prof. mr. dr. Aart Hendriks

Hoogleraar Gezondheidsrecht
Universiteit Leiden

Prof.mr.dr. A.C. Hendriks studeerde Nederlands recht en politieke wetenschappen aan de Universiteit Leiden. Na het afronden van beide studies (1985) vervulde hij binnen en buiten Nederland diverse beleids- en onderzoeksfuncties op het snijvlak van gezondheid en recht, in het bijzonder op het terrein van de rechten van de mens en in het kader van het vak gezondheidsrecht.

In 2000 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift Gelijke toegang tot de arbeid voor gehandicapten. In de periode 2001-2008 was hij lid/ondervoorzitter van de Commissie gelijke behandeling (CGB).
Vanaf november 2004 is hij bijzonder hoogleraar en vanaf 1 januari 2009 gewoon hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit Leiden (Faculteit der Rechtsgeleerdheid). Hendriks is voorts rechter plaatsvervanger bij de Rechtbank te Rotterdam, medewerker van verschillende wetenschappelijke en jurisprudentietijdschriften, en lid van een aantal wetenschappelijke commissies en gremia.

Sinds 2016 is Hendriks tevens hoofddocent van de opleiding gezondheidsrecht, aangeboden door de Grotius Academie.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.