Masterclass - Specialisatie
woensdag 16 mei 2018 Hotel Breukelen, Breukelen

Tuchtrecht in de gezondheidszorg

Verdieping tuchtrecht, recente jurisprudentie en opmerkelijke uitspraken

In deze cursus wordt het tuchtrecht op verdiepende wijze besproken. De onderwerpen van de cursus worden ontleend aan de ontwikkelingen in het tuchtrecht en de tuchtrechtelijke jurisprudentie. Er wordt stilgestaan bij formele, procesrechtelijke aspecten en materieelrechtelijke onderwerpen.

Onderwerpen die centraal staan zijn:

 • Stand van zaken aangekondigde wetswijziging tuchtrecht
 • De tuchtnormen in de praktijk:
  • de zorgvuldigheid jegens de individuele patiënt
  • het belang van de individuele gezondheidszorg
 • Verhouding van het tuchtrecht tot andere juridische procedures (zoals onder andere de Wkkgz)
 • Wat verwachten we van de Wkkgz-procedures (klachten- en geschillenregeling)?
 • Procesrechtelijke aspecten in de tuchtprocedure en tips
 • De rol van de advocaat: hoe pak je een zaak aan?
 • Tuchtmaatregel: kwaliteitsverbetering of straf? 
 • Taken en bevoegdheden (maatregelen) verschillende toezichthouders, in het bijzonder van de  Inspectie Gezondheidszorg
 • Praktijkvoorbeelden

Verkenning van de grenzen van het tuchtrecht
In de praktijk zien we dat de grenzen van het tuchtrecht verkend worden: collega’s die over collega’s klagen, patiënten die bestuurders verantwoordelijk houden voor de zorg, patiënten die alle leden van een team van zorgverleners aanklagen, patiënten die hoge verwachtingen hebben en ongenoegen over hulpverleners via het tuchtrecht uiten.

Verdieping en casusbehandeling
In deze cursus wordt het tuchtrecht op verdiepende wijze besproken. De onderwerpen van de cursus worden ontleend aan de ontwikkelingen in het tuchtrecht en de tuchtrechtelijke jurisprudentie. Er wordt stilgestaan bij formele, procesrechtelijke aspecten en materieelrechtelijke onderwerpen.
U krijgt tips en handvatten om de verschillende procedures zo goed mogelijk te doorlopen. Naast presentaties door de docenten, gaat u ook zelf aan de slag met de bespreking van (door deelnemers ingebrachte) opmerkelijke uitspraken, casus en praktijkdilemma´s.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor de jurist die ervaring heeft met tuchtrecht in de gezondheidszorg en behoefte heeft aan verdieping. Deelnemers beschikken over basiskennis over de tuchtprocedure en het doel van het tuchtrecht.

Drie redenen waarom u deze masterclass niet mag missen:

 • Diepgaande bespreking van opmerkelijke jurisprudentie, zowel inhoudelijk als formeel-rechtelijk
 • In één middag op de hoogte van bijzonderheden en leerpunten uit tuchtzaken
 • De mogelijkheid om zelf uitspraken, praktijkcasus en vragen in te brengen

Breng uw eigen casus in
Het is nadrukkelijk de bedoeling dat deelnemers voorafgaand aan de cursus zelf vragen en casuïstiek inbrengen, zodat de cursus aansluit bij uw behoefte en interactie plaatsvindt. U kunt uw casus en vragen sturen naar: klantenservice@kerckebosch.nl

Lees meer

Accreditatie / PE punten

NIVRE - 4 PE-punten
NOvA - 4 PO-punten

 

Bestemd voor: 

Deze cursus (academisch niveau) is bestemd voor advocaten, leden rechterlijke macht en juristen werkzaam bij:

 • Zorginstellingen
 • Letselschadebureaus
 • (aansprakelijkheids)verzekeraars
 • Rechtsbijstandsverzekeraars
 • Juridische adviesbureaus in de zorg

N.B. Basiskennis van het tuchtrecht in de zorg wordt verondersteld. Om up-to-date te blijven adviseren wij om deze cursus tweejaarlijks te volgen.