Het vakmanschap van de jeugdprofessional (2-daags)

Het vakmanschap van de jeugdprofessional (2-daags)

Leergang
In bedrijf
6 en 20 juni 2019
Rino Zalencentrum

Praktijkdilemma’s, theoretische inzichten & handelingsmogelijkheden. Deze leergang ondersteunt je in het nóg beter toegerust zijn voor het vak van jeugd- en gezinsprofessional.

Lees meer
Accreditatie/PE-punten

Registerplein 16 punten

Registerplein

Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners,Maatschappelijk werk en Sociaal Werker

Programma
-
-
-

De autonome jeugdprofessional staat centraal, met aandacht voor het vereiste vakmanschap vanuit de expertise van deelnemers, waarbij steeds sprake is van maatwerk.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Reflectie op het eigen handelen:
  • Hoe leer ik mijn eigen blinde vlekken herkennen in mijn beroepshandelen?
  • Op welke wijze kunnen collega’s mij hierbij ondersteunen?
  • Hoe kan ik er voor zorgen dat mijn zwakte mijn kracht wordt?
  • Wat kan intervisie betekenen?
 • Partnerschap aangaan met ouders en kinderen
 • Welke rol speelt taal in het aangaan van partnerschap met ouders en kinderen?
 • Wat leert weerstand van cliënten ons en hoe kan je daar mee omgaan?
 • Hoe krijg ik zicht op betekenisverlening van cliënten?
 • Ethische en morele aspecten van de praktijk:
 • Welke dilemma’s kunnen er optreden?
  • Hoe kan ik recht doen aan de cliënt zonder mijzelf te forceren?
  • Hoe ga ik om met integriteitskwesties?
  • Hoe blijf ik mij bewust van mijn eigen normen en waarden?

Dit dagdeel wordt onderbroken door 15 minuten pauze.

-
-

Wetgeving en beleid leiden tot een andere wijze van handelen door jeugdprofessionals. De docenten bespreken de meest relevante juridische kaders en maken de vertaalslag naar uw dagelijkse uitvoeringspraktijk. In het middagdeel wordt expliciet duidelijk hoe recht en sociale wetenschap elkaar versterken.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Relevante uitgangspunten van de Jeugdwet
  • Eigen kracht van ouders en kinderen
  • Inzet van het sociaal netwerk
  • Het familiegroepsplan
 • Handelen op basis van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind:
  • Het belang van het kind als eerste overweging
  • Het beginsel van continuïteit als basis voor hulpverlening
  • Het recht om je mening kenbaar te maken
 • De Beroepscode en het tuchtrecht als moreel kompas voor de jeugdprofessional:
  • Ontstaan, functie en kenmerken van de Beroepscode
  • Beroepscode en het bewaken van professionele autonomie
  • Beroepscode en morele dilemma’s (zoals bijvoorbeeld fraude)
  • Wat kun je leren van uitspraken van het tuchtcollege?
 • De richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming
  • Ontstaan, functie en kenmerken
  • Op welke wijze kunnen de richtlijnen mij ondersteunen?

Dit dagdeel wordt onderbroken door 15 minuten pauze.

-
-
-
-

De jeugdprofessional heeft zijn organisatie nodig om zijn werk te doen. Hoewel zelfsturing en zelforganisatie steeds populairder worden mag het de organisatie niet ontslaan van zijn taak de professional te ondersteunen en te faciliteren opdat professionele autonomie concreet vorm en inhoud krijgen. Dat vraagt van organisaties vertrouwen, ruimte en coachend leiderschap. In dit dagdeel wordt expliciet de vertaling gemaakt naar de eigen organisatie.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Wat als het belang van de organisatie een ander belang is als het cliëntbelang?
  • Wat kunnen wij hierin van elkaar leren?
 • Hoe kan ik invloed uitoefenen op het organisatiebeleid?
  • Hoe kan ik dat constructief en efficiënt doen?
 • Hoe zorg ik ervoor plezier in mijn werk te houden ondanks dat mijn organisatie keuzes maakt die mij niet ondersteunen?
 • Hoe bespreek ik wat ik nodig heb voor mijn beroepsontwikkeling?

Dit dagdeel wordt onderbroken door 15 minuten pauze.

-
-

De jeugdprofessional werkt samen en legt verbinding met andere leefdomeinen van de cliënt/burger. Ook informele zorgverleners zijn van groot belang voor cliënten/burgers. In dit onderdeel is het vertrekpunt de eigen dagelijkse praktijk van de deelnemer en zoeken we gezamenlijk naar elementen die voor anderen van belang kunnen zijn.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Wat werkt in je eigen dagelijkse praktijk als het gaat om verbinding leggen met andere domeinen en binnen je eigen domein?
 • Van welke good practices kunnen we leren?
  • Welke elementen maken een praktijk tot een good practice?
 • Wat is de rol van ‘nieuwe’ ondersteuners uit het netwerk van de cliënt?
  • Worden familieleden, vrienden medehulpverlener?
  • Wat deel je aan informatie met hen?
 • Hoe verhoud je je tot ‘nieuwe’ ondersteuners vanuit het sociale netwerk van de cliënt?

Dit dagdeel wordt onderbroken door 15 minuten pauze.

-
Sprekers
Bestemd voor

De leergang is bestemd voor iedereen die zich verder wil bekwamen in zijn/haar rol en positie als jeugd- en gezinsprofessional binnen de ambulante, vrijwillige en gedwongen jeugdhulp, zoals:
Jeugdzorgwerkers, Jeugd- en gezinsprofessionals, Medewerkers wijkteams, Medewerkers Veilig Thuis, Pedagogen, Psychologen, Juristen, Zorgregisseurs van gemeenten, Sociaal werkers, Agogen in de GGZ en begeleiders gehandicaptenzorg.

Data & Locatie
6 en 20 juni 2019
Rino Zalencentrum
Rino Zalencentrum

Oudenoord 6
Utrecht 3513 ER
Nederland

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 645,00 excl. BTW per persoon.

€ 595,00 excl. BTW per persoon bij gelijktijdige aanmelding van twee of meer deelnemers uit dezelfde organisatie

Inclusief gratis boek‘Verandering door verbinding’
Deelnemers ontvangen voorafgaand aan de bijeenkomst het boek ‘Verandering door verbinding’ (Uitgeverij Coutinho, 2018). Dit boek beschrijft thema’s uit de jeugdhulp vanuit het perspectief van de jeugdprofessional. Het biedt theoretische inzichten en praktische handelingsmogelijkheden voor iedere jeugdprofessional.

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75.00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.