle branches is er een tekort aan mensen. Zo ook in jouw organisatie. Zorg ervoor dat je een aantrekkelijke werkgever bent, die mensen aan zich  bindt. Zodat ze voor jou willen komen werken. Investeer in ontwikkeling, voor nu en in de toekomst. Stimuleer een leven lang ontwikkelen bij je werknemers. 

3. Lagere productiviteit

Gelukkige en gezonde werknemers zijn productiever. Wil je je mensen -van alle leeftijden- hun hele loopbaan gemotiveerd houden? Om ze zo de gewenste werkprestatie te laten leveren? Draag zorg voor voldoende fysieke en mentale veerkracht. Kennis en vaardigheden moeten up-to-date blijven.  

4. Meer fouten en soms ongevallen

Ongeval analyses van de Inspectie SZW tonen aan dat 38 procent van de bedrijfsongevallen te wijten is aan menselijk gedrag. Zoals gebrek aan motivatie, alertheid en veiligheidsbewustzijn. Door te werken aan een strategisch beleid voor duurzame inzetbaarheid en het nemen van de juiste maatregelen en interventies kun je fouten en ongevallen voorkomen. 

5. Ontevreden klanten

Geef je als organisatie geen aandacht aan duurzame inzetbaarheid dan zul je je ziekteverzuim zien stijgen, je meest talentvolle werknemers zien vertrekken en ongemotiveerde mensen fouten zien maken. Dit alles straalt af op de klanten van je bedrijf. Duurzame inzetbaarheid is niet alleen van belang voor je mensen, maar ook voor het bedrijfsresultaat. 

6. Medewerkers die niet meer passen bij het werk

Als werkgever moet je medewerkers mee zien te krijgen in de continue veranderende organisatie. Arbeidsmobiliteit betekent een verandering van de omgeving of verbreding van de horizon. Met employability creëer je medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn en werk doen dat bij hen past. Ze hebben geen moeite met veranderingen in hun werk en op de arbeidsmarkt en passen zich gemakkelijk aan. 

7. Verlies van klanten

Ontevreden klanten zullen weglopen naar de concurrent. Zie punt 5. Duurzame inzetbaarheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer en het telt wel degelijk mee in het bedrijfsresultaat. Het heeft gevolgen voor de resultaten en toekomstbestendigheid van de organisatie. 

8. Meer kosten en lagere opbrengsten

Werkgevers die niet investeren in de fysieke en mentale gezondheid van hun medewerkers, zullen de kosten van ziekteverzuim zien stijgen. En verzuim kost een bedrijf kapitalen. Bovendien daalt ook de productiviteit van medewerkers en moet je kostbaar tijdelijk personeel aantrekken. Met inzicht in de kosten en baten van duurzame inzetbaarheid kun je tot verantwoorde beslissingen komen en kun je de juiste maatregelen nemen. Hierdoor haal je wel het maximale uit de organisatie. 

Tip: Kobadi training
Wat levert duurzame inzetbaarheid een bedrijf op? Wat kost het als je niets doet? Tijdens de leergang Adviseur Duurzame Inzetbaarheid krijg je onder andere een Kobadi training. Je maakt samen een analyse van verschillende duurzame inzetbaarheid maatregelen. 

9. Slechter imago

Wanneer je niets doet aan duurzame inzetbaarheid zal de ervaring en kennis van oudere werknemers gestaag verdwijnen. Tegelijkertijd zullen jongere mensen maar kort in dienst blijven doordat er niets wordt gedaan aan talentmanagement. Het wordt steeds moeilijker om nieuwe mensen te vinden en te behouden. De werkdruk gaat omhoog, het werkplezier omlaag en daarmee stijgt het ziekteverzuim. Een positief imago wordt juist uitgedragen door werknemers en heeft een aanzuigende werking op potentiële nieuwe mensen. En nieuwe klanten en opdrachtgevers. 

10. Concurrentie niet meer bij te houden

Duurzame inzetbaarheid gaat over de juiste ‘fit’ tussen mens en organisatie. Nu, maar ook in de toekomst. De wereld verandert in een rap tempo. Je moet als organisatie mee veranderen en inspelen op nieuwe ontwikkelingen om te overleven. Duurzame organisaties hebben vitale medewerkers nodig die meebewegen en zich blijven ontwikkelen. 

Dit artikel is gepubliceerd in 2020, maar tot op heden nog steeds relevant.