Praktische Workshop
donderdag 7 juni 2018 Postillion Hotel Utrecht Bunnik, Bunnik

Letselschadeberekeningen bij verlies van arbeidsvermogen (art. 6:107 BW)

Bij de behandeling van letselschadezaken speelt, naast de juridische kennis van zaken, ook de bekwaamheid ten aanzien van het beoordelen van een berekening en formuleren van de juiste uitgangspunten een rol. Om als jurist een schadeberekening goed te kunnen beoordelen, is het noodzakelijk om over rekenkundige basiskennis te beschikken.

Na afloop van de workshop:

  • Weet u welke componenten noodzakelijk zijn voor een adequate berekening
  • Kunt u een rekenrapport beter lezen en beoordelen
  • Kunt u zelf uitgangspunten formuleren voor een letselschadeberekening
  • Bent u in staat om in een casus de mogelijke valkuilen te signaleren

Het belang van het maken van een adequate berekening
De docent bespreekt de eisen die gesteld worden aan de kwaliteit, vorm en inhoud van een rekenrapport. Daarnaast wordt ingegaan op het lezen, begrijpen én beoordelen van een rekenrapport. Aan de hand van een casus zullen veel voorkomende valkuilen worden behandeld.

Voor wie bestemd?
Deze workshop is bestemd voor iedereen die beroepsmatig betrokken is bij de rekentechnische afwikkeling van personenschadedossiers en deze dossiers beter wil leren beoordelen. De workshop richt zich op belangenbehartigers en op (verzekeraars van) aansprakelijke partijen. Een rekentechnische en actuariële achtergrond is niet noodzakelijk.

Niveau
Enige kennis over de vaststelling van letselschade wordt verondersteld.

Lees meer

Volg ons ook op @kkbletselschade

Accreditatie / PE punten

NIVRE - 4 PE-punten
NOvA - 4 PO-punten

 

Bestemd voor: 

Bestemd voor:

  • Letselschade-experts en letselschadebehandelaars bij verzekeraars en letselschadebureaus
  • Letselschade-advocaten
  • Juridisch ondersteuners

Basiskennis over de vaststelling van letselschade wordt verondersteld.