Het ontstaan van klachten en welke maatregelen u kunt nemen

Fysieke belasting legt uit hoe de klachten onstaan en op welke manier deze in kaart zijn te brengen. Belangrijk hierbij is om aandacht te hebben voor de organisatie van het werk. Welke maatregelen kunt u treffen om fysieke belasting te beperken?
Meer informatie >>

Heeft u als jurist wel genoeg kennis van medische zaken?

Bij de behandeling van letselschadezaken speelt, naast de juridische kennis van zaken, ook de bekwaamheid van op het medische vlak een rol. Kerckebosch organiseert dit voorjaar drie bijeenkomsten die die helpen om beter voorbereid te zijn in uw lopende én nieuwe zaken. Vakgebieden die aan de orde komen zijn o.a. Traumatologie, Neurochirurgie, Psychiatrie en DSM-5.
Meer informatie >>

De meest complete uitgave – boek én online – met onder andere Arbowet, Arbobesluiten, Arboregelingen, de Beleidsregels inzake de arbocatalogi, certificering en boeteoplegging en Warenwetgeving. Inclusief een jaar lang gratis Arbowetweter.nl.
Meer informatie >>

Cursus | 31 maart | Veenendaal

De toepassing van dwangmiddelen in het minnelijk traject zorgt regelmatig voor vragen. Welk dwangmiddel is geschikt voor welke situatie? Hoe ziet het verzoekschrift er uit en welke stukken moeten worden bijgevoegd? Niet alle schuldhulpverleners hebben volledig onder de knie op welke wijze hun dossier bij de rechter moet worden aangeleverd. In de dagelijkse praktijk bij de rechtbank blijkt dat dossiers vaak incompleet zijn. Meer informatie >>