22e Jaarconferentie De Aanpak van Problematische Schulden (APS)

22e Jaarconferentie De Aanpak van Problematische Schulden (APS)

Jaarconferentie
In ontwikkeling
Hotel Utrecht

Al 22 jaar volgt Studiecentrum Kerckebosch de ontwikkelingen in het minnelijk en het wettelijk traject en bij (vertegenwoordigers van) schuldeisers voor u op de voet.

Lees meer
Programma

Het programma is nog in ontwikkeling.

-
-

Schuldhulpverlening staat volop in de belangstelling en is enorm in beweging. Ook binnen de NVVK vinden op diverse terreinen ontwikkelingen plaats.

 • NVVK-Jaarcijfers schuldregelingen
 • Nieuwe convenanten, o.a. KPN, BringWay en basisconvenant Vroegsignalering
 • Schuldenknooppunt (NVVK-wereldstekker): een digitale oplossing, die leidt tot
  uniformering van berichtenuitwisseling tussen schuldhulpverleners en schuldeisers
 • Landelijke Basisnorm Schuldhulpverlening: wat mag je als burger verwachten?
 • Op te stellen beroepscompetentieprofiel voor schuldhulpverleners
 • Update van recente internetconsultaties, zoals Adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind
  en de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 • Samenwerking met SchuldenlabNL
Spreker
-

Sinds mei vorig jaar geeft het kabinet invulling aan een brede schuldenaanpak. Wat merkt de praktijk al van de 40 actiepunten? Welke nieuwe wetswijzigingen komen er aan? Welke effecten mogen we verwachten van de nieuwe landelijke publiekscampagne “Kom uit je schuld”, om het taboe op schulden te doorbreken? Welke nieuwe stappen worden gezet en…is het voldoende? Want hoe voorkomen we betalingsachterstanden en nieuwe schulden? We zien een toename van werkende armen; een steeds grotere discrepantie tussen wat je verdient en wat je nodig hebt. Voedselbanken zien mensen met een baan voorbij komen die genekt worden door stijgende lasten. Onderverzekerden dreigen in Nederland. Op welke signalen moeten we letten, zowel economisch als politiek, om mensen met dreigende schulden vroegtijdig te kunnen bereiken en meer mensen te helpen?

-
Spreker
-
-

Naast de plenaire lezingen vinden er verdeeld over 3 rondes verschillende deelsessies plaats. U kunt er daarvan 3 bijwonen. De sessies zijn nu nog in voorbereiding, maar onderstaande sessies zijn reeds bevestigd.
Aanmelden doet u nu zonder uw sessieskeuzes door te geven. Zodra de sessies bekend zijn berichten wij u hierover.

-

Juridische APK
Een breed scala aan actuele onderwerpen met onder meer aandacht voor

 • Wetswijziging beslagvrije voet, bankbeslag en beslag op inboedel
 • Eerste ervaring breed wettelijk moratorium
 • Beter benutten van het dwangakkoord
 • Aanpassing Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 • Bijzondere bijstand beschermingsbewind
  Spreker: mr. André Moerman, Eigenaar www.schuldinfo.nl en docent Executie en Beslag, Manager materiële dienstverlening, Bindkracht10 en Voorzitter Signaleringscommissie LOSR / Sociaal Werk Nederland

Schulden te lijf: online platform voor anoniem contact met hulpverlener
Momenteel vindt een pilot plaats met een nieuw hulpmiddel (tool) voor het vroegtijdig in contact komen met burgers met financiële problemen. Vergelijkbaar met 112 heeft de tool als doel mensen snel en gemakkelijk naar de juiste schuldhulp in hun woonplaats door te verwijzen. Gebruikers kunnen anoniem chatten en bellen. In beide gevallen worden ze doorverbonden met een hulpverlener die het lokale hulpverleningsveld goed kent.
- Eerste ervaringen met de pilot in Leiden
- Mogelijkheid tot uitbouw naar een nationaal platform
Spreker: dr. Mirre Stallen, Senior onderzoeker, Lectoraat Armoede Interventies, Hogeschool van Amsterdam

Update Schulden en Rechtspraak: experimenten rechtbanken & schuldhulpverlening
Mede voortvloeiend uit het visiedocument ‘Schuldenproblematiek en rechtspraak’ worden binnen de rechterlijke macht inmiddels verschillende initiatieven beproefd om mensen uit het schuldenmoeras te trekken. Samenwerking is daarbij het sleutelwoord. Tijdens de sessie presenteren we de volgende nieuwe aanpakken:
- Pilot gemeente aanwezig bij bulkzittingen zorgzaken
Spreker: mr. Hans Zuurmond, Rechter, Rechtbank Midden-Nederland
- Verkorte procedure dwangakkoord
Spreker: Gülizar Mucuk, Senior medewerker Werk en Inkomen, Gemeente Utrecht

Escaperoom: kom uit de schulden! (max. 20 deelnemers)
We lezen er steeds meer over en we zien het op de TV, maar hoe is het nu echt om ernstige schulden te hebben? En is het inderdaad zo moeilijk om eruit te komen? Om dit zelf te ervaren heeft de Tussenvoorziening een escaperoom gemaakt: kom uit de schulden! Het doel van de escaperoom is om zelf te beleven hoe het is om ernstige schulden te hebben en wat er allemaal bij komt kijken om er weer uit te komen. In de escaperoom ervaart u ongekende financiële en administratieve stress. U wordt door deurwaarders onder druk gezet. De post en administratie zijn een chaos. En ondertussen zijn er verschillende opdrachten waarmee u punten verdient. U ontdekt wat het is om laaggeletterd te zijn en welke effecten geldgebrek en schulden hebben op uw brein.
Spreker De Tussenvoorziening

Bijzondere uitspraken in de Wsnp
- Erfenissen
- Pensioenpolissen wel of niet uitwinnen?
- Fiscale aspecten: de Wsnp duurt drie jaar, echter de fiscus mag tot vijf jaar terug aanslagen herzien. Welke consequenties kan dit hebben?
Spreker mr. Matthieu Verhoeven, Vice-president, Rechtbank Overijssel

Saneringskrediet of schuldbemiddeling?
Schuldsanering is vaak beter dan schuldbemiddeling. Ondanks de voordelen van sanering werd in 2018 nog tweederde van de schulden geregeld met een schuldbemiddeling. Waarom? Veel gemeenten weten het niet goed, ze hebben het altijd zo gedaan of weten soms zelfs niet dat er een alternatief is. Ook wordt er vaak onterecht verondersteld dat schuldeisers liever voor bemiddeling kiezen. Sommige gemeenten geven aan dat er geen kredietfaciliteit is. Schuldsanering kan de schuldhulpverlening in Nederland veel effectiever en efficiënter maken. Onderwerpen die aan bod komen:
- De voordelen van schuldsanering boven schuldbemiddeling voor schuldenaren, schuldeisers en schuldhulpverleners/gemeenten
- Criteria: wanneer wél kiezen voor schuldbemiddeling?
- Risico’s
- Uitvoering (hoe ga je het organiseren in je organisatie?)
Spreker: Joke de Kock, Manager schuldhulpverlening, Gemeente Tilburg
Spreker: Martijn Schut, Zelfstandig adviseur sociaal domein

Actualiteiten vanuit de gerechtsdeurwaarder
- Schuldenregister ‘Schuldenwijzer’: alle deurwaardersdossiers in één systeem
- Regulering incassobureaus
- Wetsvoorstel tot modernisering van het beslag- en executierecht: de schuldenaar overbeschermd?!
Spreker: Wilbert van de Donk, Voorzitter KBvG, Directeur, Janssen en Janssen Gerechtsdeurwaarders

Psycho-educatie bij de aanpak van problematische schulden
In 2019 is met subisdie van Schouders Eronder de interventie ‘Psycho-educatie bij de aanpak van problematische schulden’ ontwikkeld. Drie gemeenten hebben er het afgelopen jaar ervaring mee opgedaan. Het doel van psycho-educatie is om cliënten voor te lichten over de impact van stress en hen te ondersteunen in de ontwikkeling van coping strategieen. In onder meer de GGZ wordt er veel psycho-educatie ingezet. De eerste ervaringen met deze korte interventie zijn positief.
- Wat is psycho-educatie?
- Hoe verweef je deze interventie in je werkproces?
- Wat zijn de ervaringen van clienten en schuldhulpverleners?
- Hoe kan je deze interventie in je eigen organisatie inzetten?
Spreker: dr. Nadja Jungmann, Adviseur/Lector Schulden en incasso, Hogeschool Utrecht
Social Force

Statushouders, schulden en financiële zelfredzaamheid
Spreker: dr. Marjolein Odekerken & dr. Maaike van Rooijen, Onderzoekers, Verwey Jonker Instituut en Kennisplatform Integratie & Samenleving

8ting: effectievere schuldhulpverlening door digitale aandacht
Spreker: Marlijn van den Biggelaar, Projectleider Stadsring51

-
-
-
-
-
-
-
 • Het belang van coaching op levensvaardigheden bij de aanpak van schulden
 • Gewenste aanpassingen daarvoor in beleid in wetgeving
 • De ondersteunende rol van psycho-educatie in de begeleiding van cliënten
 • Het belang om de kwaliteit van de begeleiding in beeld te brengen
 • Resultaten Mobility Mentoring (Voor zover beschikbaar)
-

Afsluiting en borrel

Sprekers

Wim Daniëls

Taalkundige, auteur van boeken over taal en taaltrainer
Wim Daniëls
Bestemd voor

Deze jaarconferentie is bestemd voor (medewerkers van):

 • Schuldhulpverleners, schuldregelaars, schuldbemiddelaars en casemanagers
 • Gemeentelijke en regionale kredietbanken
 • Leidinggevenden en (beleids) medewerkers Sociale zaken/Welzijn/Werk en Inkomen bij gemeenten
 • Bewindvoerders (Wsnp, Beschermingsbewind)
 • Budgetbeheerders, budgetcoaches en trajectbegeleiders, klantmanagers en coaches
 • Medewerkers incasso bij woningcorporaties, energie-en telecombedrijven, thuiswinkelbedrijven
 • Schuldeisers
 • (Gerechts)deurwaarders en medewerkers incassobureaus
 • Docenten HBO-opleidingen (SJD, Schuldbemiddeling, e.d.)
 • Sociaal raadslieden
 • Medewerkers verslavingszorg
 • Maatschappelijk werkers
 • Dak- en thuislozenwerk/ GGZ/MEE
Data & Locatie
Hotel Utrecht
Hotel Utrecht

Winthontlaan 4-6
Utrecht 3526 KV
Nederland

utrecht@valk.nl

Vanuit Amsterdam : Snelweg A2 richting Utrecht /Knooppunt Amstel borden A2/E35 richting Utrecht Knooppunt Oudenrijn E30/E35 richting Arnhem / Volg de borden Houten/E311/A12 Volg borden Kanaleneiland/Jaarbeurs

Vanuit Eindhoven / 's-Hertogenbosch: Snelweg A2 richting Utrecht / Amsterdam/ Neem afrit A12/E30 vanaf de A27 Neem de afslag A12/E30 richting Den Haag / Afslag 17 / Kanaleneiland/Jaarbeurs/Centrum

Vanuit Breda: Voeg in op A16/ Neem afslag 20 's-Gravendeel naar N3/N217 richting ‘s-Gravendeel/Oud-Beijerland/Papendrecht. Gorinchem A15/ Vervolgens borden A27 volgen. Neem de afslag A12/E30 richting Den Haag. Neem afslag 17 en volg Kanaleneiland/Jaarbeurs/Centrum.

Vanuit Amersfoort: Snelweg A28 / E30,A27 richting Den Haag/Breda E35/E30/A12 richting Ring Utrecht/Rotterdam/Den Haag Afslag 16 t/m 18 en volg de borden Centrum/Jaarbeurs/Kanaleneiland

Parkeren
De parkeergarage is gelegen onder het van der Valk Hotel Utrecht kosten voor parkeren zijn € 8,00.
Mocht deze parkeergelegenheid vol zijn dan is de dichtstbijzijnde parkeerplaats is P+R Westraven. Voor € 5,00 zijn kaartjes beschikbaar bij de automaat, een combikaartje parkeren en reizen.

Openbaar Vervoer:
Vanaf Centraal Station Utrecht vertrekken de volgende bussen naar halte:
Kanaleneiland zuid.
Bus nummers: 65, 66, 74,77

Tarieven

Deelnemerstarief

€ 295,00 excl. BTW per persoon.

Vroegboektarief tot 12 oktober 2019

Daarna:
€ 395,00 excl. BTW. per persoon
€ 345,00 excl. BTW. per persoon bij gelijktijdige aanmelding uit één en dezelfde organisatie.

Annulering

Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor dato; annulering na die tijd is niet mogelijk, u kunt zich echter te allen tijde door een collega laten vervangen. Bij tijdige annulering wordt € 75.00 excl. BTW administratiekosten in rekening gebracht.

Wij maken gebruik van functionele cookies die nodig zijn om een bestelling te verwerken op onze website. Daarnaast worden er cookies geplaatst die ons helpen om onze website te verbeteren. Uw bezoek wordt niet voor andere doeleinden gevolgd en wij delen de gegevens niet met derden.