prof. dr. Christophe Lemmens

Advocaat-partner
Dewallens & partners

Gastprofessor Universiteit Antwerpen

Christophe Lemmens is partner van het kantoor. Hij behaalde zijn diploma rechten met onderscheiding (cum laude) aan de Universiteit Antwerpen. Tijdens zijn laatste jaar werd hij reeds aangezocht als aspirant-assistent. In die periode deed hij onderzoek naar nosocomiale infecties in ziekenhuizen. In 2013 promoveerde hij aan diezelfde Universiteit Antwerpen tot doctor in de rechten met het proefschrift ‘De juridische aspecten van voorafgaande wilsverklaringen rond het levenseinde’ waarvoor hij de tweejaarlijkse prijs voor het gezondheidsrecht André Prims mocht ontvangen. Hetzelfde jaar schreef hij zich in aan de balie van Leuven en verbond zich aan ons kantoor. In 2020 werd hij advocaat-partner.

Zijn specialiteit binnen het gezondheidsrecht spitst zich vanuit zijn academische achtergrond toe op de rechten en plichten van patiënten, maar ook in medische aansprakelijkheid. Daarnaast bouwde hij een unieke expertise op in het bestuurlijk gezondheidsrecht: zorgnetwerken, het opzetten van samenwerkingsstructuren, corporate healthcare en healthcare governance. In 2008 werd hij eerste laureaat van het Young Researchers Forum tijdens het World Congress on Medical Law in Peking. Als enige laureaat in de sociale en humane wetenschappen kreeg hij van de Onderzoeksraad Universiteit Antwerpen in 2011 een aanmoedigingsbeurs voor jonge vorsers. Christophe werd in 2017 bij KB benoemd tot effectief lid van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie.

Christophe is sinds 2014 gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen. Daar doceert hij de module ‘patiëntenrechten’ in het postgraduaat gezondheidsrecht en gezondheidsethiek (AHLEC). Vanaf 2023 doceert hij tevens het vak ‘schade en schadeloosstelling’ aan de rechtsfaculteit.

Hij publiceert veelvuldig en hij geeft lezingen in binnen- en buitenland. Christophe is tevens redactielid van het Tijdschrift voor gezondheidsrecht/Revue de droit de la santé.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.