prof. mr. Ton Hartlief

Hoogleraar Privaatrecht
Universiteit Maastricht

Advocaat-generaal parket bij de Hoge Raad

Ton Hartlief is hoogleraar privaatrecht aan de UM sinds 2001 en is voordien onder meer als hoogleraar burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden verbonden geweest. Vanaf 2016 is zijn primaire functie die van Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. In verband daarmee is de omvang van zijn aanstelling aan de UM beperkt. Dat geldt ook voor zijn onderwijsactiviteiten. Daarvan ligt het zwaartepunt in de masterfase bij het blok Onrechtmatige Daad en Schadevergoeding.

In 1994 promoveerde hij op een proefschrift over ontbinding wegens wanprestatie. Zijn belangstelling gaat uit naar het terrein van het vermogensrecht in het algemeen en dan het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht in het bijzonder. Hij is onder meer lid van de redactie van het Nederlands Juristenblad.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.