Omgaan met personen (cliënten, burgers, patiënten, collega's) met een (psychiatrische) aandoening vraagt om kennis van de verschillende stoornissen. Wat weet u over deze thematiek? Test uw kennis aan de hand van 12 meerkeuzevragen.

Na afloopt ziet u direct uw score. U ontvangt binnen enkele werkdagen ook een kopie van uw resultaten als naslagwerk in uw mail.*

De test is gemaakt door Studiecenturm Kerckebosch en samengesteld door drs. Sjaak Boon van ONDERBOVEN.

In 2021 gepubliceerd en nog steeds actueel!