Scheidingen zorgen in lopende schuldregelingen, maar ook bij de start daarvan, bijna altijd voor complicaties. Maar ook als er een schuldregeling moet komen tijdens het huwelijk, is het belangrijk om te weten hoe het zit. Temeer omdat in 2018 de nieuwe Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen is ingegaan. U heeft nu te maken met twee stelsels: het stelsel van vóór en na 1 januari 2018.

Dat kan lastige situaties opleveren. Docent Kitty van Velthuijsen van de cursus Huwelijksvermogensrecht in schuldsituaties, schetst een casus uit haar praktijk.

Casus

Een echtpaar van 40 (meneer) en 37 (mevrouw) jaar oud, met 2 thuiswonende kinderen van 9 en 7 uit een eerdere relatie van mevrouw. Gehuwd op 5 januari 2018. Er zijn geen huwelijkse voorwaarden opgemaakt.
Meneer heeft schulden uit een voormalige eigen onderneming voor in totaal € 115.000. Mevrouw heeft geen schulden.
Beiden hebben inkomen uit werk. Meneer € 2.000 n.p.m., mevrouw € 2.700 n.p.m.
Ze melden zich bij schuldhulpverlening en vertellen dat ze voor ze zijn gehuwd informatie hebben ingewonnen bij een notaris. Mevrouw wilde niet het risico lopen aansprakelijk te worden voor de schulden van meneer. De notaris heeft hen verteld dat de vermogens die zij voor het huwelijk hadden (positief of negatief) niet in de gemeenschap vallen.

De schuldhulpverlener legt uit dat mevrouw inderdaad niet aansprakelijk is voor de schulden van meneer, maar dat er wel een gezamenlijke schuldregeling moet komen.
De schuldeisers van meneer kunnen zich namelijk verhalen op het volledige privé vermogen van meneer en op de helft van het gemeenschappelijk vermogen, dat is ook het inkomen vanaf de huwelijksdatum.
Dit betekent dat de helft van afloscapaciteit in de schuldregeling (beide inkomens - gezamenlijk Vtlb) onder de schuldeisers verdeeld wordt en de andere helft terugvloeit naar mevrouw.
Dit betekent ook dat zij ook de schuldregelingsovereenkomst aangaat en BKR geregistreerd wordt.

Mevrouw wil dit niet, ze dacht dit met een huwelijk onder het nieuwe huwelijksvermogensrecht goed te hebben geregeld.
De schuldhulpverlener heeft hen geadviseerd alsnog huwelijkse voorwaarden op te laten maken, met volledige uitsluiting. Daarna is alsnog een schuldregeling getroffen voor alleen meneer.