De chemische en procesindustrie omvat een breed scala aan activiteiten. Het betreft onder andere de winning van grondstoffen, de productie van staal en aluminium, de bulkchemie, de fijnchemie en de farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie. De gemeenschappelijke factor is het gebruik van (hulp)stoffen die potentieel schadelijk zijn voor mens en milieu. Het omgaan met gevaarlijke stoffen in procesinstallaties vereist meer dan alleen technische kennis. Kenmerkend voor procesveiligheid is dat het altijd gaat om de interactie tussen installatie, mens en organisatie, terwijl de risico’s meestal niet direct zichtbaar zijn.

Enkele grote incidenten hebben ertoe geleid dat er wereldwijd veel is en wordt ondernomen om de veiligheid van procesinstallaties op een hoger plan te brengen. De meeste literatuur hierover is echter Engelstalig en vaak geënt op Amerikaanse wetgeving.

Achtergrondinformatie en praktisch toepasbare kennis
Eindelijk is er nu een Nederlandstalig naslagwerk. Het Handboek Procesveiligheid biedt professionals in de chemische en procesindustrie achtergrondinformatie en praktisch toepasbare kennis. Daarbij is veel aandacht voor gevarenstudies, ontwerp- en technische integriteit en risicomanagement. Ook (EU-)wetgeving, modellering en operationele integriteit ‒ zowel systemen als de menselijke factor ‒ komen uitgebreid aan bod.

Meer dan 20 auteurs
Procesveiligheid is een breed vakgebied. Vrijwel niemand kan het volledige spectrum beheersen. Aan het Handboek Procesveiligheid hebben daarom meer dan twintig experts meegewerkt, die gezamenlijk nagenoeg alle facetten van de procesveiligheid beschrijven.

Voor wie
Het Handboek Procesveiligheid is bedoeld voor professionals werkzaam in de procesindustrie: projectmanagers, veiligheidskundigen, technologen, engineers bij contractors die installaties ontwerpen, maar ook voor vergunningverleners en inspecteurs bij de overheid en verzekeraars. Daarnaast kan het boek gebruikt worden in veiligheidskundige opleidingen.

Redactie
Ir. Nico Mulder (chemisch technoloog en veiligheidskundige) is Senior Consultant HSE & Process Safety bij Royal HaskoningDHV. Hij is ruim 30 jaar werkzaam in en ten behoeve van de procesindustrie; aanvankelijk vooral betrokken bij het ontwerp en de technische veiligheid van procesinstallaties. Gaandeweg is hij zich steeds meer gaan toeleggen op het leiden van multi-disciplinaire projecten rondom die installaties. Zijn focus ligt daarbij op proces safety management en het vertalen van abstracte modellen naar de praktijksituatie binnen een bedrijf.

Het boek is een initiatief van PHOV (Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde). PHOV is een Stichting zonder winstoogmerk welke onderwijs verzorgt op het gebied procesveiligheid, veiligheidskunde, arbeidshygiëne en andere opleidingen.

Het boek wordt uitgegeven door Uitgeverij Kerckebosch (uitgever op het gebied van onder andere arbo & veiligheid) en de PHOV en is te bestellen op de website van Kerckebosch via: https://www.kerckebosch.nl/arbo-veiligheid/handboek-procesveiligheid-3100091.

ISBN: 978-90-6720-598-6
Bindwijze: Hard Cover
Aantal pagina: 608 pagina's
Prijs: € 89,00 excl. BTW inclusief verzending


EINDE PERSBERICHT

Noot voor de redactie: Voor meer informatie staat Uitgeverij Kerckebosch u graag te woord. Neem hiervoor contact op met Alex Verweij via mail averweij@kerckebosch.nl.