Update
donderdag 2 november 2017 Hotel Veenendaal, Veenendaal

Update Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)

Actuele ontwikkelingen en jurisprudentie
Voor betrokken professionals is het van groot belang dat hun kennis van de Wsnp up-to-date is. De sprekers informeren u over de laatste ontwikkelingen in de jurisprudentie, actuele ontwikkelingen, verdiepende thema´s en oplossingen voor dilemma´s met betrekking tot de Wsnp.

Onderwerpen die centraal staan:

 • Actualiteiten Bureau Wsnp, o.a.: 13e Monitor Wsnp (juli 2017), Kwaliteitstoetsing bewindvoerders Wsnp
 • Actuele ontwikkelingen Vtlb en de nieuwe beslagvrije voet
 • Jurisprudentie Wsnp en ontwikkelingen Recofa
 • Ontwikkelingen schuldhulpverlening met relevantie voor de Wsnp
 • Omzetting faillissement in Wsnp
 • Actualiteiten Erfrecht en Huwelijksvermogensrecht binnen de Wsnp

 

Onderwerpen van de Wsnp Update 2017
Naast de vertrouwde bespreking van de uitkomsten van de nieuwste Wsnp Monitor, is er deze editie veel aandacht voor recente (juridische) ontwikkelingen. Zoals de ontwikkelingen op het gebied van het Vtlb, de nieuwe beslagvrije voet en de jurisprudentie omtrent omzetting faillissement in Wsnp. Ook staan we stil bij de nieuwe regels die vanaf september 2016 gelden voor de aanvaarding van nalatenschappen (Wet bescherming erfgenamen tegen schulden) en de nieuwe wet Beperking gemeenschap van goederen die ingaat op 1 januari 2018. Het vaste Wsnp-jurisprudentieoverzicht en de Recofa-ontwikkelingen worden toegelicht door mr. Marten van Vugt, voorzitter van Recofa. Vanuit NVVK krijgt u een overzicht van ontwikkelingen in de schuldhulpverlening met relevantie voor de Wsnp. Kortom: in één dag bent u weer ‘Wsnp up-to-date’!

Gezamenlijk belang
De sprekers lichten de thematiek en ontwikkelingen Wsnp toe vanuit het gezamenlijke belang van zowel het wettelijke als minnelijke traject om problematische schulden terug te dringen. In beide trajecten zijn er nieuwe ontwikkelingen die elkaar beïnvloeden en waarvan de feitelijke en de te verwachten gevolgen op deze dag, in het bijzonder toegespitst op het wettelijke traject, aan de orde komen. 

Lees meer

Wij nodigen u uit om uiterlijk één week voor dato uw praktijkvraag in te sturen. Deze zal dan tijdens deze Update, voor zover mogelijk, door de sprekers worden behandeld. U kunt uw vraag of mailen naar: klantenservice@kerckebosch.nl

Accreditatie / PE punten

BPBI - 5 punten
Kiwa - Persoonscertificering schuldhulpverlening NEN 8048:1 - 5 PE punten – Kennis
NBPB: 5 uur
Registerplein - op aanvraag
VeWeVe - 2 PE-punten t.b.v. beschermingsbewindvoerders en curatoren
Wsnp - 5 vakinhoudelijke punten

 

Bestemd voor: 

Voor praktijk en werkzaamheden van:

 • (Advocaat-)Wsnp-bewindvoerders
 • Beschermingsbewindvoerders
 • Schuldhulpverleners
 • Medewerkers van sociale diensten en kredietbanken
 • Deurwaarders
 • Vertegenwoordigers van schuldeisers (woningbouwcorporaties, energiebedrijven, waterschappen, CJIB, thuiswinkelorganisaties, e.a.)
 • Kredietverstrekkers Incassobureaus
 • Anderszins betrokkenen bij problematische schuldenaren