Prijs: € 47,00 excl. BTW
ISBN: 
9789067205740
Bindwijze: 
Hard Cover
Aantal pagina's: 
292 pagina's
Druk: 
2e (herdruk), 2015

Handboek Risicobeheersing

Een stappenplan voor het maken van een RI&E
Auteur(s): 
dr. Wim van Alphen
Dianne Verhage

Het Handboek Risicobeheersing is een praktisch naslagwerk voor het maken van een RI&E. Het boek is bedoeld voor iedereen die in voorbereidende, begeleidende of uitvoerende zin bij de RI&E betrokken is. In het eerste deel geeft het boek algemene informatie over de RI&E. Het tweede deel gaat in op 16-stappenplan voor het maken van een RI&E.

Lees meer

In het boek worden vier zaken belicht:
- De eisen waaraan een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moet voldoen en inzichten in de achtergronden van de RI&E.
- Een duidelijk stappenplan voor het uitvoeren van de RI&E. Elke stap wordt uitvoerig beschreven met daarin verschillende keuzemogelijkheden.
- De weging van de grootte van de risico’s, waarbij verschil gemaakt wordt tussen concrete werkplekrisico’s, beleidszaken en wettelijke verplichtingen. Een werkwijze wordt gepresenteerd om in het plan van aanpak die weging op hoofdlijnen of juist gedifferentieerd op te nemen.
- De relatie tussen de RI&E en de trendanalyse van ongevallen.

Daarnaast is in de herziene editie een aantal nieuwe inzichten beschreven:
- Het belang van het onderkennen van goede vangnetten bij functies die voor de veiligheid van anderen zeer cruciaal zijn.
- Het belang van het houden van voldoende toezicht om het juiste gedrag bij medewerkers te stimuleren en waar dat toezicht dan uit moet bestaan.
- De aanvullende eisen die OHSAS18001 stelt aan een RI&E.

Het boek is bedoeld voor iedereen die in voorbereidende, begeleidende of uitvoerende zin bij de RI&E betrokken is. Dit betreft preventiemedewerkers, arboprofessionals, arbocoördinatoren, veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, KAM-functionarissen, SHE-medewerkers en OR-leden. Daarnaast kan het boek gebruikt worden voor arbo- en veiligheidskundige opleidingen.

Inhoudsopgave

Deel I Algemeen
1. Inleiding
2. Risico's en veiligheidsculturen
3. Risico-inventarisatie en -evaluatie
4. Wettelijk kader
5. De scope van de RI&E
6. RI&E-instrumenten
7. Volledigheid van een RI&E
8. Tien eisen waar een RI&E aan moet voldoen

Deel II Stappenplan
16 stappenplan voor het maken van een volledige RI&E

Meer weten over het RI&E-instrument IMA: www.riemaken.nl

Zelfstandig consultant en trainer in tal van veiligheidskundige en arbeidshygiënische (o.a. microbiologie) onderwerpen. Voert al ruim 20 jaar risico-inventarisaties uit, toetst RI&E’s van anderen en is auteur van het boek ‘Handboek risicobeheersing; een stappenplan voor het maken van een risico-inventarisatie’.

Werkzaam als coördinator van arbo- en veiligheidskundiggerichte opleidingen bij PHOV.