Strafrechtelijk DNA-verwantschapsonderzoek onderzocht

Strafrechtelijk DNA-verwantschapsonderzoek onderzocht

Forensischemensenrechtelijke waarborgen bij strafrechtelijk onderzoek naar genetische verwantschap

Auteurs
mr. Jantien Dekkers

Dit boek bespreekt strafrechtelijk DNA-verwantschapsonderzoek in al haar facetten. Na een verkenning van wettelijke en forensische mogelijkheden van DNA-verwantschapsonderzoek in strafzaken, wordt ingegaan op de bewijswaarde van de matches, de te verwachten effectiviteit van de onderzoeksmethode en de mensenrechtelijke grenzen van het opsporingsonderzoek.

Per 1 april 2012 introduceerde de wetgever een nieuwe opsporingsbevoegdheid: DNA-verwantschapsonderzoek in strafzaken. Strafrechtelijk verwantschapsonderzoek traceert mogelijke verwanten van de dader door gedeeltelijke overeenkomsten in DNA-profielen van sporen en personen op te sporen. In de familiekringen van de (vele) mogelijke verwanten kan de politie vervolgens naar de dader zoeken.

DNA-verwantschapsonderzoek is forensisch en juridisch complex. De inzet en uitvoering ervan vereisen deskundigheid en een diepgaande afweging van conflicterende belangen. Enerzijds dient strafrechtelijk DNAverwantschapsonderzoek een legitiem maatschappelijk belang door te faciliteren bij het opsporen van strafbare feiten. Anderzijds wordt gevreesd dat het (op grote schaal) betrekken van niet-verdachte personen in strafrechtelijk onderzoek ernstige inbreuk maakt op mensenrechten. Onzeker is bovendien of DNAverwantschapsonderzoek in alle gevallen wel voldoende betrouwbare en relevante resultaten kan opleveren om het kostbare onderzoek te rechtvaardigen.

Inhoudsopgave

  1. Strafrechtelijk DNA-onderzoek in Nederland
  2. De forensische toepassing van DNA-verwantschapsonderzoek
  3. De bewijswaarde van DNA-verwantschapsonderzoek
  4. Rechtsbeginselen
  5. Legitiem belang en proportionaliteit
  6. Verwantschapsonderzoek in de DNA-databank
  7. Verwantschapsonderzoek ter omzeiling van vrijwillig DNA-onderzoek
  8. Grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek
  9. Aanbevelingen voor de wet en praktijk
Auteurs
€ 28,25
excl. BTW

Hulp nodig?
030 698 42 22 of klantenservice@kerckebosch.nl

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.