Masterclass - Specialisatie
woensdag 8 november 2017 Hotel Breukelen, Breukelen

Aansprakelijkheid voor medische hulpzaken

Inzicht in de aansprakelijkheid als een medische hulpzaak ongeschikt blijkt - actuele jurisprudentie

Bij de geneeskundige behandelingsovereenkomst blijkt de operatierobot te haperen, waardoor de operatie op een ander tijdstip moet worden voortgezet. Is de arts of het ziekenhuis daarvoor aansprakelijk of is het de producent die moet worden aangesproken? Lekkende borstprotheses, krakende heupimplantaten en niet functionerende pacemakers; ook dat kunnen problemen zijn waardoor schade wordt veroorzaakt en opnieuw rijst de vraag wie daarvoor aansprakelijk is, de arts, het ziekenhuis en/of de producent? En hoe zit het met schadelijke bijwerkingen van sommige geneesmiddelen?

Aspecten die centraal staan tijdens deze masterclass:
• Medische hulpzaak versus medisch hulpmiddel
• Medische hulpzaak versus product
• Wat kan er mis gaan?
• Ongeschiktheid van een medische hulpzaak 
• Toerekening tekortkoming door ongeschikte zaak
• Kwalitatieve aansprakelijkheid zaak
• Gebrek in een product
• Risicoaansprakelijkheid producent
• Gebrekkigheid versus ongeschiktheid

Lees meer

Schade door menselijke of technische fouten
Het gebruik van medische technologie zorgt voor vooruitgang in de mogelijkheden als het gaat om de geneeskundige behandeling van een patiënt. Het gebruik kan echter ook voor problemen zorgen. Deze problemen zijn van uiteenlopende aard: de desbetreffende medische hulpzaak kan bijvoorbeeld verkeerd worden toegepast of afgelezen door de hulpverlener, maar kan ook behept zijn met een fabricagefout. Hetzelfde geldt voor prothesen en implantaten. Het gebruik kan op allerlei terrein en  letterlijk en figuurlijk vooruitgang brengen, maar ook zorgen voor schade doordat de hulpverlener de prothese beschadigt of doordat er een gebrek in het ontwerp van de prothese blijkt te zitten.

Wie moet worden aangesproken?
Het feit dat zich verschillende soorten problemen kunnen aandienen net zoals de omstandigheid dat zowel hulpverleners als producenten een rol spelen, doet de vraag rijzen wie moet worden aangesproken op het moment dat de patiënt als onderwerp van een geneeskundige behandeling schade ondervindt die in relatie kan worden gebracht met de medische hulpzaak/product. Welke omstandigheden zijn doorslaggevend voor het bepalen van de aansprakelijkheid, is er samenloop mogelijk en welke verschillende standpunten kunnen worden verdedigd?

Inzicht in fundamentele vragen
Deze cursus geeft u inzicht in de fundamentele vraagstukken betreffende aansprakelijkheid voor medische hulpzaken. Mr. dr. Rolinka Wijne neemt u mee in dit specifieke onderdeel van het aansprakelijkheidsrecht aan de hand van jurisprudentie en verschillende casus.
Na afloop bent u op de hoogte van de stand van zaken en bent u beter voorbereid in uw lopende én nieuwe zaken.

Accreditatie / PE punten

NIVRE - 4 PE-punten
NOvA - 4 PO-punten

 

Bestemd voor: 

Deze Masterclass (academisch niveau) is bestemd voor juristen bij:

  • Advocatenkantoren
  • Letselschadebureaus
  • Overige juridisch adviseurs letselschade
  • Rechterlijke macht
  • Verzekeraars
  • Zorginstellingen