Cursus - Verdieping
woensdag 13 december 2017 NH Jan Tabak, Bussum

Module 3: Aansprakelijkheid in medische zaken: verdieping II

Deze cursusreeks van drie modules is erop gericht u een overzicht te geven van het medisch aansprakelijkheidsrecht en een verdieping op de meest belangrijke onderdelen: de grondslagen voor aansprakelijkheid en het causaal verband. We organiseren deze bijeenkomst in samenwerking met De Letselschade Raad.

Juridisch causaal verband en proportionele aansprakelijkheid
Wil een patiënt zijn schade op de arts of het ziekenhuis verhalen, dan zal hij zich moeten baseren op een tekortkoming of onrechtmatige daad van de arts of het ziekenhuis. Deze grondslagen vereisen echter ook een causaal verband tussen de normschending en de schade van de patiënt. Het causaal verband in medische zaken is echter complex en vereist soms een creatieve omgang met de regels van bewijs of een proportionele afdoening.

Doelstelling
Deze cursusmodule biedt de cursist inzicht in de complexiteit van het causaal verband en ook in de mogelijkheden om gebruik te maken van handvatten om het bewijs te construeren, zoals de omkeringsregel. De cursus biedt eveneens inzicht in de regels van de proportionele aansprakelijkheid, waaronder de benadering van de verloren kans. Om de opgedane kennis zoveel mogelijk toe te kunnen passen in de praktijk, wordt waar mogelijk ingegaan op concrete casus. Afgesloten wordt met een blik op de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), aangezien deze per 1 januari 2016 deel is gaan uitmaken van onze wetgeving op het gebied van medische kwesties. Dit heeft de nodige veranderingen meegebracht voor de afwikkeling van zaken in de praktijk. De hulpverlener krijgt daarbij een grote rol toebedeeld.

Vereiste voorkennis
Voor het volgen van deze cursus is enige kennis van het algemene civiele aansprakelijkheidsrecht vereist. Wij adviseren module 1 en 2 te volgen voorafgaand aan module 3.

Lees meer

Volg ons ook via twitter: @kkbletselschade

Accreditatie / PE punten

NIVRE - 4 PE-punten
NOvA - 4 PO-punten

 

Bestemd voor: 
  • Advocaten
  • Gezondheidsjuristen
  • Juristen binnen zorginstellingen