studiedag kerckebosch

Schuldinfo Jaarcongres 2022

Verdieping
Jaarcongres op locatie
In bedrijf
Theater en Congrescentrum Orpheus

Juridische en methodische ontwikkelingen in de ondersteuning van mensen met schulden

De volgende thema’s staan centraal in lezingen en deelsessies:

 • Wat doet bestaansonzekerheid met je? Ervaringsdeskundige Marc Mulder
 • ‘Recht op perspectief’ door drs. Pieter Hilhorst
 • Actualiteiten Invordering & Schulden door mr. André Moerman
 • Keynotespeech ‘Hoe krijg je meer mensen naar Schuldhulpverlening?’ door dr. Nadja Jungmann
 • Kosten van schulden
 • Bestaanszekerheid als voorwaarde voor gezondheid
 • Consumenten in kwetsbare posities
 • Ontwikkeling energielasten: hoe kunnen we energie-armoede verminderen?
 • De rol van de Gerechtsdeurwaarder in het schuldendomein
 • Tools om cliënten in bewind beter te begeleiden
 • Met crypto meer bestaanszekerheid?
 • Incasso Centrum Stella team Invordering: werken aan hulp voor diegene die het nodig hebben
 • De Cirkel van Covey: van onmacht naar kracht

Methodische interventies
Het schuldenprobleem is ingewikkeld en kent veel juridische aspecten. Tijdens deze editie besteden we onder andere aandacht aan nieuwe regels die gaan gelden voor incassobureaus, verwachte aanpassingen in de beslagvrije voet en de wijze waarop kwetsbare consumenten worden beschermd bij het aangaan van overeenkomsten. Maar om stappen te maken in de begeleiding van mensen met schulden komt het ook aan op goede methodische interventies. De persoonlijke aanpak kan het verschil maken. Ook hier besteden we aandacht aan, zoals aan tools om cliënten in bewind beter te begeleiden.

Actualiteiten
Het SchuldInfo Jaarcongres bestrijkt een veelheid aan actuele onderwerpen, zowel juridisch als methodisch, zodat je als professional weer helemaal ‘up-to-date´ bent.

Programma
-
-
Spreker
-

In april jl. verscheen het rapport van Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) ’Van schuld naar schone lei’. Uitgangspunt hierbij is dat iedereen perspectief moet hebben om van zijn schulden en? geldzorgen af te komen. Dat begint met een betere waarborging van het bestaansminimum en het vergroten van de toegang tot en het versnellen van de schuldhulpverlening. Maar het betekent ook veel meer mensen met geldzorgen bereiken. Daarvoor is hybride hulpverlening nodig: digitaal als het kan en met steun van een professional als het nodig is.?

-
-

Schuldenproblematiek heeft alle aandacht in politiek, wetgeving en onderzoek. Er is in een jaar tijd veel gebeurd en er staat veel in de planning. Mr. André Moerman neemt u mee in deze ontwikkelingen en besteed onder andere aandacht aan:

 • Wet kwaliteit incassodienstverlening
 • Nieuwe regels om cumulatie van incassokosten tegen te gaan
 • Wijzigingen in de Beslagvrije voet
 • Invordering door de Belastingdienst
 • Verbetering toegang tot schuldhulpverlening
 • Ontwikkelingen in de jurisprudentie met meer aandacht voor het evenredigheidsbeginsel (meer oog voor de menselijke maat)
-
-
Sessie 1: Kosten van schulden

Een niet op tijd betaalde rekening kan snel oplopen met incassokosten. En met proceskosten als het bij de rechter komt en executiekosten als een vonnis ten uitvoer wordt gelegd. Bij sommige schulden blijft het hier niet bij, maar worden ook hoge rentes en boetes op basis van de overeenkomst in rekening gebracht. Aan bod komt:

 • Wanneer mogen welke kosten in rekening worden gebracht?
 • Wat kun je doen wanneer de kosten niet kloppen?
 • Wat moeten incassobureaus en deurwaarders doen om de kosten te beperken? Welke jurisprudentie geldt hiervoor?
Sessie 2: De wisselwerking tussen geldzorgen en gezondheid

Mensen met geldzorgen zijn vaker minder gezond en hebben meer lichamelijke en mentale gezondheidsklachten dan mensen zonder geldzorgen. Het risico op chronische ziekten en psychische aandoeningen neemt toe wanneer het inkomen lager is. Armoede en schulden beïnvloeden het dagelijks leven en de leefomstandigheden op een negatieve manier, wat ook een negatief effect heeft op de gezondheid. Tegelijkertijd kan een slechtere gezondheid leiden tot financiële problemen, bijvoorbeeld door het maken van zorgkosten of gedwongen minder moeten gaan werken. Werken aan de verbetering van bestaanszekerheid, verbetert ook de gezondheid. Daarbij gaat het niet alleen om verbetering van financiële zekerheid, maar juist ook om betere sociale zekerheid en een goede toegankelijkheid tot de juiste zorg in een fysieke omgeving die de gezondheid positief beïnvloedt. Hierbij is een domeinoverstijgende aanpak cruciaal. In deze sessie nemen we je mee in de leefwereld van de mensen die jullie begeleiden. Aan bod komt:

 • Wat kun je in klantcontact doen om een positieve bijdrage te leveren aan de complexe problemen die mensen ervaren?
 • Concrete handelingsperspectieven en inzichten die helpend zijn in het klantcontact
Sessie 3: Consumenten in kwetsbare posities

Een product kopen of een dienst afnemen, terwijl je dat eigenlijk niet wilt. Consumenten in kwetsbare posities worden met misleidende en agressieve methodes makkelijk verleid om een overeenkomst te sluiten. Wat kun je hiertegen doen en welke rol heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) hierbij? Gezamenlijk bespreken we mogelijke oplossingen.

Na afloop van deze sessie hebt u meer kennis van het consumentenrecht. Aan bod komt:

 • Rechten en plichten van consumenten bij een koopovereenkomst
 • Enkele veel voorkomende consumentenproblemen, zoals misleidende en agressieve verkoop via de telefoon
 • Mogelijke oplossingen
Sessie 4: Ontwikkeling energielasten: hoe kunnen we energie-armoede verminderen?

Bij het opstellen van een inkomsten- en uitgavenplaatje kun je als schuldhulpverlener en bewindvoerder niet meer om de energierekening heen. Hoe maak je energieverbruik bespreekbaar en welke mogelijkheden heb je om je cliënt hierbij te coachen? Wat kunnen we hiervoor opsteken van de ervaringen van een energiecoach?

Aan bod komt:?

 • Hoe maak je als financieel hulpverlener mensen bewust van de eigen invloed op de energierekening??
 • Coachen naar energiebewustwording en een lager energieverbruik: hoe doe je dat??
 • Verduurzamen
 • Ervaringen van een vrijwillige Energiecoach

Co-spreker: vrijwillige Energiecoach

Spreker
Sessie 5: De rol van de Gerechtsdeurwaarder in het schuldendomein

De rol van de gerechtsdeurwaarder is de afgelopen jaren veranderd. De moderne gerechtsdeurwaarder is maatschappelijk betrokken en voorkomt het maken van niet verhaalbare schulden. Hoe ziet die rol er nu en in de toekomst uit? Een kijkje in de keuken van de gerechtsdeurwaarder en de te verwachten ontwikkelingen, zoals:

 • Schuldenwijzer
 • Vroegsignalering
 • De regierol van de gerechtsdeurwaarder
Sessie 6: Tools om cliënten in bewind beter te begeleiden

In samenwerking met bewindvoerders en LVB-experts heeft het Lectoraat Armoede Interventies (HvA) drie nieuwe tools ontwikkeld.?De tools zijn in te zetten voor álle cliënten in bewind, maar zeker ook voor de LVB-groep en mensen met beperkte vaardigheden.?Aan bod komt:

 • Tools om cliënten aan het begin van het bewind beter te begeleiden: filmpje en stappenplan vanaf het moment dat een client wordt aangemeld voor bewind tot en met de eerste keer uitbetalen van het leefgeld;
 • Tool voor het coachen van cliënten in bewind gericht op financiële vaardigheden. De opdrachten ondersteunen de bewindvoerder om de cliënt in de uitstroomfase weer zijn eigen financiën zoveel mogelijk te beheren.?
Sessie 7: Met crypto meer bestaanszekerheid?

Steeds meer Nederlanders beleggen. Een groot deel van de nieuwe beleggers is jonger dan 35 jaar. Jongeren voelen zich in een hoek gedrukt door alle financiële tegenslagen die er op hen afkomen, zoals op de woningmarkt en de studieschuld met rente. Zij zoeken naar mogelijkheden om meer rendement te halen uit hun geld. Beleggen wordt ook steeds gemakkelijker. Onder jongeren is vooral het beleggen in cryptomunten (zoals bijvoorbeeld Bitcoin) populair. Crypto heeft een hip imago en de markt is interessant omdat hij vaak extreem in beweging is. Crypto kan meer bestaanszekerheid geven en een rooskleurige toekomst, zo wordt gedacht. Tijdens het beleggen wordt je mentaal op de proef gesteld. Het is niet makkelijk om weloverwogen te handelen als angst of euforie in het spel komt. ’s Nachts gaat het handelen in tegenstelling tot op de beurs gewoon door. Beleggers kunnen last krijgen van FOMO (Fear Of Missing Out). Heb ik uw aandacht? Welkom in de wondere wereld van Crypto. Aan bod komt:

 • Wat zijn cryptomunten?
 • Waar komt de aantrekkingskracht van crypto (voor jongeren) vandaan?
 • Welke risico’s zijn er verbonden aan beleggen in cryptomunten?
 • Hoe kun je hier als financieel hulpverlener op inspringen?
Spreker
Sessie 8: Landelijk Incasso Centrum Stella team Invordering:

werken aan hulp voor diegene die het nodig hebben

Het Stella team Invordering is onderdeel van het Landelijk Incasso Centrum (LIC) van de Belastingdienst. Wij ondersteunen landelijke stellabehandelaren op het gebied van de invordering. Inningsproblematiek speelt vaak een grote rol bij burgers die in complexe en urgente schuldsituaties zijn terecht gekomen. Doordat we bij het Landelijk Incasso Centrum werken met massale processen bieden we deze burgers in urgente situaties nét dat stukje extra hulp. Zo bouwen we bij het Landelijk Incasso Centrum aan het vroegtijdig signaleren van knelpunten en zorgen we voor praktische oplossingen die mensen echt verder helpen. Het Stella team invordering is daar uiteraard een onderdeel van. Aan bod komt:

 • Actualiteiten bij het Landelijk Incasso Centrum (LIC) gericht op belasting- en toeslagschuld
 • Het Stella team Invordering
 • Casuïstiek, hoe gaan wij om met complexe casussen binnen de invordering?
Spreker
Sessie 9: De Cirkel van Covey: van onmacht naar kracht

Op de stijgende energieprijzen, een te laag minimumloon en de woningnood hebben we weinig invloed en dat is frustrerend. De Cirkel van Covey leert ons te richten op datgene waar we wel invloed op hebben en zo onze invloed te vergroten. In de begeleiding met cliënten is dit een mooi instrument om als inspiratie te gebruiken bij de inzet van gespreksvaardigheden. Aan bod komt:

 • Hoe kun je in cliëntgesprekken de aandacht ombuigen van onmacht naar kracht?
-
-
Sessie 1: Kosten van schulden

Een niet op tijd betaalde rekening kan snel oplopen met incassokosten. En met proceskosten als het bij de rechter komt en executiekosten als een vonnis ten uitvoer wordt gelegd. Bij sommige schulden blijft het hier niet bij, maar worden ook hoge rentes en boetes op basis van de overeenkomst in rekening gebracht. Aan bod komt:

 • Wanneer mogen welke kosten in rekening worden gebracht?
 • Wat kun je doen wanneer de kosten niet kloppen?
 • Wat moeten incassobureaus en deurwaarders doen om de kosten te beperken? Welke jurisprudentie geldt hiervoor?
Sessie 2: De wisselwerking tussen geldzorgen en gezondheid

Mensen met geldzorgen zijn vaker minder gezond en hebben meer lichamelijke en mentale gezondheidsklachten dan mensen zonder geldzorgen. Het risico op chronische ziekten en psychische aandoeningen neemt toe wanneer het inkomen lager is. Armoede en schulden beïnvloeden het dagelijks leven en de leefomstandigheden op een negatieve manier, wat ook een negatief effect heeft op de gezondheid. Tegelijkertijd kan een slechtere gezondheid leiden tot financiële problemen, bijvoorbeeld door het maken van zorgkosten of gedwongen minder moeten gaan werken. Werken aan de verbetering van bestaanszekerheid, verbetert ook de gezondheid. Daarbij gaat het niet alleen om verbetering van financiële zekerheid, maar juist ook om betere sociale zekerheid en een goede toegankelijkheid tot de juiste zorg in een fysieke omgeving die de gezondheid positief beïnvloedt. Hierbij is een domeinoverstijgende aanpak cruciaal. In deze sessie nemen we je mee in de leefwereld van de mensen die jullie begeleiden. Aan bod komt:

 • Wat kun je in klantcontact doen om een positieve bijdrage te leveren aan de complexe problemen die mensen ervaren?
 • Concrete handelingsperspectieven en inzichten die helpend zijn in het klantcontact
Sessie 3: Consumenten in kwetsbare posities

Een product kopen of een dienst afnemen, terwijl je dat eigenlijk niet wilt. Consumenten in kwetsbare posities worden met misleidende en agressieve methodes makkelijk verleid om een overeenkomst te sluiten. Wat kun je hiertegen doen en welke rol heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) hierbij? Gezamenlijk bespreken we mogelijke oplossingen.

Na afloop van deze sessie hebt u meer kennis van het consumentenrecht. Aan bod komt:

 • Rechten en plichten van consumenten bij een koopovereenkomst
 • Enkele veel voorkomende consumentenproblemen, zoals misleidende en agressieve verkoop via de telefoon
 • Mogelijke oplossingen
Sessie 4: Ontwikkeling energielasten: hoe kunnen we energie-armoede verminderen?

Bij het opstellen van een inkomsten- en uitgavenplaatje kun je als schuldhulpverlener en bewindvoerder niet meer om de energierekening heen. Hoe maak je energieverbruik bespreekbaar en welke mogelijkheden heb je om je cliënt hierbij te coachen? Wat kunnen we hiervoor opsteken van de ervaringen van een energiecoach?

Aan bod komt:?

 • Hoe maak je als financieel hulpverlener mensen bewust van de eigen invloed op de energierekening??
 • Coachen naar energiebewustwording en een lager energieverbruik: hoe doe je dat??
 • Verduurzamen
 • Ervaringen van een vrijwillige Energiecoach

Co-spreker: vrijwillige Energiecoach

Spreker
Sessie 5: De rol van de Gerechtsdeurwaarder in het schuldendomein

De rol van de gerechtsdeurwaarder is de afgelopen jaren veranderd. De moderne gerechtsdeurwaarder is maatschappelijk betrokken en voorkomt het maken van niet verhaalbare schulden. Hoe ziet die rol er nu en in de toekomst uit? Een kijkje in de keuken van de gerechtsdeurwaarder en de te verwachten ontwikkelingen, zoals:

 • Schuldenwijzer
 • Vroegsignalering
 • De regierol van de gerechtsdeurwaarder
Sessie 6: Tools om cliënten in bewind beter te begeleiden

In samenwerking met bewindvoerders en LVB-experts heeft het Lectoraat Armoede Interventies (HvA) drie nieuwe tools ontwikkeld.?De tools zijn in te zetten voor álle cliënten in bewind, maar zeker ook voor de LVB-groep en mensen met beperkte vaardigheden.?Aan bod komt:

 • Tools om cliënten aan het begin van het bewind beter te begeleiden: filmpje en stappenplan vanaf het moment dat een client wordt aangemeld voor bewind tot en met de eerste keer uitbetalen van het leefgeld;
 • Tool voor het coachen van cliënten in bewind gericht op financiële vaardigheden. De opdrachten ondersteunen de bewindvoerder om de cliënt in de uitstroomfase weer zijn eigen financiën zoveel mogelijk te beheren.?
Sessie 7: Met crypto meer bestaanszekerheid?

Steeds meer Nederlanders beleggen. Een groot deel van de nieuwe beleggers is jonger dan 35 jaar. Jongeren voelen zich in een hoek gedrukt door alle financiële tegenslagen die er op hen afkomen, zoals op de woningmarkt en de studieschuld met rente. Zij zoeken naar mogelijkheden om meer rendement te halen uit hun geld. Beleggen wordt ook steeds gemakkelijker. Onder jongeren is vooral het beleggen in cryptomunten (zoals bijvoorbeeld Bitcoin) populair. Crypto heeft een hip imago en de markt is interessant omdat hij vaak extreem in beweging is. Crypto kan meer bestaanszekerheid geven en een rooskleurige toekomst, zo wordt gedacht. Tijdens het beleggen wordt je mentaal op de proef gesteld. Het is niet makkelijk om weloverwogen te handelen als angst of euforie in het spel komt. ’s Nachts gaat het handelen in tegenstelling tot op de beurs gewoon door. Beleggers kunnen last krijgen van FOMO (Fear Of Missing Out). Heb ik uw aandacht? Welkom in de wondere wereld van Crypto. Aan bod komt:

 • Wat zijn cryptomunten?
 • Waar komt de aantrekkingskracht van crypto (voor jongeren) vandaan?
 • Welke risico’s zijn er verbonden aan beleggen in cryptomunten?
 • Hoe kun je hier als financieel hulpverlener op inspringen?
Spreker
Sessie 8: Landelijk Incasso Centrum Stella team Invordering:

werken aan hulp voor diegene die het nodig hebben

Het Stella team Invordering is onderdeel van het Landelijk Incasso Centrum (LIC) van de Belastingdienst. Wij ondersteunen landelijke stellabehandelaren op het gebied van de invordering. Inningsproblematiek speelt vaak een grote rol bij burgers die in complexe en urgente schuldsituaties zijn terecht gekomen. Doordat we bij het Landelijk Incasso Centrum werken met massale processen bieden we deze burgers in urgente situaties nét dat stukje extra hulp. Zo bouwen we bij het Landelijk Incasso Centrum aan het vroegtijdig signaleren van knelpunten en zorgen we voor praktische oplossingen die mensen echt verder helpen. Het Stella team invordering is daar uiteraard een onderdeel van. Aan bod komt:

 • Actualiteiten bij het Landelijk Incasso Centrum (LIC) gericht op belasting- en toeslagschuld
 • Het Stella team Invordering
 • Casuïstiek, hoe gaan wij om met complexe casussen binnen de invordering?
Spreker
Sessie 9: De Cirkel van Covey: van onmacht naar kracht

Op de stijgende energieprijzen, een te laag minimumloon en de woningnood hebben we weinig invloed en dat is frustrerend. De Cirkel van Covey leert ons te richten op datgene waar we wel invloed op hebben en zo onze invloed te vergroten. In de begeleiding met cliënten is dit een mooi instrument om als inspiratie te gebruiken bij de inzet van gespreksvaardigheden. Aan bod komt:

 • Hoe kun je in cliëntgesprekken de aandacht ombuigen van onmacht naar kracht?
-
-
-
Sprekers

Rowena Jansen

Specialist Klachten en Stella Invordering, Docent
Belastingdienst/Landelijk Incasso Centrum

mr. Eva van Putte

Medewerker toezicht bij de Directie Consumenten bij Autoriteit
Autoriteit Consument & Markt (ACM)
Bestemd voor
 • Beschermingsbewindvoerders, Wsnp-bewindvoerders
 • Bestuurders en medewerkers vrijwilligersorganisaties, kerken, e.d.
 • Budgetbeheerders, budgetcoaches en trajectbegeleiders, klantmanagers en coaches
 • Docenten HBO-opleidingen (SJD, Schuldbemiddeling, e.d.)
 • Gemeentelijke en regionale kredietbanken
 • (Gerechts)deurwaarders en medewerkers incassobureaus
 • Incassodiensten van woningcorporaties, energie- en telecombedrijven, thuiswinkelbedrijven
 • Maatschappelijk en sociaal werkers
 • Schulddienst- en schuldhulpverleners, schuldregelaars, schuldbemiddelaars en casemanagers
 • Sociaal raadslieden
 • Sociale wijkteams
 • Sociale zaken/Welzijn/Werk en Inkomen bij gemeenten
 • Schuldeisers
 • Verslavingszorg
Data & Locatie
Theater en Congrescentrum Orpheus
Theater en Congrescentrum Orpheus

Churchillplein 1
Apeldoorn 7314 BZ
Nederland

PARKEREN
Orpheus heeft twee parkeergarages op loopafstand: Orpheus en Museum Centrum. Beiden zijn dankzij een lift geschikt voor mindervalide gasten en rolstoelgebruikers. De garages zijn zeven dagen per week en vierentwintig uur per geopend en voorzien van camerabewaking.
Voor minder validen zijn er tevens enkele Parkeervakken bij ingang Zuid van Orpheus, aan Amphion.

LET OP! Vanaf 09.30 uur kunnen wij niet garanderen dat er voldoende ruimte is in Parkeergarage Orpheus, u kunt uitwijken naar Parkeergarage Museum Centrum. Voor beide garages ontvangt u een uitrijkaart.

VOOR HET NAVIGATIESYSTEEM
Kies voor uw navigatiesysteem het adres van de Parkeergarage Orpheus of Museum Centrum:

Parkeergarage Orpheus (420 plaatsen, twee minuten lopen)
Soerenseweg 10, Apeldoorn (7314 CD)

Parkeergarage Museum Centrum (700 plaatsen, vijf minuten lopen)
Roggestraat 133, Apeldoorn (7311 CC)

ROUTEBESCHRIJVING PER AUTO RICHTING ORPHEUS

Vanuit Amersfoort A1
Op A1 afslag 18-Kootwijk, borden volgend richting Paleis ’t Loo en de Apenheul. Ga op de rotonde 1e afslag rechts en volg de Amersfoortseweg richting Paleis ’t Loo.
Bij Paleis ’t Loo schuin rechtdoor, doorgaande weg, Loolaan, volgen. Na paar honderd meter bij eerstvolgende kruising bij de Grote Kerk rechtsaf slaan, de Soerenseweg op. De parkeergarage bij Orpheus ligt aan uw linkerhand.

Vanuit Arnhem A50
Op A50 afslag 22-Hoenderloo/Beekbergen volgen richting Apeldoorn. Alsmaar de weg vervolgen over Arnhemseweg richting centrum en Koning Stadhouderlaan. Na de spoorwegondergang ook rechtdoor, langs Centraal Beheer Achmea. Aan het einde van de weg linksaf de Vosselmanstraat op, daarna weg vervolgen. Bij 2e kruising op Vosselmanstraat linksaf, de Soerenseweg op. De parkeergarage bij Orpheus ligt aan uw linkerhand.

Vanuit Deventer A1
Op A1 afslag 21-Voorst nemen, richting Apeldoorn. Achtereenvolgens volgt u de Zutphensestraat en Deventerstraat Apeldoorn in. Na oversteek van het Apeldoorns Kanaal, komt u bij de kruising voor het gemeentehuis, waar u rechtsaf slaat, de Regentesselaan op. Doorgaand verkeer volgen, langs Oranjepark. Na Oranjepark eerstvolgende mogelijkheid linksaf, de Canadalaan op. Daarna de grote kruising rechtover steken, naar de Soerenseweg. De parkeergarage bij Orpheus ligt aan uw linkerhand.

Vanuit Zwolle A50
Op A50 neemt u afslag 25-Apeldoorn Noord en houdt rechts aan richting Apeldoorn / Paleis ’t Loo / Apenheul. Bij Apeldoorns Kanaal Noord de weg vervolgen schuin rechts op Anklaarseweg. Bij T-splitsing linksaf de Zwolseweg op. Bij Paleis ’t Loo slaat u linksaf naar de Loolaan. Na paar honderd meter bij eerstvolgende kruising bij de Grote Kerk rechtsaf slaan, de Soerenseweg op. De parkeergarage bij Orpheus ligt aan uw linkerhand.

ROUTEBESCHRIJVING NAAR OVERIGE PARKEERMOGELIJKHEDEN
Komende vanaf parkeergarage Orpheus:

Naar Parkeergarage Museum Centrum:
Rij (terug) naar het kruispunt bij de Grote Kerk (u heeft dan de Kerk voor u, Chinees restaurant aan uw linkerhand, en Orpheus aan uw rechterhand). Sla rechtsaf en volg de borden ‘Museum’. Voorbij het politiebureau links aan houden. Na de brandweerkazerne linksaf.
Looproute naar Orpheus: Wanneer u vanuit de parkeergarage komt, gaat u linksaf op de Roggestraat en volgt u de zwarte bordjes richting Orpheus.

Naar Parkeergarage Marktplein:
Rij (terug) naar het kruispunt bij de Grote Kerk (u heeft dan de Kerk voor u, Chinees restaurant aan uw linkerhand, en Orpheus aan uw rechterhand). Steek rechtdoor het kruispunt over. Aan het einde van deze weg komt u bij het Stadhuis waaronder parkeergarage Marktplein gelegen is.

ROUTEBESCHRIJVING PER OPENBAAR VERVOER RICHTING ORPHEUS.
In de buurt van Orpheus bevinden zich diverse bushaltes. Vanaf busstation / treinstation Apeldoorn doet u ongeveer 5 minuten over de reis naar een halte in de directe omgeving van Congrescentrum Orpheus. Kijk op www.9292.nl voor actuele reistijden voor het openbaar vervoer.

Lopend
Vanaf het station NS loopt u (met het station achter u) linksaf langs het spoor. U loopt met de bocht mee door de Hoofdstraat. Dit is de winkelstraat van Apeldoorn, deze straat loopt u helemaal af. Ook aan het einde van het Caterplein wanneer de weg overloopt in de Vosselmanstraat, loopt u rechtdoor, Schouwburg en Congrescentrum Orpheus treft u aan uw linkerhand. De looptijd bedraagt ca. 20 minuten.

Taxi Centrale Apeldoorn Tel.: 055-541 34 13

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 325,00 excl. BTW per persoon.

Vroegboekkorting tot 1 augustus 2022: € 325,00 excl. BTW per persoon

Daarna:
€ 375,00 excl. BTW per persoon
€ 350,00 excl. BTW per persoon bij gelijktijdige aanmelding van 2 of meer collega´s

Alle bedragen zijn exclusief btw. en inclusief koffie/thee/lunch/aperitief en documentatie.

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75,00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.