Heimelijke opsporing

Heimelijke opsporing

Juridisch handboek voor de opsporingspraktijk over de bevoegdheden van het werken onder dekmantel

In dit boek worden alle door de wetgever toegelaten opsporingsbevoegdheden die vallen onder het begrip WOD – het stelselmatig inwinnen van informatie, pseudokoop, pseudodienstverlening en infiltratie – uitgebreid beschreven.

Het werken onder dekmantel door politie en andere opsporingsinstanties krijgt de laatste jaren in toenemende mate aandacht in de media. Enkele uitgesproken en recente voorbeelden hiervan zijn de opsporingsonderzoeken naar een moord in Kaatsheuvel, bekend onder de naam ‘Eem-2’ en de zogenaamde ‘Posbankmoord’, waar het team Werken onder dekmantel (WOD) de betrokken verdachten langzaam maar zeker ontvankelijk heeft gemaakt om een bekentenis af te leggen ten overstaan van de opsporingsambtenaren van het team WOD.

In dit boek worden alle door de wetgever toegelaten opsporingsbevoegdheden die vallen onder het begrip WOD – het stelselmatig inwinnen van informatie, pseudokoop, pseudodienstverlening en infiltratie – uitgebreid beschreven, zowel wanneer deze door opsporingsambtenaren als door burgers worden uitgevoerd. Vragen als ‘Hoe ver mag een opsporingsambtenaar gaan wanneer het om misleiding gaat?’, ‘Wanneer wordt het uitlokken van een strafbaar feit juridisch ontoelaatbaar?’, ‘Mag de politie heimelijk goederen aan verdachten verkopen?’ en vele andere daaraan gerelateerde vragen worden beantwoord.

Hoofdstukken

  • Geschiedenis
  • Het stelselmatig inwinnen van informatie
  • Pseudokoop
  • Pseudodienstverlening
  • Infiltratie
  • De getuige onder dekmantel
  • Misleiding
  • Praktische aspecten van undercoverwerkzaamheden

De inhoud is, mede vanuit veiligheidsoverwegingen, met name tot stand gekomen aan de hand van openbare bronnen, zoals Kamerstukken, wet- en regelgeving, veel jurisprudentie en literatuur. Het mag voor zich spreken dat de door WOD gebruikte technieken en methodieken slechts besproken kunnen worden wanneer deze uit jurisprudentie of anderszins reeds bekend zijn geworden.

Dit boek wil bijdragen aan een juist en compleet beeld van vooral de juridische, maar ook enkele praktische aspecten van het werken onder dekmantel. Het dient als naslagwerk voor professionals binnen de opsporing, advocatuur en rechterlijke macht die op een of andere manier te maken krijgen met WOD en anderszins geïnteresseerden.

Mr. Frank Claassens is juridisch adviseur bij de Landelijke eenheid van de politie, is lid van de Centrale Toetsingscommissie (CTC) van het Openbaar Ministerie en geeft veel cursussen over heimelijke opsporingsbevoegdheden aan de politie en andere opsporingsinstanties, het Openbaar Ministerie en de zittende magistratuur.

€ 36,65
excl. BTW

Hulp nodig?
030 698 42 22 of klantenservice@kerckebosch.nl

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.