mr. Hans Pieters

Functie: 
Senior advocaat-generaal
Organisatie: 
Ressortsparket Vestiging Arnhem-Leeuwarden

Tot 1 augustus 2011 Lector Strafrecht, strafprocesrecht en internationale samenwerking, SSR.