Coronabeleid. Goed nieuws: we organiseren ook weer op locatie! We volgen de voorschriften van de overheid en gebruiken daarbij de CoronaCheck als toegangsbewijs. Lees meer

Ondernemers in en uit de (corona)schulden

Ondernemers in en uit de (corona)schulden

Congres op locatie
In bedrijf
Hotel Postillion Utrecht-Bunnik – Corona-toegangsbewijs verplicht

Nieuwe tools & tips voor schuldhulpverlening aan ondernemers (SHVO)

Lees meer
Programma
-
-

Persoonlijke verhalen van 2 ondernemers.

-

"Ik heb geen idee hoe ik rond moet komen, m'n klanten blijven weg. De spaarcentjes zijn op, ik weet het niet meer." Dat vertelde een onderneemster aan het KVK Adviesteam. Zij is niet de enige, dagelijks spreken we ondernemers die vertellen over hun eigen ondernemerssituatie. Vaak emotioneel, soms radeloos met een schreeuw om hulp.

De Coronacrisis zorgde ervoor dat een grote groep ondernemers met een rendabele onderneming in zwaar weer terecht is gekomen. Emotionele problemen van ondernemers hebben vaak een financiële oorzaak. Van groot belang is dat de ondernemer keuzes maakt. KVK heeft daarom de 4 Zwaar Weer Routes ontwikkeld. Om doorgaan of stoppen af te wegen. Dat bepaalt vervolgens welke organisaties in het ECO-systeem Zwaar Weer de juiste ondersteuning kan bieden. Met als doel een positief toekomstperspectief voor de mens, de ondernemer.

-
-

De drempels om hulp te zoeken bij financiële zorgen zijn hoog en het schuldhulplandschap is erg complex. Daarom werkt de NSR samen met gemeenten, bedrijven en samenwerkingspartners, waaronder Achmea/Centraal Beheer, aan één landelijke schuldhulproute. In september 2020 is de dienstverlening uitgebreid met Geldfit Zakelijk. Dit kanaal richt zich op ondernemers in Nederland: zzp’ers, freelancers en andere ondernemers kunnen bij Geldfit Zakelijk gratis en anoniem terecht voor hulp bij hun financiële situatie. Aan bod komt:

 • Wat houdt Geldfit Zakelijk in?
 • Hoe krijgen we ondernemers (eerder) in beeld? (publiek/private samenwerking)
 • Hoe vinden deze ondernemers via Geldfit Zakelijk hun weg naar passende en lokale hulp?
-

Door Corona zijn veel (kleine) ondernemingen in de problemen gekomen. Ondanks alle overheidssteun (NOW, Tozo, Tonk, etc) is de verwachting dat een groot deel van deze ondernemers nu en in de toekomst hulp nodig heeft. Maar hoe bereik je deze doelgroep, die niet van nature geneigd is om hulp te vragen, zeker niet aan een gemeente. En waar hebben zij hulp bij nodig? De gemeente Utrecht besloot het samen met de provincie en de Hogeschool Utrecht aan de ondernemers zelf te vragen. Hun behoeften vormen de basis van het nieuwe dienstverleningsaanbod aan de Utrechtse ondernemers.

Uit dit onderzoek komen drie pijlers naar voren:

 • hulp bij het versterken van de onderneming
 • hulp bij oriëntatie op en vinden van werk in loondienst
 • hulp bij betalingsproblemen en schulden
Spreker
-

Dick Freriks weet vanuit zijn spreekkamer als klinisch psycholoog hoe groot de uitputting van zelfstandige ondernemers kan zijn na Corona en lockdown. Juist ondernemers hebben de neiging door te gaan tot ze er bij neervallen, want een eigen zaak is meer dan alleen klanten en medewerkers; de zaak ís ook de ondernemer. Aan de uitputting die hiervan het gevolg is, herkennen we de symptomen van depressie en burn-out. Er kan vermijdings- en ontkenningsgedrag ontstaan. Wat betekent het voor een ondernemer met schulden om een beroep te doen op schuldhulpverlening? En hoe ga je dan het gesprek aan met die ondernemer, die de stap die hij heeft gezet vaak zal zien als persoonlijk falen, om weer perspectief te vinden?

Tijdens het congres Ondernemers in en uit de (corona)schulden zal Dick Freriks over zijn ervaringen worden geïnterviewd door dagvoorzitter Marit van Bohemen.

-
-
1. Schuldhulpverlening aan (ex-)ondernemers

De economische gevolgen van de Covid19-situatie zijn voor heel veel ondernemers voelbaar.
Bij veel ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf staat het water aan de lippen. Na het wegvallen van de steun- en herstelpakketten van de Rijksoverheid, zal naar verwachting een toenemend aantal ondernemers bij de gemeente aankloppen voor schuldhulpverlening. Gemeenten dienen ondernemers te helpen vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Steeds meer gemeenten hebben de noodzaak ingezien om niet alleen de schuldhulpverlening voor particulieren, maar ook voor ondernemers op een goede manier te organiseren. Deze ondernemers zijn gebaat bij maatwerk. Hoe geeft u de juiste hulp?

 • Voorwaarden aan schuldhulpverlening voor ondernemers, beëindigend ondernemers en ex-ondernemers.
 • Voorwaarden voor krediet op basis van de Bbz-regeling.
 • Boekhouding op orde en belastingaangifte doen.
 • Welke flankerende hulp bevordert de bestendigheid van het schuldhulpverleningstraject?
 • Op basis van welke aspecten wordt de levensvatbaarheid van onderneming getoetst in de periode vóór-, tijdens- en na de Covid19-situatie?
 • Hoe om te gaan met deeltijd-ondernemerschap en ondernemers die niet tot de Bbz-doelgroep behoren?
 • Hoe te handelen wanneer een ondernemer met problematische schulden over een koopwoning met overwaarde beschikt?
 • VTLB-berekening bij ondernemers.
 • Verschillende scenario’s en alternatieven in geval dat een minnelijk traject strandt of dreigt te stranden.
2. Ontwikkelingen vanuit de NVVK: procesversnellers in de schuldhulpverlening

Wanneer iemand problematische schulden heeft, is een schuldregeling vaak de enige weg richting een schuldenzorgenvrij bestaan. Dit is voor ondernemers niet anders dan voor particulieren. De totstandkoming van een schuldregeling kost helaas vaak veel tijd. Om dit aan te pakken promoot de NVVK het gebruik van procesversnellers. Kortweg: 1 deal, 1 kanaal en 1 schuld. Deze procesversnellers zijn ontworpen voor particulieren, maar grotendeels ook inzetbaar voor ondernemers met schulden. Aan bod komen:

 • Collectief schuldregelen & convenanten
 • Schuldenknooppunt
 • Saneringskrediet
  Tot slot wordt ingegaan op de Vliegende Brigade: een nieuw instrument waarmee Geldfit Zakelijk en de NVVK aan ondernemers met problematische schulden hulp bieden, waar een gemeente dit zelf nog niet voldoende heeft kunnen organiseren.
3. Ondernemers en belastingschulden na de coronacrisis: knelpunten & oplossingen

Het einde van de coronacrisis lijkt in zicht, maar veel ondernemers staan nog loodzware tijden te wachten. Ondanks de verschillende steunpakketten hebben een kwart miljoen ondernemers totaal 16 miljard euro belastingschuld opgebouwd. Per 1 oktober 2021 zijn ondernemers weer verplicht om hun lopende belastingverplichtingen tijdig te voldoen. Bovendien zal de belastingschuld afgelost moeten worden. Het kabinet wil ondernemers voldoende tijd geven om op te starten nadat de economie van het slot is gegaan en heeft de datum waarop uiterlijk moet worden aangevangen met het aflossen van de opgebouwde belastingschuld uitgesteld naar 1 oktober 2022. De aflossingstermijn is verlengd naar zestig maanden; dit betekent dat de opgebouwde schuld uiterlijk op 1 oktober 2027 volledig moet zijn afgelost. Echter, ondernemers moeten dus vanaf 1 oktober a.s. weer beginnen met bijhouden van hun lopende verplichtingen. Dit lijkt voor veel ondernemers lastig te gaan worden en kan ervoor zorgen dat veel ondernemers alsnog failliet gaan, terwijl het uitstel dat juist moet voorkomen. Aan bod komt:

 • Hoe omgaan met de tijdens corona opgebouwde Belastingschuld? Uitstel en betalingsmogelijkheden voor zowel " reguliere" als "Corona schulden";
 • Kwijtschelding en andere vormen van sanering voor ondernemers met belastingschulden. Hierbij speciaal aandacht voor de WHOA;
 • De nieuwe MSNP-regeling voor ondernemers: per 1 januari 2021 is de Leidraad Invordering uitgebreid met de mogelijkheid voor een minnelijk traject MSNP voor ondernemers. Deze wijziging is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de Belastingdienst en de NVVK;
 • Invordering van toeslagen.
Spreker
5. De nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Als een faillissement nadert, zijn er verschillende mogelijkheden. Schuldsanering via minnelijke regeling of WSNP of een faillissement. Daar is per 1 januari 2021 de WHOA bijgekomen. Deze wet biedt ondernemers mogelijkheden om te overleven als zij betalingsachterstanden/schulden hebben opgelopen door corona of door hoge schulden failliet dreigen te gaan, terwijl ze nog wel levensvatbare bedrijfsactiviteiten hebben. Door hun schulden te reorganiseren, kunnen deze bedrijven door. Ook bedrijven met onvoldoende overlevingskansen hebben baat bij de WHOA, omdat zij zonder faillissement kunnen stoppen. Onderwerpen die aan bod komen:

 • Welke voorwaarden worden gesteld aan toepassing van de WHOA?
 • Is de WHOA ook geschikt voor kleine ondernemingen en natuurlijke personen met een onderneming?
 • Wat zijn de voor- en nadelen ten opzichte van andere insolventieprocedures, zoals een dwangakkoord ex art. 287a Fw?
 • Hoe wordt een WHOA-traject in gang gezet?
 • Hoe werkt de afkoelingsperiode, en welke andere instrumenten staan ter beschikking?
 • Hoe vindt de stemming over het akkoord, en uiteindelijk de homologatie plaats?
-
-
1. Schuldhulpverlening aan (ex-)ondernemers

De economische gevolgen van de Covid19-situatie zijn voor heel veel ondernemers voelbaar.
Bij veel ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf staat het water aan de lippen. Na het wegvallen van de steun- en herstelpakketten van de Rijksoverheid, zal naar verwachting een toenemend aantal ondernemers bij de gemeente aankloppen voor schuldhulpverlening. Gemeenten dienen ondernemers te helpen vanuit de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Steeds meer gemeenten hebben de noodzaak ingezien om niet alleen de schuldhulpverlening voor particulieren, maar ook voor ondernemers op een goede manier te organiseren. Deze ondernemers zijn gebaat bij maatwerk. Hoe geeft u de juiste hulp?

 • Voorwaarden aan schuldhulpverlening voor ondernemers, beëindigend ondernemers en ex-ondernemers.
 • Voorwaarden voor krediet op basis van de Bbz-regeling.
 • Boekhouding op orde en belastingaangifte doen.
 • Welke flankerende hulp bevordert de bestendigheid van het schuldhulpverleningstraject?
 • Op basis van welke aspecten wordt de levensvatbaarheid van onderneming getoetst in de periode vóór-, tijdens- en na de Covid19-situatie?
 • Hoe om te gaan met deeltijd-ondernemerschap en ondernemers die niet tot de Bbz-doelgroep behoren?
 • Hoe te handelen wanneer een ondernemer met problematische schulden over een koopwoning met overwaarde beschikt?
 • VTLB-berekening bij ondernemers.
 • Verschillende scenario’s en alternatieven in geval dat een minnelijk traject strandt of dreigt te stranden.
4. Hulp bij achterstanden in administratie en belastingaangiften

Ondernemers willen hun bedrijf graag op orde krijgen en houden. Toch staan boekhouden en de administratie bijwerken bij veel ondernemers en zzp'ers niet bovenaan het lijstje van leukste werkzaamheden. In de praktijk blijkt het vaak lastig om overzicht en grip te houden op inkomsten en uitgaven en loopt zakelijk en privé te vaak door elkaar. Hierdoor ontstaan al snel financiële problemen. Waar moet u als financieel hulpverlener op letten? Wat kunt u doen? Aan bod komt:

 • Waarom is het voeren van een administratie belangrijk maar ook zo lastig voor de ondernemer?
 • Het inkomen en budgetplan bij een ondernemer
 • Ex-ondernemer en toch snel de administratie afhandelen, kan dat eenvoudiger?
 • Consequenties bij stoppen of doorgaan van de onderneming
 • Het retentierecht. Wat mag de boekhouder wel en wat mag hij niet?
 • Tips en trucs voor de hulpverlener van een ondernemer met schulden
5. De nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Als een faillissement nadert, zijn er verschillende mogelijkheden. Schuldsanering via minnelijke regeling of WSNP of een faillissement. Daar is per 1 januari 2021 de WHOA bijgekomen. Deze wet biedt ondernemers mogelijkheden om te overleven als zij betalingsachterstanden/schulden hebben opgelopen door corona of door hoge schulden failliet dreigen te gaan, terwijl ze nog wel levensvatbare bedrijfsactiviteiten hebben. Door hun schulden te reorganiseren, kunnen deze bedrijven door. Ook bedrijven met onvoldoende overlevingskansen hebben baat bij de WHOA, omdat zij zonder faillissement kunnen stoppen. Onderwerpen die aan bod komen:

 • Welke voorwaarden worden gesteld aan toepassing van de WHOA?
 • Is de WHOA ook geschikt voor kleine ondernemingen en natuurlijke personen met een onderneming?
 • Wat zijn de voor- en nadelen ten opzichte van andere insolventieprocedures, zoals een dwangakkoord ex art. 287a Fw?
 • Hoe wordt een WHOA-traject in gang gezet?
 • Hoe werkt de afkoelingsperiode, en welke andere instrumenten staan ter beschikking?
 • Hoe vindt de stemming over het akkoord, en uiteindelijk de homologatie plaats?
6. TOA: nieuwe kredietfaciliteit voor ondernemers die willen doorstarten

Ondernemers die met een WHOA-akkoord een doorstart willen maken, komen mogelijk in aanmerking voor een TOA-krediet. De kredieten kunnen vanaf 1 juni jl. worden aangevraagd bij Qredits. Nu de coronacrisis op z’n eind lijkt te lopen, komt de liquiditeit van ondernemingen nog verder onder druk door het afbetalen van opgebouwde schulden. Sommige bedrijven zullen alleen hun bedrijven kunnen doorstarten als daarnaast bij een WHOA-traject een krediet wordt verstrekt. Met het TOA-krediet (Time-out-arrangement) wordt het mkb in staat gesteld om een doorstart te maken vanuit een WHOA-traject. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Waarom is het TOA-krediet door de overheid geïntroduceerd?
 • Wat houdt het TOA-krediet in, wat zijn de productvoorwaarden?
 • Wat kun je financieren met het TOA-krediet en wat niet?
 • Welke eisen worden er gesteld om in aanmerking te komen voor het TOA-krediet?
 • Wat zijn de doorlooptijden?
 • Heb je specialisten nodig om je te laten ondersteunen en wat kost dat?
 • Andere alternatieven voor het herfinancieren van crediteuren
Sprekers

André Dolsma

Commercieel directeur
Stichting Qredits Microfinanciering Nederland

Bianca Knoef

Bedrijfsjurist
Stichting Qredits Microfinanciering Nederland

Amir Moeni

Vaktechnisch Coördinator Invordering CAP-Inning
Belastingdienst - Belastingen CAP

Marleen Over

Consulent Zelfstandigen & Coördinator Schulddienstverlening
Regionaal Bureau Zelfstandigen Rotterdam
Bestemd voor
 • Bbz-consulenten en ondernemersadviseurs gemeenten
 • Bewindvoerders
 • Financieel adviseurs zoals accountants, administratieconsulenten, belastingadviseurs
 • (Gerechts)deurwaarders en incassospecialisten
 • Kamers van Koophandel
 • Klantmanagers inkomen
 • (Krediet)banken
 • Schuldeisers (woningcorporaties, zorgverzekeraars, banken, Belastingdienst, CJIB etc.)
 • Schuldhulpverlening
Data & Locatie
Hotel Postillion Utrecht-Bunnik
Hotel Postillion Utrecht-Bunnik

Baan van Fectio 1
Bunnik 3981 HZ
Nederland

Postillion Hotel Utrecht Bunnik
Baan van Fectio 1, 3981 HZ Bunnik
Tel: 030 6569222

Bereikbaarheid Postillion Hotel Utrecht Bunnik

MET DE AUTO

Gebruik in uw navigatie: de Baan van Fectio ipv Kosterijland. U komt zo direct bij de slagbomen en entree van Postillion Hotel Utrecht Bunnik uit.

Vanuit Utrecht / Amsterdam via de A12 richting Arnhem.
Neem afrit 19 Bunnik. Aan het einde van de afrit linksaf, de volgende 2 verkeerslichten rechtdoor richting Kosterijland. Bij de 3de stoplichten gaat u ook rechtdoor en ziet u het hotel aan uw rechterhand te liggen. Neem de afslag het parkeerterrein van het hotel op.

Vanuit Arnhem via de A12 richting Utrecht.
Neem afrit 19 Bunnik. Aan het einde van de afrit linksaf. Bij de volgende stoplichten gaat u ook rechtdoor en ziet u het hotel aan uw rechterhand te liggen. Neem direct de afslag het parkeerterrein van het hotel.

MET DE TREIN
Vanaf NS Station Utrecht neemt u de stoptrein richting Rhenen. U stapt uit in Bunnik, het tweede station na Utrecht. Het hotel ligt op ca. 10 minuten lopen vanaf het station. U volgt het fietspad “Anton van Dampad” langs het spoor (richting Rhenen). U loopt langs een frisdrankfabriek. Aan het einde van dit fietspad ziet u het hotel aan uw rechterhand te liggen.

MET DE BUS
Vanaf NS Station Utrecht neemt u de bus 41 (Connexxion) richting Wijk bij Duurstede. U stapt uit bij Halte Kosterijland. Het hotel ligt direct voor u.

Corona-toegangsbewijs verplicht

Studiecentrum Kerckebosch volgt de richtlijnen van de overheid. We gebruiken de CoronaCheck als toegangsbewijs. U kunt gebruik maken van de CoronaCheck-app of uw QR-code geprint meenemen naar de locatie. Zonder dit toegangsbewijs kunnen wij u geen toegang verlenen. Alle informatie hierover vindt u op onze website:
https://www.kerckebosch.nl/klantenservice/coronabeleid

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 445,00 excl. BTW per persoon.

Volumekorting
Wilt u meer collega’s inschrijven? Bij afname van meerdere deelnemersplaatsen ontvangt u korting.
Per extra deelnemersplaats ontvangt u € 50,- korting.

De korting is alleen van toepassing bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer collega’s uit dezelfde organisatie.

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75,00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.