Actualiteitenmiddag - Verdieping
donderdag 7 december 2017 Postillion Hotel Utrecht Bunnik, Bunnik

Actualiteiten Letselschade

De praktijkmiddag ‘Actualiteiten Letselschade’ behandelt recente ontwikkelingen in het letselschaderecht en onderwerpen die om een jaarlijkse update of verdieping vragen; in deze editie staan de volgende vier thema’s centraal:

1. Actualiteiten Rekenrente

2. Whiplashclaims in deelgeschil

3. Wetsvoorstel Affectieschade & Ontwikkelingen smartengeld

4. De positie van het minderjarige slachtoffer in het schadevergoedingsrecht

Actualiteiten Rekenrente
Alle partijen in de letselschadebranche zijn het er wel over eens, dat een rekenrente van 3% bij de kapitalisatie van de toekomstige schade niet meer houdbaar is. Ook verschillende rechters hebben dit al aangegeven. Maar wat is dan een juiste rekenrente? De verschillende opvattingen hierover zullen worden behandeld.

Whiplashclaims in deelgeschil
Juist in letselschadeclaims van whiplashpatiënten spelen causaliteitsproblemen. In welke situaties is de deelgeschilrechter bereid om causaliteit tussen ongeval, letsel en schade aan te nemen? Is de rechter ook bereid om de vraag of er als gevolg van het letsel de nodige beperkingen zijn te beantwoorden? Gekeken wordt of er aan de hand van de jurisprudentie over de afgelopen twee jaar enkele vuistregels kunnen worden geformuleerd.

Het wetsvoorstel Affectieschade: nieuwe ronde, nieuwe kansen & Ontwikkelingen smartengeld
Nu ook Duitsland in vlot tempo een wetsvoorstel heeft aangenomen dat vergoeding van affectieschade mogelijk maakt, kan Nederland niet langer achterblijven. Of tovert de Eerste Kamer net als in 2010 toch weer een konijn uit de hoge hoed? Wat is de betekenis van het wetsvoorstel voor de letselschadepraktijk? Welke discussies zijn te verwachten? Wat zal de verhouding zijn tussen shockschade en affectieschade?
Ten aanzien van het smartengeld zal de vraag beantwoord worden of de roep om verhoging van het smartengeld weerklank heeft gevonden in de rechtspraak, en welke ontwikkelingen verder in de rechtspraak waar te nemen zijn.

De positie van het minderjarige slachtoffer in het schadevergoedingsrecht
Hoe bescherm je de belangen van een jeugdig slachtoffer, zonder de feitelijke verzorgers tekort te doen? En op wie rust in dergelijke gevallen de zorgplicht dat de juiste maatregelen genomen worden?

Lees meer

Accreditatie / PE punten

NIVRE - 4 PE-punten
NOvA - 4 PO-punten

 

Bestemd voor: 

Deze praktijkmiddag (academisch niveau) is bestemd voor juristen bij:

  • Advocatenkantoren
  • Bedrijfsjuristen bij o.a. verzekeringsmaatschappijen
  • Letselschadebureaus
  • Schaderegelaars
  • Juristen rechtsbijstandverzekeraars
  • Rechtshulpverleners