Nu blijvend in prijs verlaagd!

Met Het Compleet Arbo-Regelgevingboek beschikt u over de actuele en volledige arboregelgeving! Hiermee kunt u het arbobeleid in uw bedrijf of instelling volgens de regels van de wet vorm geven. Inclusief een jaar lang gratis Arbowetweter.nl. Meer informatie >>

Toepasselijk recht en (letsel)schaderegeling in Europees perspectief

Als een Nederlandse automobilist een ongeval krijgt in het buitenland waarbij een auto uit één van de andere Europese (al dan niet EU) landen betrokken is, dan is het recht van het land waar het ongeval heeft plaatsgevonden van toepassing op de schaderegeling. De docenten wijzen u de juiste weg voor het verhalen van (letsel)schade bij internationale verkeersongevallen. Daarnaast is er aandacht voor belangwekkende jurisprudentie en actuele ontwikkelingen. Meer informatie >>

RI&E
IMA Online

Met de IMA kunt u een volledige risico-inventarisatie en -evaluatie maken. De IMA bestaat uit 24 algemene modules en zeven modules voor kantoor. Per knelpunt treft u de actuele wetten en toetsingscriteria aan. Meer informatie >>

11 december 2014 - Postillion Hotel Utrecht Bunnik

Al 17 jaar volgt Studiecentrum Kerckebosch de ontwikkelingen in het minnelijk en het wettelijk traject en bij (vertegenwoordigers van) schuldeisers voor u op de voet. De sprekers lichten de thematiek en ontwikkelingen toe vanuit het gezamenlijke belang om problematische schulden terug te dringen. Meer informatie >>