Pilot Dreigingsmanagement

Pilot Dreigingsmanagement

De implementatie en wijze van uitvoering onder de loep

Auteurs
Hans Nelen
Janine Plaisier

Dit rapport doet verslag van de bevindingen van een studie naar de wijze waarop PDM is geïmplementeerd en uitgevoerd. Geconstateerd wordt dat gekozen is voor een gedegen projectstructuur. Ten aanzien van het werkproces en de communicatie wordt stilgestaan bij een aantal uitdagingen en verbeterpunten.

De in 2011 gestarte Pilot Dreigingsmanagement (PDM) is één van de methoden die door de overheid worden ingezet om hooggeplaatste publieke gezagsdragers te beschermen tegen mogelijk gevaar. De doelgroep van deze pilot bestaat uit zogenaamde ‘solistische dreigers’: mensen die zonder medewerking van anderen een dreiging vormen als gevolg van psychiatrische problematiek. De bedoeling van het project is om de dreiging beheersbaar te maken door middel van een risicoanalyse en een op de persoon toegesneden aanpak. In het kader van de pilot werken diverse partijen - onder andere politie en de geestelijke gezondheidszorg - met elkaar samen.

De bedoeling van het project is om de dreiging beheersbaar te maken door middel van een risicoanalyse en een op de persoon toegesneden aanpak. In het kader van de pilot werken diverse partijen - onder andere politie en de geestelijke gezondheidszorg - met elkaar samen.

Inhoudsopgave

  1. Vraagstelling en verantwoording
  2. Projectstuctuur en invoering
  3. Werkproces
  4. Inspanningen en uitkomsten van de pilot
  5. Slotbeschouwing
Auteurs
€ 28,25
excl. BTW

Hulp nodig?
030 698 42 22 of klantenservice@kerckebosch.nl

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.