klantenservice kerckebosch

Klachtenregeling

Indien u onverhoopt niet tevreden bent over de staat of de inhoud van een product of bijeenkomst van Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch, dan kunt u een klacht indienen binnen 8 dagen na levering van het product (datum van verzending is geldend) of na afloop van de bijeenkomst. Klachten dienen schriftelijk/per mail te worden ingediend ter attentie van de directie:
Postadres: Postbus 122, 3700 AC Zeist
E-mail: klantenservice[@]kerckebosch.nl

Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen onderzoeken vragen wij u in ieder geval de volgende zaken te vermelden: uw naam, organisatie, functie, e-mail, telefoonnummer (en debiteurnummer, indien bij u bekend) de vermelding van het betreffende product, de bijeenkomst, de geleverde dienst of de bejegening door personeel, een heldere beschrijving van uw klacht, eventuele voorgaande correspondentie en kopieën van documenten die uw klacht verduidelijken,

N.B.: Eenvoudige klachten kunt u tijdens een bijeenkomst indienen bij de aanwezige assistent-congresmanager. U kunt zich hiervoor melden bij de deelnemersbalie. Zo mogelijk zal uw klacht ter plaatse opgelost worden.

Wij bevestigen de indiening van een klacht schriftelijk/per mail binnen vijf werkdagen na ontvangst. Wij onderzoeken of de klacht terecht is en hoe wij aan uw bezwaren tegemoet kunnen komen. Indien noodzakelijk, nemen wij met u contact op voor een nadere toelichting. Wij streven ernaar om het onderzoek binnen 15 werkdagen af te ronden. Mocht deze termijn voor het onderzoek onvoldoende blijken te zijn, dan wordt u hiervan tijdig en met opgave van de redenen van de vertraging schriftelijk/per mail op de hoogte gesteld.

Het eindresultaat van het klachtenonderzoek en een eventueel voorstel tot genoegdoening wordt schriftelijk/per mail aan u bevestigd. Wij verwachten binnen 15 dagen na dagtekening van ons voorstel uw schriftelijke reactie. Indien wij van u geen reactie ontvangen, beschouwen wij de klacht als afgedaan.
N.B.: Uw betalingsverplichting blijft ondanks de klacht van kracht.

Een klacht zal vertrouwelijk behandeld worden door de directie in overleg met de verantwoordelijke productontwikkelaar. Behalve met de betrokken klant, wordt de klacht bij betrokkenheid van andere collega’s in onze organisatie met hen besproken, indien mogelijk anoniem.

Wij registreren klachten in ons klachtensysteem. Wij bewaren de klachtendossiers ten minste zeven jaren. Tevens gebruiken wij klachten om onze dienstverlening en organisatie te verbeteren.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, kunt u zich schriftelijk met een bezwaarschrift wenden tot onze externe geschilarbiter, mevr. drs. M.A.L. Klaver, Klaver Coaching en Training, Postbus 80, 7500 AB Enschede. Voor de behandeling van het geschil is de indiener van de klacht een vergoeding van € 80,- aan de geschilarbiter verschuldigd. De beslissing van de geschilarbiter gebeurt in de vorm van een bindend advies binnen vier weken na ontvangst van de klacht.


De klachtenprocedure is van toepassing op alle producten en diensten van Uitgeverij-Studiecentrum Kerckebosch.

Hulp nodig?
030 698 42 22 of klantenservice@kerckebosch.nl

Staat uw vraag hier niet tussen? Stel hier uw vraag.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.