Op Arbeidsveiligheid.net verschijnen wekelijks nieuwe artikelen en tools (denk aan checklist, instructieposter, toolbox of procedure) op het gebied van veilig werken. De inhoud van Arbeidsveiligheid.net wordt samengesteld door een deskundige redactie.
Meer informatie >>>

Donderdag 29 september 2016 Aristo Amsterdam

In deze cursus krijgt u een gedegen psychologische analyse van de stapsgewijze radicalisering. U krijgt tevens inzicht in de op wetenschappelijk onderzoek gefundeerde succesfactoren die kunnen bijdragen aan deradicalisering. Dit doen we op drie niveaus: voorkomen dat mensen zich aansluiten, voorkomen dat mensen verder radicaliseren en individuele uittreding en het einde van radicale groepen. 
Meer informatie >>>

Donderdag 9 juni 2016 Postillion Hotel, Bunnik

Als schadebehandelaar heeft u dagelijks te maken met juridische vraagstukken die bepalend zijn voor de vraag of uitkering onder een verzekering moet worden gedaan en zo ja, hoe hoog die uitkering zou moeten zijn. Regelmatig bestaat op het eerste gezicht aanleiding voor een beroep op een uitsluiting, vervalbeding, verzwijging of verjaring, maar wanneer heeft zo’n beroep kans van slagen? Hoe zit het met de bewijslast?
Meer informatie >>>