Verdiepingscursus
dinsdag 27 maart 2018 Van der Valk Hotel Veenendaal, Veenendaal

Schuldhulpverlening aan (ex-)zelfstandigen | SHV module 3

Kennis

Met de maatschappelijke toename van het aantal zelfstandigen (met name de Zzp-er), zien we deze doelgroep ook vaker bij de aanvragen voor schuldhulpverlening. Wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de aandachtspunten wanneer we voor een (ex-)zelfstandige een schuldregeling tot stand willen brengen?

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening: óók voor Zzp-ers en ex-ondernemers
In de rapportage van de Nationale Ombudsman over de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening valt terug te lezen dat ondernemers met een lopend bedrijf dikwijls uitgesloten worden van de schuldhulpverlening. Pas wanneer zij hun bedrijf beëindigen kunnen zij zich aanmelden. Categoriale uitsluiting van ondernemers is echter niet in overeenstemming met  de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. De uitsluiting blijkt vaak voort te komen uit een gebrek aan kennis over de mogelijkheden om een (minnelijke) schuldregeling tot stand te brengen voor een zelfstandige.

Voortzetting of beëindiging van de onderneming: wat adviseert u?
Voortzetting van de ondernemingsactiviteiten betekent dat betrokkene in eigen inkomsten blijft voorzien. Ook leidt dit dikwijls tot een hoger aanbod aan de schuldeisers. Goede schuldhulpverlening voor ondernemers biedt grote maatschappelijke voordelen. Alleen wanneer de activiteiten niet levensvatbaar zijn is het noodzakelijk om de onderneming te beëindigen. Daarbij blijkt vaak dat achterstand in de boekhouding en belastingaangifte een schuldregeling belemmert.  Ook in deze situatie is het zinvol om de aanvraag voor schuldhulpverlening in behandeling te nemen en een plan van aanpak op te stellen om de belemmeringen weg te nemen.

Doel van de cursus
Uitvoerenden en beleidsmakers van de schuldhulpverlening krijgen inzicht in de mogelijkheden om goede schuldhulpverlening uit te voeren voor (ex-)zelfstandigen.

Door het volgen van deze cursusmiddag leert u:

 • Onder welke voorwaarden een schuldregeling met voortzetting van de ondernemingsactiviteiten tot stand kan worden gebracht
 • Mogelijkheden van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) hierbij
 • Gevolgen van de gekozen rechtsvorm mbt de aansprakelijkheid (eenmanszaak/Zzp, VOF en BV)
 • Hoe te handelen wanneer er zekerheden zijn gesteld (pandrecht, retentierecht en eigendomsvoorbehoud)
 • Hoe u de belastingschuld definitief kunt bepalen
 • Op welke wijze een aanstaande ex-ondernemer de schuldpositie kan beperken en het perspectief op een geslaagde schuldregeling kan vergroten
 • De mogelijkheid om in te zetten op een dwangakkoord ex art. 287a Fw bij een schuldregeling voor een zelfstandige

Stuur uw praktijkvragen in
Wij nodigen u uit om uiterlijk één week voor de cursusdatum uw praktijkvragen in te sturen. Deze worden dan tijdens deze cursusmiddag, voor zover mogelijk, behandeld door de docenten. U kunt uw vragen sturen naar: klantenservice@kerckebosch.nl.

Lees meer

Over de Verdiepingscursus Schuldhulpverlening
Praktische cursus met handvatten voor alledaagse problemen in de schuldhulpverlening
Voor uw persoonlijke effectiviteit als professional werkzaam in de schuldhulpverlening of betrokken bij financiële hulpverlening, is het belangrijk uw kennis en vaardigheden te onderhouden, aan te scherpen en te vergroten. Om te voorzien in uw behoefte aan praktische informatie organiseert Studiecentrum Kerckebosch een uitdagende verdiepingscursus. De cursus bestaat uit tien modules, die u zowel afzonderlijk als in combinatie kunt volgen. U kunt de cursus dit voorjaar al volgen of kiezen voor de najaarseditie.

Accreditatie / PE punten

BPBI - 4 punten
Kiwa - Persoonscertificering schuldhulpverlening NEN 8048:1 - 4 PE punten – Kennis
NBPB: 4 uur
Registerplein (voorheen BAMw) - in aanvraag
VeWeVe - 3 PE-punten t.b.v. beschermingsbewindvoerders en curatoren
Wsnp - 4 vakinhoudelijke punten

 

Bestemd voor: 

Deze cursussen zijn speciaal ontwikkeld voor (medewerkers van):

 • Schuldhulpverlening bij gemeenten
 • Bureaus Schuldhulpverlening
 • Beschermingsbewind
 • Bureaus voor inkomensbeheer
 • Kredietbanken
 • Startende en assistent Wsnp-bewindvoerders

Incompany:
Deze modules kunnen wij ook incompany voor u organiseren en indien gewenst op maat maken. Een incompany cursus is interessant vanaf 10 deelnemers. Stuur voor meer informatie een e-mail aan Esmee van den Berg: evandenberg@kerckebosch.nl.