prof. mr. Ivo Giesen

Voorzitter Denktank vereenvoudigde schadeafhandeling. Hoogleraar Privaatrecht
Universiteit Utrecht

Ivo Giesen (Maastricht, 7 november 1972) is sinds 1 augustus 2004 hoogleraar Privaatrecht aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht. Hij sprak zijn oratie (Handle with care!) uit in november 2005.

Giesen promoveerde aan de Universiteit van Tilburg (UvT) op het proefschrift (Bewijs en aansprakelijkheid, Den Haag 2001). In die tijd werkte hij ook gedurende twee jaar als parttime paralegal bij De Brauw Blackstone Westbroek in Den Haag. Daarna werkte hij enige jaren aan de UvT als postdoc, onder andere op basis van een PPS subsidie (de voorloper van de huidige VENI-subsidie van NWO), en hoofddocent, alvorens de overstap te maken naar de Universiteit Utrecht als hoogleraar. Sinds 2006 is hij tevens honorair raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof te s-Hertogenbosch.

In de zomer van 2008 was Giesen Distinguished Visiting Professor aan de Law School van Rhodes University, Grahamstown, Zuid-Afrika, en in 2010 werd hij benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. In 2017 werd hij tevens verkozen tot lid van de KHMW, de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. In maart 2012 werd hij uitgeroepen tot Docent van het jaar van de Universiteit Utrecht. Giesen begeleidde inmiddels diverse promovendi naar een doctorsbul, en hij verzorgt regelmatig gastcolleges in binnen- en buitenland (o.a. in 2008 in Zuid-Afrika, en in 2017 in Leuven). Van 2014 tot september 2019 was Ivo Giesen hoofdredacteur van het NTBR, en sinds de zomer van 2018 is hij lid van de Adviesraad van het (Belgische) Tijdschrift voor Privaatrecht. Hij treedt veel op als dagvoorzitter en moderator/debatleider, verzorgt (in-house) cursussen en lezingen, en blogt regelmatig op de Ucall Blogsite, of op de site van het Montaigne Centrum. Hij is tevens betrokken bij contractonderzoek voor het WODC, ministeries en andere klanten.

Giesen doceert of doceerde in diverse vakken, waaronder Verdieping Aansprakelijkheidsrecht, Capita Selecta Privaatrecht, Burgerlijk procesrecht, Inleiding Privaatrecht, Kernvak Privaatrecht (Verbintenissenrecht), en verzorgt gastcolleges (o.a. over empirie en privaatrecht) en (sinds 2002) ook het onderdeel Bewijs voor de Grotius/LSA-opleiding tot Letselschade-advocaat. Daarnaast functioneerde hij enige jaren als programmaleider van de Masteropleiding Nederlands Recht - Pivaatrecht aan de UU, en tot september 2018 als beschermheer van het mede door hem opgerichte Molengraaff Dispuut.

Tussen 2013 en 2017 was Giesen een van de programmaleiders (met collega Prof. F.G.H. Kristen) van het onderzoekszwaartepunt 'Verantwoordelijkheid & Aansprakelijkheid' dat binnen UCALL (Utrecht Center for Accountability and Liability Law) wordt uitgevoerd. Per 1 april 2017 is hij toegetreden tot het Bestuur van het Departement Rechtsgeleerdheid van de UU, als Onderzoeksdirecteur, en per 1 september 2019 is hij aangetreden als Hoofd van het Departement Rechtsgeleerdheid te Utrecht, en daarmee tevens toegetreden tot de (landelijke) Raad der Decanen Rechtsgeleerdheid (RDR) en de LERU Law Deans Group. Sinds mei 2019 is hij voorzitter van de Stichting Ars Aequi, en sinds november 2020 namens de RDR lid van de raad van toezicht van het T.M.C. Asser Instituut te Den Haag. Sinds september 2020 is Giesen bovendien lid van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de UU, en in het najaar van 2022 werd hij lid van LERU Integrity Group. Per 1 september 2021 is hij benoemd tot vice-president, tevens algemeen secretaris, van de KNAW. Vanaf januari 2022 is hij voorzitter van de Denktank vereenvoudigde schadeafhandeling, een initiatief van de ANWB, Slachtofferhulp Nederland en het Verbond van Verzekeraars, en sinds maart 2022 is hij bestuurslid van de Ius Commune Onderzoeksschool.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.