Schulddienstverlening in de steigers

Schulddienstverlening in de steigers

Verdieping
Congres op locatie
In bedrijf
Slot Zeist

Een nieuwe visie op integrale schulddienstverlening.

De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan verbetering van de aanpak en preventie van problematische schulden. Veel nieuwe initiatieven zagen het licht van zowel de kant van schuldeisers en invordering als die van schuldhulpverlening. We zagen een toename van publiek-private samenwerking. Vanuit de overheid verscheen nieuwe wetgeving en nieuw beleid.

Stelsel schuldenaanpak: dweilen met de kraan open
Toch ervaren professionals en burgers belemmeringen waardoor het niet lukt om tot een écht effectieve en duurzame oplossing van de schuldenproblematiek te komen. In de afgelopen jaren ontstond er ook de nodige onvrede over de aanpak van problematische schulden. De cijfers zijn ontluisterend: ca. 1,4 miljoen huishoudens hebben risicovolle schulden of betalingsproblemen.

Binnen de groep risicovolle schuldenaren worden 614.000 huishoudens aangemerkt als 'problematisch': hun schulden zijn zo hoog dat ze er niet meer op eigen kracht vanaf komen. Recentelijk liet minister Carola Schouten onderzoek doen naar mogelijkheden om de schuldhulpverlening te verbeteren (Regioplan, februari 2022).

Integratie van kennis, kunde en systemen
De bestaande minnelijke en wettelijke praktijk die is gegroeid sinds de invoering van de Wsnp in 1998 blijkt niet effectief. Om effectief schuldhulp te kunnen verlenen én te kunnen invorderen zal er moeten worden samengewerkt. Samenwerken met kennis, kunde en systemen. Met oplossingen die pragmatisch zijn en met alle betrokkenen rekening is gehouden.

Bouwen aan duurzame integrale schulddienstverlening
Duurzame oplossingen zouden het einddoel moeten zijn, zodat mensen hun rekening kunnen blijven betalen en niet opnieuw in de schulden verzanden. We dagen iedereen uit hierover mee te denken en voorbij te gaan aan vooroordelen en conventies die oplossingen in de weg staan of vertragen.

Doelstelling
Met dit congres willen we het werkveld, bewindslieden en politiek op nieuwe ideeën brengen over een geïntegreerde aanpak van de schulden- en invorderingsproblematiek. Gerenommeerde sprekers vanuit wetenschap en praktijk, van zowel binnen als buiten de invorderings- en schuldhulpbranche, delen hun visie met u over de inrichting van een integrale schulddienstverleningsketen. Een keten waarin invordering en schuldhulpverlening elkaar aanvullen en versterken om schulden op te lossen en problematische schulden te voorkomen. Er is volop gelegenheid voor interactie en discussie.

Onderwerpen die centraal staan zijn:

 • Eye openers voor de toekomst van de schulddienstverleningsketen
 • Perspectief op de oplossing van de brede schuldenproblematiek
 • Naar een integrale wet voor de schuldenproblematiek
 • Een bekostigingsmodel dat rekening houdt met maatschappelijke waarde
 • Optimale ketensamenwerking

Organiserend partners: Studiecentrum Kerckebosch en Syncasso
Met medewerking van onder andere: Hogeschool Utrecht, Rijksuniversiteit Groningen, SchuldInfo en Credit Expo

Programma
-
-

De organisatie en inrichting van onze schulddienstverleningsketen is gebaseerd op wetgeving en moraliteit uit een tijd toen schuld nog een financieel-administratieve kwestie was. Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van burgers waren uitgangspunt voor beleid. We zien nu dat schulden leiden tot sociale uitsluiting, gezondheidsproblemen, lage arbeidsparticipatie en hoge maatschappelijke kosten. Professionals in de schulddienstverleningsketen proberen dat ieder voor zich binnen het eigen aandachtsgebied te verbeteren met de ene na de andere pilot. Maar daar redden we het niet mee. Er is een nieuw verhaal - een systeemverandering - nodig om het volledige potentieel van de schulddienstverleningsketen te ontsluiten en meer mensen duurzaam te helpen.

-

Om fundamentele veranderingen in de schulddienstverleningsketen te realiseren, moeten de randvoorwaarden waarbinnen we momenteel functioneren veranderen. Er liggen politieke vragen en het is belangrijk dat stakeholders de balans opmaken in hoeverre zij het eigen of publieke belang centraal stellen.

Hoe belangrijk is bestaanszekerheid van burgers die niet (meer) kunnen rondkomen door inflatie en energiekosten? En waar zitten gaten in onze kennis? Hoe gaan we om met het spanningsveld tussen privacy en vroegsignalering? Kunnen we volstaan met een oprecht gedeeld commitment om sociaal verantwoord te incasseren? Hoe groot is onze bereidheid om ons verlies te nemen? Of moet de overheid dat gaan afdwingen met regels en sancties?

-
-

Het gebruiken van een ketenperspectief heeft zich bewezen in traditionele productie omgevingen. Recent onderzoek laat zien dat ook professionele dienstverlening meerwaarde kan halen uit het toepassen van een ketenperspectief, ondanks de complexiteit en uniekheid van de professionele en dienstverlenende setting. Wat is het ketenperspectief? Hoe is het van meerwaarde in professionele dienstverlening? Wat zijn de meest waardevolle inzichten vanuit verschillende professionele settings? Hoe vertaalt dat zich naar kansen voor de schulddienstverleningsketen?

-
-

Bij problematische schulden werken de systemen niet goed. Schuldeisers gaan door met invorderen, rechters blijven vonnissen produceren en schulden blijven maar verder oplopen. Schuldhulpverlening zou perspectief moeten bieden maar daar komt maar een klein deel van de debiteuren terecht. Er zijn inmiddels grote stappen gezet om te komen tot een betere bescherming van het bestaansminimum bij de invordering van schulden. Maar hoe nu verder? Wat kunnen de werelden van ‘invordering’ en ‘schuldhulpverlening’ van elkaar leren en hoe kunnen ze elkaar versterken?

-

De samenwerking tussen de organisaties die betrokken zijn bij gezinnen met schulden is niet optimaal. Ook is de huidige manier waarop die organisaties worden bekostigd, niet stimulerend voor de noodzakelijke optimalisatie van de samenwerking in de schulddienstverleningsketen. Deze bekostigingsproblematiek is vooral gebaseerd op de betaling van verrichtingen door organisaties in de keten. Een beter functionerende schulddienstverleningsketen kan problemen die samenhangen met schulden (zoals armoede, gezondheidsproblemen en functioneren op de arbeidsmarkt) deels voorkómen en dus een groot maatschappelijk rendement hebben. Voor de verdere ontwikkeling van die sociale taken is een herijking van het verdienmodel in de schulddienstverleningsketen noodzakelijk.

-
-

De volgende fase van de brede schuldenaanpak van het kabinet moet gericht zijn op een drietal verbeteringen van het stelsel: vereenvoudiging van de wetgeving, overbruggen van de tegenstelling tussen de hulp bij en inning van schulden en een royalere weg naar de schone lei voor burgers met een te grote schuldenlast. Nick Huls, van begin af aan betrokken bij de Wsnp, schetst de belangrijkste uitgangspunten voor een integrale regeling.

Sprekers

Miki Peric

Expert Lead Partner Proces & Credit Riskmanagement
Eneco
Bestemd voor

Bestemd voor (bestuurders en beleidsmedewerkers bij):

 • Bewindslieden en ambtenaren
 • Brancheverenigingen in de keten van incasso, schuldhulpverlening en bewindvoering
 • Docenten HBO-opleidingen (SJD, Schuldbemiddeling, e.d.)
 • Incassobedrijven/invorderaars
 • (Gerechts)deurwaarders
 • (Krediet)banken
 • Rechterlijke macht
 • Schuldeisers (woningcorporaties, energie- en waterbedrijven, telecombedrijven, zorgverzekeraars, Belastingdienst, CJIB en andere overheidsinvorderaars)
 • Schuldhulpverlening/Sociale zaken/Welzijn/Werk en Inkomen bij gemeenten
 • Tweede Kamerleden, fractieondersteuners en woordvoerders armoede en schulden
 • Uitvoeringsinstellingen sociale zekerheid (SVB, UWV, ed.)
 • Vrijwilligersorganisaties, kerken, ed.
 • Wsnp- en beschermingsbewind
 • Onderzoekers schulden en incasso
Data & Locatie
Slot Zeist
Slot Zeist

Zinzendorflaan 1
Zeist 3703 CE
Nederland

Route
Zeist vormt het geografische hart van Nederland. Slot Zeist ligt aan het begin van de bekende Slotlaan, de winkelpromenade van Zeist. In de directe nabijheid van het Slot zijn circa 300 parkeerplaatsen en nog eens 275 parkeerplaatsen op loopafstand in de parkeergarage van Hotel Theater Figi.

Vanaf Schiphol
Ca. 65 km
Rij de oprit van de A4 op richting Amsterdam. Volg op het knooppunt Badhoevedorp de A9 richting Amstelveen. Ga rechtdoor de A9 op richting Amstelveen/Utrecht. Volg op het knooppunt Holendrecht de A2 richting Utrecht. Volg op het knooppunt Oudenrijn de A12 richting Arnhem. Neem na afrit 20 'Driebergen-Zeist' de N225 richting Zeist. De P-borden verwijzen naar de juiste eindbestemming.

Vanaf de A12
Utrecht-Arnhem, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Breda, Den Bosch Arnhem, Utrecht (ZW).
Neem na afrit 20 'Driebergen-Zeist' de N225 richting Zeist. Na ± 3 km, ter hoogte van een route-informatiepunt, komt Figi en Slot Zeist recht vooruit in zicht. P-borden verwijzen naar de juiste eindbestemming.

Vanuit Utrecht [A28 respectievelijk N237]
Utrecht (Rijnsweerd), Hilversum
Neem bij De Bilt de N237 richting Zeist. Na ± 5 km, ter hoogte van het politiebureau en de Oude Kerk (waar de weg een éénrichtingsverkeersweg wordt) bent u nabij Figi en het Slot Zeist. P-borden verwijzen naar de juiste eindbestemming.

Vanuit Amersfoort [A28]
Zwolle, Apeldoorn
Neem afrit 3 'Den Dolder/Zeist-Oost', richting Zeist. Bij de eerste rotonde (op de Boulevard) linksaf de Lindenlaan op. Deze gaat na de tweede rotonde over in de Jagersingel waar u de bebouwde kom verlaat. Bij de eerstvolgende verkeerslichten rechtsaf richting 'Zeist, Arnhem' via de Laan van Beek en Royen [N224]. Aan het einde van deze weg verwijzen P-borden naar de juiste eindbestemming.

Parkeerroute
Vanaf de invalswegen verwijzen zowel blauwe borden Parkeerroute als crème Bestemmingsborden naar Figi en Slot Zeist. Figi en het Slot liggen op loopafstand van elkaar en zijn daarom grotendeels bereikbaar via dezelfde route.

Openbaar Vervoer
Slot Zeist is ook goed bereikbaar per openbaar vervoer. Bij het NS Station Driebergen-Zeist (op ca. 3 km. van Slot Zeist) staan bussen die nabij het Slot stoppen.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 295,00 excl. BTW per persoon.

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75,00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.