Jaarcongres
donderdag 14 juni 2018 Van der Valk Hotel Utrecht, Utrecht

De aanpak van verzekeringsfraude

De aanpak van verzekeringsfraude is bij veel verzekeraars urgent. Fraude treft zowel schade-, persoons-, levens- als zorgverzekeringen. En varieert van kleine, incidentele gevallen tot systematische, georganiseerde criminaliteit. De totale schade is omvangrijk. En deels nog onbekend. Digitalisering van producten en processen zorgt daarbij voor nieuwe risico’s. Dit vraagt van alle betrokken partijen – ook van politie, overheid en adviseurs – een andere aanpak. En een voortdurend meebewegen met nieuwe ontwikkelingen en vormen van criminaliteit.

 • Resultaten 2018
 • Nieuwe vormen van fraude en criminaliteit
 • Aandachtspunten fraudebeleid
 • Innovatie: whats new?
 • Productontwikkeling en fraudebeheersing
 • Nieuwe onderzoeksmehoden en technieken
 • Sneller detecteren van verdachte claims
 • Voorkomen en opsporen met (big) data
 • Privacy (nieuwe) regels en risico’s
 • Verkrijgen van sterk bewijs
 • Samenwerking en informatiedeling
 • Laatste jurisprudentie en toekomstige ontwikkelingen

Nieuwe onderzoeksmethoden
De innovatie verloopt snel. Methoden, technieken en tools veranderen. De mogelijkheden zijn groot. Big Data analyses bieden daarbij een nieuwe kijk op preventie en opsporing. Wat zijn de (nieuwe) mogelijkheden bij fraudebestrijding? Waar zet je op in om alert in te kunnen spelen op heden en toekomst? Waar gaat het in de praktijk vaak fout?  En wat laten succesvolle cases zien?

Extra samenwerking
Samenwerking biedt aanvullende mogelijkheden en versterking. Tussen verzekeraars onderling en met de politie en het Openbaar Ministerie samen. Doel is om beter zicht te krijgen op de aard en omvang van de verzekeringsfraude en een integrale aanpak bij de opsporing en afhandeling van de zaak.

Nieuwe privacyregels en risico’s  
Gebruik van gegevens en uitwisseling van Informatie biedt extra mogelijkheden maar ook risico’s. Wat is ethisch en juridisch toegestaan en wenselijk? Mag je gegevens verzamelen en bewaren? Hoe verkrijg je sterk bewijs? Is het onderzoek wel volledig privacy-proof? Hoe handel je de fraude uiteindelijk effectief af?

Tijdens het jaarcongres De aanpak van verzekeringsfraude komen alle bovenstaande aspecten ter sprake. U wordt in één dag op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken en actuele ontwikkelingen. U leert van succesvolle cases. En van de resultaten bij andere organisaties.

Lees meer

Twitter: @kkbfinfraude

Dagvoorzitter:

prof. mr. Mop van Tiggele-van der Velde

Hoogleraar Verzekeringsrecht/raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Accreditatie / PE punten

NIVRE - 5 PE-punten
NOvA - 5 PO-punten

 

Bestemd voor: 
 • Fraude-onderzoekers en -coordinatoren bij verzekeraars en andere financiele instellingen
 • Riskmanagers
 • Gevolmachtigden
 • Officieren van justitie
 • Politiefunctionarissen
 • (Financieel) rechercheurs
 • Opsporingsambtenaren FIOD
 • Schade-experts
 • Schadebehandelaars
 • Toedrachtonderzoekers
 • Advocaten
 • Medewerkers Onderzoekbureaus
 • Forensisch Accountants