Cursus
dinsdag 7 november 2017 Hotel Breukelen, Breukelen

Dwangmiddelen in het minnelijk traject, verzoek toelating Wsnp & art. 285 Fw-verklaring | Module 1.

De toepassing van dwangmiddelen in het minnelijk traject zorgt regelmatig voor vragen. Welk dwangmiddel is geschikt voor welke situatie? Hoe ziet het verzoekschrift er euit en welke stukken moeten worden bijgevoegd? Niet alle schuldhulpverleners, beschermingsbewindvoerders en andre financieel dienstverleners hebben volledig onder de knie op welke wijze hun dossier bij de rechter moet worden aangeleverd. In de dagelijkse praktijk bij de rechtbank blijkt dat dossiers vaak incompleet zijn.

Optimaal gebruik maken van dwangmiddelen in het minnelijk traject
Soms lijkt het er op dat door hun relatieve onbekendheid de mogelijkheden van dwangmiddelen niet optimaal worden gebruikt. Desondanks ontstaat er nieuwe  jurisprudentie waarvan het belangrijk is om hiervan voldoende kennis te nemen. Het gebruik van dwangmiddelen is geen statisch gebeuren, er ontwikkelen zich gaandeweg patronen waarvan het de moeite waard is kennis te dragen en geregeld te worden bijgepraat. Hierin voorziet deze cursusmodule. Ook het nieuwe Besluit breed moratorium, dat waarschijnlijk per 1 april 2017 in werking treedt, komt aan bod.

Door het volgen van deze cursusmiddag leert u:

  • Welk dwangmiddel (moratorium, dwangakkoord, voorlopige voorzienig) geschikt is voor welke situatie
  • De wijze waarop u uw dossier dient aan te leveren bij de rechter
  • De vereisten waaraan de art. 285 Fw-verklaring en de bijlagen moeten voldoen
  • Lessen uit de jurisprudentie

Zo bent u in één middag bijgespijkerd in de juridische aspecten van schuldhulpverlening.

Lees meer

Over deze verdiepingscursus
Voor uw persoonlijke effectiviteit als professional werkzaam in de schuldhulpverlening of betrokken bij financiële hulpverlening, is het belangrijk uw kennis en vaardigheden te onderhouden, aan te scherpen en te vergroten. Om te voorzien in uw behoefte aan praktische informatie organiseert Studiecentrum Kerckebosch een uitdagende verdiepingscursus. De cursus bestaat uit acht modules, die u zowel afzonderlijk als in combinatie kunt volgen. U kunt de cursus dit voorjaar al volgen of kiezen voor de najaarseditie.

Accreditatie / PE punten

BPBI - 4 punten
Kiwa - Persoonscertificering schuldhulpverlening NEN 8048:1 - 4 PE punten – Kennis
NBPB: 4 uur
Registerplein - 1 registerpunten voor opleidingstraject geregistreerde maatschappelijk werkers. 4 punten voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering geregistreerde sociaal juridisch dienstverleners.
VeWeVe - 4 PE-punten t.b.v. beschermingsbewindvoerders en curatoren
Wsnp - 4 vakinhoudelijke punten

 

Bestemd voor: 
  • Schuldhulpverlening bij gemeenten
  • Bureaus Schuldhulpverlening
  • Beschermingsbewind
  • Bureaus voor inkomensbeheer
  • Gemeentelijke en regionale kredietbanken
  • Startende en assistent Wsnp-bewindvoerders

Ervaren Wsnp-bewindvoerders verwijzen wij graag door naar de bijeenkomst Wsnp Update op woensdag 2 november 2017.