fit
Arbo, Veiligheid, VCA
60 oefeningen die jou helpen vitaal te blijven

Fit zijn en fit blijven is belangrijk. Niet alleen in je privé leven, maar ook in het werk. In dit zakboek kun je op basis van het soort werk dat je doet, voor jou geschikte oefeningen selecteren.

Actualiteiten Awb Modern Procederen Bestuursrecht
Juridisch
Moderne Procederen | Actualiteiten Awb

Het Moderne Procederen bij de bestuursrechter
Module 1 | Uw optreden ter zitting bij de bestuursrechter - 12 november 2014
Module 2 | Finaliteit, relativiteit en bewijsrecht in het bestuursprocesrecht - 26 november 2014

Actualiteiten Awb
Recente jurisprudentie en wetswijzigingen - 4 december 2014

RI&E, RIE
Arbo, Veiligheid, VCA

De IMA bestaat uit 28 algemene modules en zeven modules voor kantoor: IMA-K. Per knelpunt treft u de actuele wetten en toetsingscriteria aan die u indien gewenst kunt toevoegen aan uw RIE-rapport. Probeer de gratis proefmodule!

Zorg en Welzijn
18 september 2014 - Hotel Breukelen

Als schuldhulpverlener krijgt u steeds vaker te maken met aanmeldingen van schuldenaren met een eigen woning. Het aantal huizen dat 'onder water' staat is sinds het begin van de crisis verdrievoudigd. Eind 2013 ging het om 1,3 miljoen woningen met een gemiddelde restschuld van 39.000 euro. Tijdens deze themadag krijgt u handvatten voor een effectieve schuldhulpverlening voor clienten met een koophuis.