Cursus
dinsdag 26 september 2017 Hotel Breukelen, Breukelen

Schuldhulpverlening aan (ex-)zelfstandigen | Module 5

Deze module maakt deel uit van de Verdiepingscursus Schuldhulpverlening

Toename financiële problematiek (ex-)zelfstandigen. Met de maatschappelijke toename van het aantal zelfstandigen (met name de Zzp-er), zien we deze doelgroep ook vaker bij de aanvragen voor schuldhulpverlening. Wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de aandachtspunten wanneer we voor een (ex-)zelfstandige een schuldregeling tot stand willen brengen?

Door het volgen van deze cursusmiddag leert u:

 • Onder welke voorwaarden een schuldregeling met voortzetting van de ondernemingsactiviteiten tot stand kan worden gebracht
 • Welke mogelijkheden het Besluit bijstandverlening zelfstandigen hierbij biedt
 • Wat de gevolgen zijn van de gekozen rechtsvorm met betrekking tot de aansprakelijkheid (eenmanszaak/Zzp, VOF en BV)
 • Hoe te handelen wanneer er zekerheden zijn gesteld (pandrecht, retentierecht en eigendomsvoorbehoud)
 • Welke stappen gezet moeten worden om de belastingschuld definitief te bepalen en op welke wijze gehandeld moet worden wanneer onterecht omzetbelasting in vooraftrek is genomen
 • Op welke wijze een aanstaande ex-ondernemer de schuldpositie kan beperken en het perspectief op een geslaagde schuldregeling kan vergroten
 • De mogelijkheid om in te zetten op een dwangakkoord ex art. 287a Fw bij een schuldregeling voor een zelfstandige

Doel van de cursus
Uitvoerenden en beleidsmakers van de schuldhulpverlening krijgen inzicht in de mogelijkheden om goede schuldhulpverlening uit te voeren voor (ex-)zelfstandigen.

Lees meer

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening: óók voor Zzp-ers en ex-ondernemers
In de rapportage van de Nationale Ombudsman over de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening valt terug te lezen dat ondernemers met een lopend bedrijf dikwijls uitgesloten worden van de schuldhulpverlening. Pas wanneer zij hun bedrijf beëindigen kunnen zij zich aanmelden. Categoriale uitsluiting van ondernemers is echter niet in overeenstemming met  de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. De uitsluiting blijkt vaak voort te komen uit een gebrek aan kennis over de mogelijkheden om een (minnelijke) schuldregeling tot stand te brengen voor een zelfstandige.

Voortzetting of beëindiging van de onderneming: wat adviseert u?
Voortzetting van de ondernemingsactiviteiten betekent dat betrokkene in eigen inkomsten blijft voorzien. Ook leidt dit dikwijls tot een hoger aanbod aan de schuldeisers. Goede schuldhulpverlening voor ondernemers biedt grote maatschappelijke voorwaardendelen. Alleen wanneer de activiteiten niet levensvatbaar zijn is het noodzakelijk om de onderneming te beëindigen. Daarbij blijkt vaak dat achterstand in de boekhouding en belastingaangifte een schuldregeling belemmert.  Ook in deze situatie is het zinvol om de aanvraag voor schuldhulpverlening in behandeling te nemen en een plan van aanpak op te stellen om de belemmeringen weg te nemen.

Over deze verdiepingscursus
Voor uw persoonlijke effectiviteit als professional werkzaam in de schuldhulpverlening of betrokken bij financiële hulpverlening, is het belangrijk uw kennis en vaardigheden te onderhouden, aan te scherpen en te vergroten. Om te voorzien in uw behoefte aan praktische informatie organiseert Studiecentrum Kerckebosch een uitdagende verdiepingscursus. De cursus bestaat uit acht modules, die u zowel afzonderlijk als in combinatie kunt volgen. U kunt de cursus dit voorjaar al volgen of kiezen voor de najaarseditie.

Accreditatie / PE punten

BPBI - 4 punten
Kiwa - Persoonscertificering schuldhulpverlening NEN 8048:1 - 4 PE punten – Kennis
NBPB: 4 uur
Registerplein - 1 registerpunten voor opleidingstraject geregistreerde maatschappelijk werkers. 4 punten voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering geregistreerde sociaal juridisch dienstverleners.
VeWeVe - 4 PE-punten t.b.v. beschermingsbewindvoerders en curatoren
Wsnp - 4 vakinhoudelijke punten

 

Bestemd voor: 

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor (medewerkers van):

 • Schuldhulpverlening bij gemeenten
 • Bureaus Schuldhulpverlening
 • Beschermingsbewind
 • Bureaus voor inkomensbeheer
 • Gemeentelijke en regionale kredietbanken
 • Startende en assistent Wsnp-bewindvoerders