Themamiddag - Verdieping
dinsdag 7 november 2017 Hotel Breukelen, Breukelen

Europees recht en verkeersongevallen

Toepasselijk recht en (letsel-)schaderegeling in Europees perspectief

Een verkeersongeval in het buitenland, wat nu?
Als een Nederlandse automobilist of motorrijder een ongeval krijgt in het buitenland waarbij een verkeersdeelnemer uit één van de andere Europese (al dan niet EU) landen betrokken is, dan is meestal het recht van het land waar het ongeval heeft plaatsgevonden van toepassing op de schaderegeling. Dit kan de afwikkeling van de schade ingewikkeld en moeizaam maken. Zeker als er geen aansprakelijkheid wordt aangenomen.

Aspecten die centraal staan tijdens de themamiddag:

  • Welk recht is van toepassing inzake de aansprakelijkheid?
  • Welke instantie dient de schade te regelen (WAM-richtlijn)?
  • Welke rechter is bevoegd?
  • Toepasselijke verdragen (Herschikking EEX-Verordening/Verordening (EU) 1215/2012, Rome II, Haags Verkeersongevallen Verdrag)
  • Wat zijn de juridische en schadetechnische valkuilen voor het slachtoffer en diens belangenbehartiger?
  • Welke perikelen in de cross border schaderegeling onderkennen het Waarborgfonds en het  Nederlands Bureau Motorrijtuigenverzekeraars?

Lees meer

Bescherming benadeelden
Hoe zit het precies met de bescherming van de benadeelde bij een internationaal verkeersongeval? Wie kan de benadeelde in de gegeven omstandigheden aanspreken? Op welke bescherming kan hij aanspraak maken? En hoe wordt de schade daarna ten laste gebracht van de (verzekeraar van de) aansprakelijke?

Routekaart
Kennelijk is de ‘Europese WAM’ nog even ondoorgrondelijk als de WAM, of nog erger. De kern van de regelgeving, namelijk ervoor zorg dragen dat er voor slachtoffers van ongevallen die veroorzaakt worden door het gemotoriseerde verkeer een instantie klaarstaat die zorgt voor schadevergoeding, verdwijnt enigszins onder de sneeuw van talloze regels, regelingen, interpretaties en al of niet geoorloofde clausules.

De docenten wijzen u de juiste weg voor het verhalen van (letsel)schade bij internationale verkeersongevallen. Daarnaast is er aandacht voor belangwekkende jurisprudentie en actuele ontwikkelingen.

Accreditatie / PE punten

NIVRE - 4 PE-punten
NOvA - 4 PO-punten

 

Bestemd voor: 

Deze themamiddag (academisch niveau) is bestemd voor juristen bij:
- Advocatenkantoren
- Bedrijfsjuristen bij o.a. verzekeringsmaatschappijen
- Letselschadebureaus
- Schaderegelaars
- Juristen rechtsbijstandverzekeraars
- Rechtshulpverleners