Praktijkmiddag - Verdieping
dinsdag 28 november 2017 Hotel Breukelen, Breukelen

Letselschade & Sociale Zekerheid

Wegwijs in de wettelijke regelingen en voorzieningen in relatie tot de schadebeperkingsplicht

Bij de afwikkeling van letselschadeclaims hebt u te maken met vragen op het gebied van sociale zekerheid. Vragen over vervoer, wonen, zorg, arbeid, en arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. De docenten maken u wegwijs in het woud van de sociale zekerheid! 

Aspecten die centraal staan tijdens de praktijkmiddag:

 • Vervoer, wonen en zorg
  o    Vervoersvoorzieningen
  o    Verhuizen en de (on)mogelijkheden voor voorzieningen en aanpassingen in de woning
  o    Huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging en begeleiding (Wmo)
  o    Aspecten van de Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw)
  o    (Im)materiële schade en de Participatiewet: wat kan de gemeente terugvorderen?
 • Arbeid, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
  o    Loondoorbetaling, Ziektewet (Zw) en Werkloosheidswet (WW)
  o    Rechten op ziekengeld: opschorting of stopzetting loon (art. 7:629 BW)?
  o    Verzekeringsrechten van flexwerkers/oproepkrachten
  o    Re-integratieverplichtingen, second opinion (Wet Poortwachter)
  o    WIA, IVA & WGA
  o    Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)
  o    Wajong 2015

Lees meer

Vervoer, wonen en zorg
Bij ernstige letsels en beperkingen kan aanpassing van de woning nodig zijn. Of is verhuizing naar een toegelaten zorginstelling (“AWBZ-instelling”) beter en/of goedkoper? Kan  er aanspraak worden gemaakt op een PGB of moet het slachtoffer genoegen nemen met zorg in natura? En wie bepaalt dat dan en volgens welke criteria?

Arbeid, arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid
Het slachtoffer heeft een tijdelijk contract, is uitzend- of oproepkracht en komt zonder werk te zitten. Waar kan nog aanspraak op gemaakt worden? En wat als er sprake is van arbeidsongeschiktheid?

Al deze vragen kunnen vroeger of later een rol spelen in een letselschadedossier. Na het volgen van deze intensieve praktijkmiddag weet u de antwoorden te vinden.

Niveau
De lesstof wordt behandeld op verdiepend niveau. De cursus is bestemd voor personen die minimaal 3 jaar werkzaam zijn als letselschadejurist/advocaat en die meer kennis wil hebben van het sociaal zekerheidsrecht. Deelnemers zijn in staat om zelf de vertaalslag te maken naar de letselschadepraktijk.

Accreditatie / PE punten

NIVRE - 5 PE-punten
NOvA - 5 PO-punten

 

Bestemd voor: 

Deze praktijkmiddag (academisch niveau) is bestemd voor juristen bij:

 • Advocatenkantoren
 • Bedrijfsjuristen bij o.a. verzekeringsmaatschappijen
 • Letselschadebureaus
 • Schaderegelaars
 • Juristen rechtsbijstandverzekeraars
 • Rechtshulpverleners

Niveau
De lesstof wordt behandeld op verdiepend niveau. De cursus is bestemd voor personen die minimaal 3 jaar werkzaam zijn als letselschadejurist/advocaat en die meer kennis wil hebben van het sociaal zekerheidsrecht. Deelnemers zijn in staat om zelf de vertaalslag te maken naar de letselschadepraktijk.