Cursus
dinsdag 8 mei 2018 Hotel Veenendaal, Veenendaal

Herstelcoaching in de praktijk

Sociaal-emotioneel herstel vóór schadevergoeding
Herstelcoaching richt zich op emotioneel en sociaal herstel van het slachtoffer. In toenemende mate komt schadevergoeding bij letselschade primair in het teken van herstel te staan en meer subsidiair in het teken van financiële compensatie. 

Door het volgen van deze cursus wordt u op de hoogte gebracht van:

  • De doelstelling en uitgangspunten van herstelcoaching
  • Het vak van herstelcoach: inhoud en werkzaamheden
  • Het verloop van een herstelcoachingstraject
  • Bespreking van enkele praktijkvoorbeelden
  • Medische en psychosociale basiskennis

Kennis over herstelcoaching niet optimaal
Inmiddels ontwikkelt herstelcoaching zich steeds meer tot een professionele tak in de dienstverlening
aan letselschadeslachtoffers. Er is inmiddels een beroepsopleiding tot Herstelcoach. En het NIVRE is onlangs gestart met een register voor deskundigen letselherstel. Zowel het aantal professionele herstelcoaches als het aantal zaken waarin een herstelcoach wordt ingeschakeld is toegenomen. Toch blijkt de kennis óver herstelcoaching  binnen het veld van de letselschaderegeling nog niet optimaal. Er is verwarring, onder meer doordat onder de noemer herstelgerichte dienstverlening zeer verschillende vormen van dienstverlening vallen.

Doelstelling van de cursus
Verzekeraars en belangenbehartigers blijken nog veel vragen te hebben over de inhoud van herstelcoaching en de praktische toepassing en inzet van herstelcoaching in het schaderegelingsproces. Deze cursus geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Na afloop bent u (beter) in staat te beoordelen in welke letselschadezaken de inzet van herstelcoaching van toegevoegde waarde kan zijn.
 

Lees meer

Accreditatie / PE punten

MfN - op aanvraag
NIVRE - 4 PE-punten
NOvA - 4 PO-punten niet juridisch

 

Bestemd voor: 

Bestemd voor:

  • Schadebehandelaars, schaderegelaars en managers
  • Juristen bij (rechtsbijstand)verzekeraars
  • Letselschade-advocaten