Cursus
dinsdag 10 oktober 2017 Hotel Breukelen, Breukelen

Effectief omgaan met crediteuren en beslag | Module 3

Aandachtspunten en mogelijkheden voor dossiers met dwarsliggende crediteuren

Schuldeisers en hun bevoegdheden: hoe gaat u daar mee om? Schuldeisers nemen een sterke positie in ten opzichte van de debiteur. Met behulp van de deurwaarder kunnen ze loonbeslag, bankbeslag of beslag op inboedel leggen. Om als hulpverlener of bewindvoerder mensen met schulden bij te kunnen staan is veel kennis van zaken nodig.

Beslagvrije voet als absoluut bestaansminimum
Bij beslag op loon of uitkering moet de deurwaarder rekening houden met de beslagvrije voet. De berekening is ingewikkeld en van veel factoren afhankelijk! En welke nieuwe wijzigingen komen eraan als het wetsvoorstel vereenvoudiging Beslagvrije voet wordt ingevoerd?

Door het volgen van deze cursusmiddag leert u:

  • De beslagvrije voet te berekenen en met terugwerkende kracht aan te passen
  • Om te gaan met ingewikkelde beslagcombinaties
  • Om te gaan met de uitoefening van druk, waaronder beslag op inboedel

Lees meer

Voor uw persoonlijke effectiviteit als professional werkzaam in de schuldhulpverlening of betrokken bij financiële hulpverlening, is het belangrijk uw kennis en vaardigheden te onderhouden, aan te scherpen en te vergroten. Om te voorzien in uw behoefte aan praktische informatie organiseert Studiecentrum Kerckebosch een uitdagende verdiepingscursus. De cursus bestaat uit acht modules, die u zowel afzonderlijk als in combinatie kunt volgen. U kunt de cursus dit voorjaar al volgen of kiezen voor de najaarseditie.

Accreditatie / PE punten

BPBI - 4 punten
Kiwa - Persoonscertificering schuldhulpverlening NEN 8048:1 - 4 PE punten – Kennis
NBPB: 4 uur
Registerplein - 1 registerpunten voor opleidingstraject geregistreerde maatschappelijk werkers. 4 punten voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering geregistreerde sociaal juridisch dienstverleners.
VeWeVe - 4 PE-punten t.b.v. beschermingsbewindvoerders en curatoren
Wsnp - 4 vakinhoudelijke punten

 

Bestemd voor: 

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor (medewerkers van):

  • Schuldhulpverlening bij gemeenten
  • Bureaus Schuldhulpverlening
  • Beschermingsbewind
  • Bureaus voor inkomensbeheer
  • Gemeentelijke en regionale kredietbanken
  • Startende en assistent Wsnp-bewindvoerder