gaia

Een agressie incident is vaak het gevolg van een opeenstapeling van gebeurtenissen. GAIA is een methodiek voor het analyseren van deze incidenten. GAIA richt zich, in tegenstelling tot andere methodieken, niet alleen op de de-escalatie en nazorg, maar juist ook op het voorkómen van agressie (primaire preventie).
Meer informatie >>

Inclusief 10e PIV-Letselplaza

Herstelgerelateerde dienstverlening staat volop in de belangstelling. Tijdens dit inspirerende middagsymposium wordt u bijgepraat over verschillen in en diverse vormen van hersteldienstverlening. Ook kunt u nader kennismaken met bedrijven en organisaties die zich hebben toegelegd op het herstel van het slachtoffer en u vrijblijvend laten adviseren.Daarnaast vindt voor de 10e keer de PIV-Letselplaza plaats, waar verzekeraars en belangenbehartigers elkaar in een informele sfeer kunnen ontmoeten én dossiers met elkaar bespreken. Meer informatie >>

Maak(t) werk van veiligheid

Werk & Veiligheid is dé website voor iedereen die zich bezig houdt  met arbo, veiligheid en gezondheid op de werkvloer. U leest wekelijks nieuwe artikelen, nieuws, tools en cartoons. De artikelen zijn geschreven door experts uit het werkveld. Ook krijgt u toegang tot de volledige online arboregelgeving (via Arbowetweter.nl).
Meer informatie >>

Donderdag 4 juni | Amersfoort

Hoewel het aantal huizen dat 'onder water' staat stabiliseert, hadden vorig jaar nog steeds 1,5 miljoen huishoudens een eigen woning waarvan de waarde lager is dan de hypotheekschuld. Uit onderzoek blijkt dat vooral de huizen van jongere huishoudens onder water staan. Als schuldhulpverlener krijgt u regelmatig met deze groep schuldenaren te maken. Meer informatie >>