Studiedag
donderdag 9 november 2017 Hotel Breukelen, Breukelen

Fraude in de letselschadepraktijk

Een dag over de bewustwording van een groeiend probleem. U leert scherp te zijn op signalen en u komt op de hoogte van de mogelijkheden van aanpak van fraudebestrijding in letselzaken

Aspecten die centraal staan tijdens deze cursus

 • Nieuwe inzichten
 • Fraude-indicatoren
 • Verschillende scenario’s en tactieken
 • Onderzoeksmethoden
 • Privacy in de praktijk
 • Bewijsproblematiek
 • Afwikkelen van de schade
 • Wat kunnen belangenbehartigers doen als het vermoeden niet terecht is?

Nieuwe inzichten
Fraude krijgt steeds meer aandacht bij letselzaken. Het aantal claims waarbij het vermoeden bestaat dat er wordt gefraudeerd, neemt toe. De gevorderde schade is vaak hoog. De bedragen lopen al snel in de tienduizenden euro’s of meer. Toch is er vaak twijfel of en hoe de zaak verder op te pakken.

Welke tactiek volgt u?
Fraude bij letselschade ligt altijd uiterst gevoelig. Het is lastig te bewijzen of er daadwerkelijk wordt gefraudeerd. Vaak liggen zaken minder zwart-wit en pijn kan heel subjectief ervaren worden en blijft lastig meetbaar. De moraliteit van de belanghebbende is hierbij van groot belang, zeker als het gaat om zaken waarin moeilijk objectiveerbaar letsel een rol speelt. Welk scenario gaat u volgen? Wat is de juiste tactiek?

Mogelijkheden en valkuilen
Er kan veel mis gaan. Bij de behandeling van een vermoeden van fraude zijn er volop risico’s en aandachtspunten. Hoe verkrijg je bewijs? Wat mag je onderzoeken? Op welke valkuilen moet je letten? En wat is ethisch en juridisch wenselijk en nog toegestaan? Hoe rond je de zaak succesvol af?

Doel van de studiedag
In de plenaire ochtend behandelen we belangrijke thema’s. In de middag bespreken we in workshops een aantal praktijkzaken: “lessons learned” staan hierbij centraal.
Na afloop van de studiedag bent u op de hoogte  van de mogelijkheden van fraudebestrijding in de letselschaderegeling. U bent beter voorbereid in uw lopende én nieuwe zaken.

 

Lees meer

Dagvoorzitter:

prof. dr. J.H. Wansink

Accreditatie / PE punten

NIVRE - 5 PE-punten
NOvA - 5 PO-punten

 

Bestemd voor: 

Deze studiedag (academisch niveau) is bestemd voor 

 • juristen bij letselschadeverzekeraars
 • overige juridisch adviseurs letselschade
 • advocaten
 • letselschadebehandelaars
 • toedrachtsonderzoekers
 • schade-experts
 • rechtshulpverleners
 • rechterlijke macht
 • fraude coördinatoren