Deze bestseller voor fysiotherapeuten, personal trainers en revalidatieartsen bevat ruim 1100 oefeningen voor een adequate kracht- en stabiliteitstraining. 
Meer informatie >>>

Training speciaal voor afvalbedrijven en waterschappen

Veel beroepsgroepen lopen risico’s omdat zij tijdens hun werk worden blootgesteld aan zogenaamde biologische factoren. De training Biologische agentia informeert u over de belangrijkste risico’s. Hoe kunt u deze voor uw medewerkers verminderen, zodat de gezondheid geen gevaar loopt. Meer informatie >>>

‘Wij nodigen zelfstandige congresontwikkelaars uit om met ons samen te werken’.
Meer informatie >>>

Maandag 23 mei 2016 Mercure Hotel Amersfoort

Inmiddels is bekend dat de nieuwe wetgeving rondom verplichte geestelijke gezondheidszorg niet eerder dan medio 2017 in werking zal treden. Dit betekent dat voorlopig de huidige Wet Bopz nog steeds van kracht is en er zelfs enkele nieuwe ontwikkelen zijn met gevolgen voor uw praktijk.
Meer informatie >>>