Omgaan met cliënten met psychiatrische problemen | 1-daags

Omgaan met cliënten met psychiatrische problemen | 1-daags

Cursus op locatie
In bedrijf
Hotel Veenendaal

Doel van de cursus is om uw theoretische kennis en vaardigheden ten aanzien van het omgaan met cliënten met psychiatrische problemen te vergroten.

Medewerkers van schuldhulpverlening, beschermingsbewind, sociaal werk en woningcorporaties, krijgen in hun werk in toenemende mate te maken met cliënten met psychiatrische problematiek. Mede ten gevolge van alle veranderingen in het sociale domein zijn cliënten met psychische kwetsbaarheid steeds vaker onderdeel van hun praktijk. Dit is een nieuw perspectief. Vanuit dit perspectief wordt een nieuwe en andere manier van werken gevraagd ten aanzien van deze doelgroep.

Kijken naar de context: 4 levensgebieden
Ervaringsdeskundigen met een psychische kwetsbaarheid geven nadrukkelijk aan dat zij de klachten en de ziekteverschijnselen wel hebben maar het niet zijn. Het is, volgens hen, steeds van groot belang de context en de vier levensgebieden (sociaal, maatschappelijk, individueel en lichamelijk) daarbij steeds te betrekken. Mensen met psychiatrische problemen presenteren hun klachten vaak op één niveau, terwijl de mogelijkheid voor het inzetten van een interventie juist op een ander niveau, bijvoorbeeld leren omgaan met financiën, zou kunnen of moeten liggen. Tijdens de cursus oefent u hiermee.

Werkwijze
Naast het behandelen van theorie zal worden gewerkt met praktische oefeningen door middel van het rollenspel op basis van actuele casuïstiek. Er wordt aangesloten bij de persoonlijke ervaringen van de professional in relatie tot het werken met cliënten. De praktische toepassing van het geleerde staat hierbij centraal. Het doel van deze training is praktisch oefenen en leren van elkaar. De oefeningen zijn kort om de theorie zoveel te kunnen laten beklijven en ook zoveel mogelijk collega’s uit het vak aan het werk te zien. In de oefeningen starten we vanuit de ervaring van de deelnemers. Vervolgens wordt samen met de groep gereflecteerd op de ervaringen.

Doel van de cursus
De cursus richt zich op verruiming van theoretische kennis en vaardigheden ten aanzien van complex gedrag en de communicatie met mensen met (chronische) psychische kwetsbaarheid.

 • De deelnemer kan complex en soms onaangepast gedrag herkennen en taxeren en de relatie leggen met psychiatrische problemen van de cliënt.
 • De deelnemer is na de cursus in staat tot het voeren van gesprekken met cliënten met psychiatrische problemen. Onder begeleiding van de trainer heeft de deelnemer geoefend.
 • De deelnemer is zich bewust hoe om te gaan met professionele en persoonlijke grenzen en leert daarop te reflecteren

Blended learning
Voor een optimaal leerresultaat krijgt u als deelnemer aan de cursus tevens toegang tot een besloten online leeromgeving (Blended learning). Hier vindt u (extra) lesmaterialen als aanvulling op de bijeenkomsten, zoals filmpjes, artikelen en verwijzingen naar boeken. De informatie is eenvoudig en op elk gewenst moment te bestuderen. Dit maakt het leren flexibel en afwisselend. De voordelen van blended-learning:

De voordelen van blended learning:

 • Beter leerrendement van de bijeenkomsten door online voorbereiding
 • Flexibiliteit in uw leermoment
 • Extra tools & tips
 • Kennis borgen na afloop van de bijeenkomst.
 • Online vragen kunnen stellen aan de docent

Herkent u de (psychiatrische) aandoening van uw cliënt/collega? Toets uw kennis!

Programma
-
-
 • Persoonlijke ervaringen van de professional
 • Werken met cliënten met psychiatrische problematiek
 • Wat is de huidige context en wat zijn de ervaringen van ervaringsdeskundigen?
 • Organisatie van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) in Nederland
-
-
 • Theorie en achtergrond van dit toestandsbeeld; ontstaan en oorzaken
 • Epidemiologie: hoe vaak komt het voor?
 • Symptomen: hallucinaties en wanen. Soorten wanen en hallucinaties. Positieve en negatieve symptomen
 • Hoe maak je contact en verwijs je op een goede manier? Oefenen
 • Reddersdriehoek: hoe sluit je aan bij de eigen kracht van cliënten?
-
-
 • Theorie en achtergrond van dit toestandsbeeld: ontstaan, oorzaak van depressie
 • Epidemiologie: hoe vaak en bij wie komt het voor?
 • Symptomen: verschil sombere stemming en diepe depressie; lichamelijke symptomen
 • Hoe maak je contact? Oefenen
 • Reddersdriehoek: hoe sluit je aan bij de eigen kracht van cliënten?
-
 • Theorie en achtergrond van dit toestandsbeeld. Voorbeeld: borderline stoornis en de narcistische stoornis
 • Epidemiologie: hoe vaak komt het voor?
 • Symptomen: verschil persoonlijkheidsstoornis ten opzichte van andere psychiatrische stoornissen
 • Hoe maak en onderhoud je contact? Oefenen
 • Reddersdriehoek: hoe sluit je aan bij de eigen kracht van cliënten?
-
-

Praktisch oefenen met acteur (op basis van vrijwilligheid). De verschillende gespreksvaardigheden die helpend zijn bij de verschillende psychiatrische beelden, worden in de middag met elkaar en met de acteur geoefend.

-
Sprekers
Bestemd voor

Het leertraject ‘Omgaan met mensen met psychiatrische problemen’ is specifiek voor medewerkers van schuldhulpverlening, beschermingsbewind, maatschappelijke dienstverlening en woningcorporaties ontwikkeld. De cursus richt zich op verruiming van theoretische kennis en vaardigheden ten aanzien van complex gedrag en de communicatie met mensen met (chronische) psychische kwetsbaarheid.

Data & Locatie
Hotel Veenendaal
Hotel Veenendaal

Bastion 73
Veenendaal 3905 NJ
Nederland

info@veenendaal.valk.com

Routebeschrijving auto:
U kunt gratis parkeren in de ruime parkeergarage van Hotel Veenendaal.
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal

Hotel Veenendaal is direct gelegen aan de A12.
Op de A12 neemt u afslag 23, Veenendaal-West.

Vanuit Utrecht slaat u onderaan de snelweg linksaf.
Bij de eerste verkeerslichten voorbij McDonalds gaat u rechtsaf, de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.

Vanuit Arnhem gaat u onderaan de snelweg rechtdoor de Voorpoort op.
Na ongeveer 500 meter ziet u Hotel Veenendaal aan uw rechterkant.

U kunt parkeren in de parkeergarage bij Hotel Veenendaal.

Routebeschrijving met de trein, vanaf station Veenendaal-De Klomp is het ongeveer 10 minuten lopen:
U stapt uit bij station Veenendaal-De Klomp
Loop in westelijke richting op de Rondweg De Klomp/Stationsweg richting Veenendaalseweg
Sla links af bij de Veenendaalseweg
Sla rechts af bij de Jufferswijk
Sla links af bij de Lunet
Sla links af bij Bastion
Hotel Veenendaal zal zich rechts van u bevinden.

Voor nieuws over wegwerkzaamheden adviseren wij u om de website www.vananaarbeter.nl te raadplegen voor uw optimale routeplanning.

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 495,00 excl. BTW per persoon.

€ 445,00 excl. BTW per persoon bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit een en dezelfde organisatie.

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75,00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.