Prijs: € 29,50 excl. BTW
ISBN: 
9789490962432
Bindwijze: 
Gebonden
Aantal pagina's: 
246 pagina's
Druk: 
2012

Politie informatie en privacy

De wet Politiegegevens toegelicht
Auteur(s): 
mr. P.J.D.J. Muijen

De voorwaarden voor gebruik, het verzamelen en analyseren van informatie worden voor de politie begrensd door privacybepalingen, uitgewerkt in de Wet Politiegegevens. Daarover gaat dit boek. Over mogelijkheden en onmogelijkheden, over grenzen en valkuilen, over begrip en misverstand.

Lees meer

Veel kan en weinig kan niet. Politie, informatie en privacy beoogt de weg te wijzen in het alsmaar ingewikkelder wordende stelsel van bepalingen over het gebruik van informatie.

Politiewerk is altijd het werken met informatie. Per definitie vaak gevoelig, want de politie verkrijgt die informatie vaak door gebruik te maken van bevoegdheden die slechts weinigen hebben. Maar hoe zit dat nu precies? Hoe komt de politie aan haar informatie, wat kan zij ermee, mag die informatie verstrekt worden aan anderen en zo ja, onder welke voorwaarden?

Inhoud van het boek
1. Algemene beschouwing
2. Algemene bepalingen
3. De verwerking van politiegegevens
4. De verstrekking van politiegegevens
5. Rechten van de betrokkene
6. Toezicht
7. Bijzondere opsporingsdiensten
8. Virtuele politie

Verschijningsjaar: 2012