Handboek Risicobeheersing (4e druk)
Inkijkexemplaar (178.23 kB)

Handboek Risicobeheersing (4e druk)

Auteurs
Wim van Alphen

Een praktisch naslagwerk voor het maken van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE). Het boek beschrijft alle ins en outs met betrekking tot de RIE, zoals de eisen waaraan een RIE moet voldoen, inzichten in de achtergronden en een duidelijk stappenplan voor de uitvoering.

Ruim aandacht is besteed aan de weging van de grootte van de risico’s, waarbij verschil gemaakt wordt tussen concrete werkplekrisico’s, beleidszaken en wettelijke verplichtingen.

In het boek worden vier zaken belicht:

 • De eisen waaraan een risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) moet voldoen en inzichten in de achtergronden van de RIE.
 • Een duidelijk stappenplan voor het uitvoeren van de RIE. Elke stap wordt uitvoerig beschreven met daarin verschillende keuzemogelijkheden.
 • De weging van de grootte van de risico’s, waarbij verschil gemaakt wordt tussen concrete werkplekrisico’s, beleidszaken en wettelijke verplichtingen. Een werkwijze wordt gepresenteerd om in het plan van aanpak die weging op hoofdlijnen of juist gedifferentieerd op te nemen.
 • De relatie tussen de RIE en de trendanalyse van ongevallen.

In deze vierde herziene editie zijn verschillende wijzigingen en aanvullingen opgenomen. De belangrijkste daarvan zijn:

 • De nieuwe eisen die aan de gecertificeerde arbokerndeskundigen worden gesteld met betrekking tot het toetsen van de RIE. En wat dit betekent voor de eisen die aan een RIE worden gesteld.
 • De verschillen tussen algemene RIE’s, thema-RIE’s en verdiepende RIE’s.
 • De meest voorkomende grondoorzaken en de zogenaamde basisrisicofactoren van risico’s worden uitvoerig belicht.
 • De relatie tussen de AVG en de RIE.
 • Voorbeelden van eenvoudige maatregelen om het risico te reduceren en tips hoe je kunt verifiëren of met de verbetermaatregelen daadwerkelijk een reductie van het risico is bereikt.
 • De risico-inventarisatie van gevaarlijke stoffen is uitgebreider beschreven. Het gebruik van blootstellingsschattingsmodellen versus metingen om de grootte van het risico te bepalen is uitgelegd en er
  zijn twee beslismodellen gepresenteerd.
 • Tot slot zijn de meest voorkomende valkuilen bij het uitvoeren van een RIE beschreven.

Het Handboek Risicobeheersing is bedoeld voor iedereen die in voorbereidende, begeleidende of uitvoerende zin bij de RIE betrokken is of RIE’s toetst. Dit betreft preventiemedewerkers, arbocoördinatoren, veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, arbeids- en organisatiedeskundigen, KAM-functionarissen, SHE-medewerkers en OR-leden. Daarnaast kan het boek gebruikt worden voor arbo- en veiligheidskundige opleidingen. Ook is het een nuttig naslagwerk voor het management dat uiteindelijk een beslissing moet nemen over de werkwijze van de RIE en het uitvoeren van het plan van aanpak.

Auteurs
€ 64,00
excl. BTW

Hulp nodig?
030 698 42 22 of klantenservice@kerckebosch.nl

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.