Arbo, Veiligheid, VCA
Management en Organisatie
Haal meer plezier en voldoening uit uw werk

De zeven geheimen van tevreden medewerkers is primair bedoeld voor medewerkers die meer voldoening uit hun werk willen halen.

Juridisch en Financieel
Dinsdag 13 mei 2014 - Soestduinen

Tijdens de studiemiddag De (juridische) uitleg van Polisvoorwaarden krijgt u handvatten voor het transparant opstellen van polisvoorwaarden en krijgt u inzicht in de uitleggeschillen waaruit de noodzaak van transparantie blijkt. Daarnaast geeft de AFM een toelichting op de normen aan de hand waarvan de producten worden getoetst.

Compleet Arbo-regelgevingboek
Arbo, Veiligheid, VCA

Met Het Compleet Arbo-Regelgevingboek en bijbehorende website Arbowetweter.nl beschikt u over de actuele en volledige arboregelgeving! Hiermee kunt u het arbobeleid in uw bedrijf of instelling volgens de regels van de wet vorm geven.

Juridisch en Financieel
Zorg en Welzijn
Congres - 13 mei 2014 - Hotel Breukelen

Op deze cursusdag zal de docent met u stilstaan bij de rechtspraak, literatuur en wetgeving op het gebied van aansprakelijkheid in medische zaken. Aan de orde komen onder meer de rechtsverhouding met de hulpverlener, de grondslagen voor aansprakelijkheid van de hulpverlener en het causaal verband tussen de normschending en de schade van de patiënt. Ook wordt alvast vooruit gekeken naar waar het vermoedelijk naar toe zal gaan met de ontwikkelingen.