Statushouders, schulden en financiële zelfredzaamheid (shv module 8)

Statushouders, schulden en financiële zelfredzaamheid (shv module 8)

Verdieping
Bijeenkomst op locatie
In bedrijf
Hotel Veenendaal

Inzicht in de belemmeringen en de mogelijkheden voor financiële zelfredzaamheid

Toeslagen, naheffingen, afrekeningen in een vreemde taal en dat ook nog online regelen? Voor veel statushouders blijkt dit een (te) grote opgave. Wie in Nederland een verblijfsstatus krijgt, moet gaan inburgeren. DUO verstrekt daartoe 10.000 euro in de vorm van een lening, die wordt kwijtgescholden als men binnen drie jaar slaagt voor het inburgeringsexamen. Maar lang niet iedere statushouder haalt zijn certificaat binnen deze termijn.

Grote kans op schulden
Ook psychische problemen, een klein sociaal netwerk en cultuurverschillen rondom geldzaken, belemmeren de financiële redzaamheid van statushouders. Het is daarom moeilijk om schulden te vermijden.

Financieel ontzorgen statushouders verplicht sinds 1 januari 2022: hoe loopt het?
Zorgen over financiën of gebrek aan kennis over het Nederlandse (financiële) stelsel kunnen tot financiële problemen leiden bij statushouders en een belemmering vormen voor succesvolle integratie en participatie. Gemeenten zijn in het nieuwe inburgeringsstelsel, dat is ingevoerd op 1 januari 2022, verplicht om bijstandsgerechtigde statushouders de eerste zes maanden na huisvesting in de gemeente financieel te ontzorgen. Wat zijn de eerste ervaringen hiermee?

Begeleiden naar financiële zelfredzaamheid
Tegelijkertijd zetten gemeenten zich inzetten om statushouders te begeleiden naar financiële zelfredzaamheid. Statushouders zijn een kwetsbare groep waar problematische schulden kunnen ontstaan. Het is van belang om in een vroeg stadium aandacht te besteden aan deze doelgroep.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Belemmeringen voor financiële zelfredzaamheid
 • Bouwstenen en initiatieven om financiële zelfredzaamheid van statushouders te vergroten
 • Cultuursensitief werken: hoe doe je dat?
 • Ervaringen met het nieuwe inburgeringsstelsel sinds 1 januari 2022: hoe pak je ‘financieel ontzorgen’ aan als gemeente? (enkele voorbeelden uit de praktijk)

Wat weet en kunt u na afloop van deze cursus?
De cursus geeft u in één dagdeel een actuele stand van zaken. In korte tijd bent u snel op de hoogte van de belangrijkste aandachtspunten rondom statushouders met financiële problemen.

Deze cursus is ook onderdeel van de Verdiepingscursus Schuldhulpverlening

Programma
-
-
 • Financiële zelfredzaamheid van statushouders
 • Belemmeringen
 • Bouwstenen (werkzame elementen)
 • Cultuursensitief werken
 • Eerste ervaringen met het nieuwe inburgeringsstelsel sinds 1 januari 2022
 • Pilots Financieel Ontzorgen
 • Uitwisselen van ervaringen/kennis
-
-
-
 • Een gemeente aan het woord
 • Delen van ervaringen
-
-
Sprekers
Bestemd voor

Speciaal ontwikkeld voor (medewerkers van):

 • Schuldhulpverlening bij gemeenten
 • Bureaus Schuldhulpverlening
 • Beschermingsbewindvoerders
 • Bureaus voor inkomensbeheer
 • Kredietbanken
 • Wsnp-bewindvoerders
 • Sociaal Raadslieden
Data & Locatie
Hotel Veenendaal
Hotel Veenendaal

Bastion 73
Veenendaal 3905 NJ
Nederland

info@veenendaal.valk.com

Routebeschrijving auto:
U kunt gratis parkeren in de ruime parkeergarage van Hotel Veenendaal.
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal

Hotel Veenendaal is direct gelegen aan de A12.
Op de A12 neemt u afslag 23, Veenendaal-West.

Vanuit Utrecht slaat u onderaan de snelweg linksaf.
Bij de eerste verkeerslichten voorbij McDonalds gaat u rechtsaf, de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.

Vanuit Arnhem gaat u onderaan de snelweg rechtdoor de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.

U kunt parkeren in de parkeergarage bij Hotel Veenendaal.

Routebeschrijving met de trein, vanaf station Veenendaal-De Klomp is het ongeveer 10 minuten lopen:
U stapt uit bij station Veenendaal-De Klomp
Loop in westelijke richting op de Rondweg De Klomp/Stationsweg richting Veenendaalseweg
Sla links af bij de Veenendaalseweg
Sla rechts af bij de Jufferswijk
Sla links af bij de Lunet
Sla links af bij Bastion
Hotel Veenendaal zal zich rechts van u bevinden.

Voor nieuws over wegwerkzaamheden adviseren wij u om de website www.vananaarbeter.nl te raadplegen voor uw optimale routeplanning.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 375,00 excl. BTW per persoon.

Volumekorting
De Verdiepingscursus bestaat uit 12 modules. Wilt u meer modules volgen en/of meer collega’s inschrijven? Bij afname van meerdere deelnemersplaatsen ontvangt u korting.
Per extra deelnemersplaats ontvangt u de volgende korting (per plaats):
€ 25,- korting tot en met 5 deelnemersplaatsen
€ 50,- korting bij 6 of meer deelnemersplaatsen
De korting is alleen van toepassing bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer modules en/of collega’s uit dezelfde organisatie.

NBBI-leden
Voor NBBI-leden is een speciale korting actief, u kunt hiervoor mailen naar klantenservice@kerckebosch.nl. Deze korting is niet geldig in combinatie met andere kortingen.

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75,00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.