Cursus
donderdag 12 oktober 2017 Congrescentrum Engels, Rotterdam

Actualiteiten Wet Bopz

Relevante jurisprudentie & nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen en jurisprudentie Wet Bopz. Onlangs heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet verplichte ggz (WvGGZ). De nieuwe wetgeving zal, naar het zich nu laat aanzien, niet voor 1 januari 2019 in werking treden. Dit betekent dat de huidige Wet Bopz voorlopig nog steeds van kracht is en er zelfs enkele nieuwe ontwikkelingen zijn met gevolgen voor uw praktijk.

Docenten uit de juridische en medische praktijk 
De docenten mr. dr. Rob Keurentjes, senior rechter A Rechtbank Noord-Nederland, en mr. drs. Rembrandt Zuijderhoudt, psychiater/psychotherapeut, gezondheidsjurist en mediator, zullen u aan de hand van praktijkvoorbeelden en actuele jurisprudentie meenemen in de dagelijkse praktijk van de Wet Bopz.

Doel van deze cursus:
Tijdens de cursus ontvangt u in één middag een overzicht van de meest relevante jurisprudentie uit het afgelopen jaar. Daarnaast behandelen de docenten de nieuwe ontwikkelingen op enkele deelonderwerpen: verslavingen, aspecten van geheimhouding en de interne rechtspositie. Ook het wetsontwerp verplichte ggz, dat op termijn de Wet Bopz zal vervangen, en het wetsontwerp forensische zorg komen aan bod.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Recente jurisprudentie inzake de opnamemodaliteiten
  • Recente jurisprudentie inzake de interne rechtspositie
  • Extra aandacht voor de verslavingsproblematiek
  • De relatie tussen het strafrecht en de Wet Bopz
  • De wetsontwerpen verplichte ggz en forensische zorg

Stuur uw eigen praktijkcasus in! 
Wij nodigen u uit om uiterlijk één week voor de actualiteitencursus uw vragen en casus in te sturen. Deze worden dan tijdens deze middag behandeld door de docenten. U kunt uw vragen sturen naar: klantenservice@kerckebosch.nl

Lees meer

Accreditatie / PE punten

Deze cursus telt mee voor uw ingeschreven specialisatie Psychiatrisch patiëntenrecht (RvR)
NOvA - 4 PO-punten

 

Bestemd voor: 
  • (Bopz-)Advocaten
  • Officieren van Justitie
  • Juristen met interesse in de rechtspositie van psychiatrische patiënten