RIE, RI&E
Tips en achtergrondinformatie

IMA is al jarenlang het betrouwbare RI&E instrument.  Met de website Riemaken.nl krijgt u veel praktische tips en achtergrondinformatie over het maken van de RI&E. Meld u gratis aan voor de nieuwsbrief. 
Meer informatie >>

jeugdbescherming
Maandag 26 januari in Nieuwegein

De nieuwe Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen en de nieuwe Jeugdwet treden bijna in werking! Wat de veranderingen zijn en wat zij voor het werk van advocaten en juristen, alsmede wat dit voor mogelijke gevolgen heeft in de verhouding tot de kinderrechter, pleegouders en cliënten, wordt op deze themadag uitgebreid besproken door een keur van deskundige sprekers. 
Meer informatie >>

Netwerk voor veiligheidsprofessionals

Bent u als veiligheidsprofessional veel tijd kwijt met het zoeken naar praktische informatie, tools en actuele arboregelgeving? Word dan abonnee op Arbeidsveiligheid.net.
Meer informatie >>

Praktische implementatie van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Wanneer klanten zich melden bij een gemeentelijk loket worden er persoonsgegevens opgevraagd, rechtstreeks of via digitale bestanden. Ook kunnen er gegevens worden gedeeld met instellingen waar gemeenten mee samenwerken. Wat zijn de (on)mogelijkheden om gegevens te verwerken over sectoren heen? Kom op 13 januari naar deze studiemiddag en u hoort alles over de praktische implementatie van de Wbp. 
Meer informatie >>