Het ontstaan van klachten en welke maatregelen u kunt nemen

Fysieke belasting legt uit hoe de klachten onstaan en op welke manier deze in kaart zijn te brengen. Belangrijk hierbij is om aandacht te hebben voor de organisatie van het werk. Welke maatregelen kunt u treffen om fysieke belasting te beperken?
Meer informatie >>

gezondheidsrecht
i.s.m. GZR Updates (Boom juridische uitgevers)

De wetgever heeft de laatste jaren talrijke wetten in het domein van het gezondheidsrecht uitgevaardigd. De rechtspraak heeft zich evenmin onbetuigd gelaten. Doel van het congres is om u in één dag op de hoogte te brengen van de actuele ontwikkelingen en verdiepende thema´s op uw vakgebied. Na de plenaire opening worden vijftien deelsessies gegeven  waarvan u er vijf kunt bijwonen. Zo stelt u uw eigen programma samen van onderwerpen, die voor uw praktijk het meest relevant zijn. Het dagvoorzitterschap is in handen van mr.dr. Rolinka Wijne. Meer informatie >>

De meest complete uitgave – boek én online – met onder andere Arbowet, Arbobesluiten, Arboregelingen, de Beleidsregels inzake de arbocatalogi, certificering en boeteoplegging en Warenwetgeving. Inclusief een jaar lang gratis Arbowetweter.nl.
Meer informatie >>

Cursus | 12 mei | Veenendaal

Schuldeisers nemen een sterke positie in ten opzichte van de debiteur. Met behulp van de deurwaarder kunnen ze loonbeslag, bankbeslag of beslag op inboedel leggen. Om als hulpverlener of bewindvoerder mensen met schulden bij te kunnen staan is veel kennis van zaken nodig. Deze dag geeft u aandachtspunten en mogelijkheden voor dossiers met dwarsliggende crediteuren Meer informatie >>