Cursus
donderdag 5 oktober 2017 Hotel Breukelen, Breukelen

Informatie en Opsporing in de praktijk

Vergaren, verwerken en verstrekken van informatie door politie, justitie en BOD´s: (inter)nationale regelgeving & praktische tips voor uw opsporingsonderzoek of strafzaak.

Tijdens deze cursus wordt u in één dag op de hoogte gebracht van de meest belangrijke ontwikkelingen, jurisprudentie en wetgeving op het gebied van informatie en opsporing en worden de volgende onderwerpen besproken:

 • De wettelijke bepalingen met betrekking tot de inwinning en verwerking van informatie ten behoeve van de opsporing
 • Wie is waarvoor en wanneer verantwoordelijk bij de inwinning en verwerking van informatie? Rolverdeling tussen politie, BOD’s en OM
 • Behandeling van bijzondere casuïstiek
 • Zeer interactief: 'battle' mee met de Wpg

Naleving Wpg kan en moet beter
Het gehele straf(proces)recht staat of valt met de kwaliteit van de door de opsporingsdiensten en het OM verkregen informatie. De docenten bespreken de wettelijke bepalingen met betrekking tot de inwinning en verwerking van informatie ten behoeve van de opsporing, projectvoorbereiding, start en voortgang van het opsporingsonderzoek en de toepassing daarvan in de praktijk. Op het gebied van vijf essentiële thema’s – autoriseren, verstrekken, protocolleren, bewaartermijnen en rechten van betrokkene – kan de naleving van de Wpg, door politie en andere diensten waar de Wpg van toepassing is, nog aanzienlijk verbeteren.

Veel (EU) veranderingen en vernieuwingen: nieuwe Wpg en AVG in aantocht!
In de afgelopen jaren hebben enorm veel (juridische en technische) veranderingen plaatsgevonden onder invloed van internationale ontwikkelingen (met name EU), nationale wetgeving, jurisprudentie, technische ontwikkelingen, reorganisaties bij opsporingsdiensten (met name politie) en OM. Daarnaast zien we in de praktijk een toename van informatie-uitwisseling binnen allerlei nieuwe samenwerkingsverbanden. Vanaf mei 2018 zal zowel de nieuwe Wpg van kracht zijn als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De tekst / contouren van de nieuwe Wpg zijn in het voorjaar van 2017 bekend.

Lees meer

Battle mee met de Wpg
Het programma is zeer interactief: door middel van een ‘battle’ nemen de docenten u mee langs wet- en regelgeving en jurisprudentie. Casuïstiek, inleidingen en discussies wisselen elkaar af. Er is genoeg ruimte om ervaringen te delen en vragen te stellen.

Twitter: @kkbstrafrecht

Accreditatie / PE punten

NOvA - 6 PO-punten

 

Bestemd voor: 
 • Strafrechtadvocaten
 • Politie (met name leidinggevenden, recherche, financieel rechercheurs, informatierechercheurs en TCI’s)
 • Officieren van justitie
 • Openbaar Ministerie
 • Rechters en Rechter-commissarissen
 • BOD’s: FIOD, NVWA, SZW-DO, ILT-IOD
 • Belastingdienst
 • Beleidsafdelingen binnen gemeenten
 • Douane
 • Ministerie van Veiligheid en Justitie
 • AIVD en de Regionale Inlichtingendiensten (RID’S)