Cursus
dinsdag 14 november 2017 Hotel Breukelen, Breukelen

De overheid als schuldeiser | Module 6

Bijzondere bevoegdheden van de overheid

De bijzondere bevoegdheden van de overheid: hoe gaat u daar mee om? De laatste jaren krijgt de schuldhulpverlening in toenemende mate te maken met de bijzondere bevoegdheden van de overheid. De overheid mag vaak meer dan andere schuldeisers. Welke gevolgen heeft deze ongelijkheid tussen schuldeisers voor de schuldhulpverlening en voor de debiteur?

Belastingdienst, Zorginstituut Nederland, gemeenten en het CJIB als schuldeiser
De belastingdienst is de meest voorkomende schuldeiser. Wat kunt u doen bij de invordering van belasting- en toeslagschulden? Wanneer is kwijtschelding, een betalingsregeling of buiten invorderingstelling mogelijk? Wanneer moet de belastingdienst rekening houden met de beslagvrije voet? Op welke wijze vindt de dwanginvordering plaats en wat is hier tegen te doen? Het Zorginstituut Nederland, gemeenten en het CJIB kennen ook stuk voor stuk hun eigen regels. In deze cursus wordt het belangrijkste behandeld.

Door het volgen van deze cursusmiddag leert u:

  • Hoe te handelen bij de invordering van belasting- en toeslagschulden
  • Omgaan met ingewikkelde beslagcombinaties, zoals beslag op toeslagen en heffingskortingen
  • Hoe te handelen bij verkeersboetes, waaronder dreigende gijzeling

Lees meer

Over deze verdiepingscursus
Voor uw persoonlijke effectiviteit als professional werkzaam in de schuldhulpverlening of betrokken bij financiële hulpverlening, is het belangrijk uw kennis en vaardigheden te onderhouden, aan te scherpen en te vergroten. Om te voorzien in uw behoefte aan praktische informatie organiseert Studiecentrum Kerckebosch een uitdagende verdiepingscursus. De cursus bestaat uit acht modules, die u zowel afzonderlijk als in combinatie kunt volgen. U kunt de cursus dit voorjaar al volgen of kiezen voor de najaarseditie.

Accreditatie / PE punten

BPBI - 4 punten
Kiwa - Persoonscertificering schuldhulpverlening NEN 8048:1 - 4 PE punten – Kennis
NBPB: 4 uur
Registerplein - 1 registerpunten voor opleidingstraject geregistreerde maatschappelijk werkers. 4 punten voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering geregistreerde sociaal juridisch dienstverleners.
VeWeVe - 4 PE-punten t.b.v. beschermingsbewindvoerders en curatoren
Wsnp - 4 vakinhoudelijke punten

 

Bestemd voor: 

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor (medewerkers van):

  • Schuldhulpverlening bij gemeenten
  • Bureaus Schuldhulpverlening
  • Beschermingsbewind
  • Bureaus voor inkomensbeheer
  • Gemeentelijke en regionale kredietbanken
  • Startende en assistent Wsnp-bewindvoerders