De offshore wereld ontmaskerd

De offshore wereld ontmaskerd

Over vage vennootschappen, anonieme eigenaren en onbekende geldstromen

Auteurs
mr. dr. Jan van Koningsveld

Deze uitgave beschrijft de wijze en de schaal waarop misbruik van offshore vennootschappen plaatsvindt. Hierover werd altijd wel gespeculeerd maar kwantitatieve en kwalitatieve gegevens ontbraken tot nu toe. Het was dus hoog tijd om de offshore wereld te ontmaskeren.

Volgens internationale organisaties zoals de OECD (OESO) en FATF, en platforms als G20, is het tijdperk van de belastingparadijzen en misbruik van offshore vennootschappen voorbij. Ondanks maatregelen van (samenwerkende) overheden en genoemde internationale organisaties is er echter geen indicatie dat de toename van offshore vennootschappen met bijbehorende constructies afneemt. Integendeel, statistische kernindicatoren laten een ander beeld zien. De offshore wereld leeft als nooit tevoren.

Kijkend naar het verstopte grote geld zien we in de wereld een spanningsveld. Enerzijds is er de toenemende roep om transparantie door overheden en internationale organisaties. Anderzijds zien we de voortdurende vraag naar internationale verhullingsproducten en -diensten door bedrijven en (vermogende) burgers. Het belangrijkste verhullingsproduct op deze markt is de offshore vennootschap.

Grondige kennis van offshore vennootschappen
In deze uitgave staat misbruik van ‘offshore vennootschappen’ centraal. Aard en omvang van dat misbruik zijn in kaart gebracht. Hierover werd altijd wel gespeculeerd, maar kwantitatieve en kwalitatieve gegevens ontbraken tot nu toe. Het was dus hoog tijd om de offshore wereld te ontmaskeren.

Het belang daarvan werd weer eens goed duidelijk met de publicatie van de Panama Papers in april/mei 2016. De gelekte interne documenten van het Panamese advocatenkantoor Mossack Fonseca beschreven ruim 214.000 offshore vennootschappen in 21 landen. De onthullingen van de Panama Papers bevestigen het beeld dat in dit boek wordt geschetst. De documenten hebben net als vorige incidenten als de ‘Offshore Leaks’ veel verontwaardiging opgeroepen, maar het is de vraag of de commotie dit keer wél zal leiden tot structurele aandacht voor en aanpak van deze succesvolle dienstensector.

Voor wie bedoeld?
Kennis van het fenomeen offshore vennootschap is van groot belang voor de handhaving en opsporing. In dit boek is de hiervoor noodzakelijke kennis gebundeld, zijn actuele, relevante ontwikkelingen in perspectief geplaatst en worden praktische aanbevelingen gedaan.

Als een extra handreiking aan medewerkers van banken, Belastingdienst, opsporingsdiensten, toezichthouders en anderen die geïnteresseerd zijn in de fascinerende wereld van de financiële offshore, zijn aan dit boek enkele bijlagen toegevoegd: een lijst met fraude-indicatoren om vroegtijdig oneigenlijk gebruik en misbruik van offshore vennootschap te kunnen signaleren, een overzicht van landcodes en vlaggen van veertig offshore landen, en een lijst met relevante documenten met informatie-/bewijsfunctie en hun vindplaats in dit boek.

Met deze uitgave wil de auteur de kennis over de wereld van de offshore vennootschappen vergroten en daarmee een bijdrage leveren aan het voorkomen en bestrijden van het misbruik maken van offshore vennootschappen.

Inhoudsopgave

  1. Inleiding
  2. Begrippenkader
  3. De OSV: een vergelijkende juridische analyse
  4. Historische ontwikkeling
  5. De OSV in het Nederlandse strafrecht
  6. Wijzen en vormen van misbruik van OSV's
  7. Omvang misbruik OSV's
  8. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen
Auteurs
€ 39,50
excl. BTW

Hulp nodig?
030 698 42 22 of klantenservice@kerckebosch.nl

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.