studiedag kerckebosch

Vereenvoudiging Beslagvrije voet & gevolgen voor de Vtlb-berekening

Cursus op locatie
In voorbereiding
Locatie centraal in het land

Wvbvv & Vtlb in one day. Inclusief de nieuwe Vtlb-berekening per mei 2021!

Ingrijpende wijzigingen voor uw praktijk
De nieuwe Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Wvbvv) is per 1 januari 2021 van kracht geworden. Met deze wet wijzigt de berekening van de beslagvrije voet ingrijpend. Dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor de berekening van het Vrij te laten bedrag (Vtlb). In deze cursus worden beide onderwerpen in samenhang besproken.

Wat is er veranderd per 1 januari 2021?
In veel gevallen zal de beslagvrije voet kunnen worden berekend aan de hand van de gezinssituatie (zoals vermeld in de ‘Basisregistratie persoonsgegevens’) en de loongegevens die opgenomen zijn in de Polisadministratie, Er zijn speciale regels gekomen voor wisselende inkomsten, hoge woonlasten, kosten eigen woning, beslag op toeslagen, beslag op vakantiegeld, dak- en thuislozen en mensen die buiten Nederland verblijven. Bovendien geldt er een hardheidsclausule. Docent mr. André Moerman zet de wijzigingen voor u op een rij.

Gevolgen voor de Vtlb-berekening
Vervolgens zal drs. Pauline de Wit ingaan op wat er door de wetswijziging Beslagvrije voet is veranderd in het Vtlb. Omdat de berekeningswijze veranderd is, is dit zeker geen gesneden koek. Ook de onverwachte uitkomsten die soms optreden komen aan bod.

Wat weet en kunt u na afloop van deze cursus?

 • Hoe de nieuwe beslagvrije voet moet worden berekend
 • In welke gevallen de beslagvrije voet verhoogd moet worden
 • Update van de uitgangspunten van de rekenmethodiek op basis van de nieuwe Vtlb-calculator per mei 2021
 • Oefenen met het maken van een Vtlb-berekening aan de hand van enkele praktijksituaties, waarbij de diverse onderdelen van het Vtlb-rapport aan bod komen
 • Oefenen met het lezen van een Vtlb-berekening aan de hand van enkele praktijksituaties

Goed voorbereiden? Doe mee aan de Kerckebosch Beslagvrije Voet-quiz

Programma
-
-
 • Aanleiding wetswijziging
 • Drie inkomensgroepen
 • Vaststellen leefsituatie
 • Vaststelling inkomen
 • Correctie hoge woonlasten
 • Correctie kosten eigen woning
-
-
 • Verlaging beslagvrije voet (o.a. vanwege lease auto)
 • Studiefinanciering en beslag
 • Dak- en thuislozen / verblijf buitenland
 • Beslagvrije voet bij verblijf inrichting
 • Onkostenvergoeding
 • Vakantiegeld
 • Hardheidsclausule
 • Proces van vaststelling, bekendmaking en wijziging van de beslagvrije voet
 • Overgangsrecht
-
-
 • Tabbladen van de vtlb-calculator
 • Uitdraai van de berekening
 • 95% regel- en afdracht 5 %
 • Werkwijze indien inkomen partner niet bekend is

Oefenen met casus

-
-
 • Correctie voor individuele lasten
 • Correctie in verband met PGL-norm
 • Reserveringstoeslag bij norm inrichting
 • Overige wijzigingen

Oefenen met casus

Sprekers
Bestemd voor

Speciaal ontwikkeld voor (medewerkers van):

 • Schuldhulpverlening bij gemeenten
 • Bureaus Schuldhulpverlening
 • Beschermingsbewindvoerders
 • Bureaus voor inkomensbeheer
 • Kredietbanken
 • Wsnp-bewindvoerders
Data & Locatie
Tarieven

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75,00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.