Programma

08:30 - 09:20
Ontvangst, uitreiking documentatie, koffie
09:30 - 09:35
Opening door de dagvoorzitter
09:35 - 10:30
Actualiteiten Invordering & Schulden
 • De nieuwe Beslagvrije voet 
 • Plannen uit het regeerakkoord: De invoering van een incassoregister. Recht op een betalingsregeling? Er is nu geen recht op een betalingsregeling! Schuldeiser teveel beschermd?
 • Adviesrecht College B&W voor inzetten BB
 • Ontwikkelingen t.a.v. het invorderen van schulden, van opkopen van vorderingen tot digitale arbitrage (e-Court)
 • Diverse jurisprudentie: van beslag op toeslagen tot afwijzing schuldhulpverlening. Wat je moet weten voor je werk in de praktijk!
10:30 - 11:00
Naar een schuldenvrije toekomst

Het stelsel van schuldhulpverlening piept en kraakt. Een te grote groep huishoudens met problematische schulden is verstoken van passende ondersteuning. Het besef dat schaarste van invloed is op schuldgedrag is inmiddels wel geland. Maar wat betekent dit voor de schuldhulpverlening? Welke systeemingrepen zijn nodig en hoe verhouden die zich tot de voornemens van het kabinet? Welke kansen maar ook risico’s zijn er in het licht van schuldenproblematiek nu de economie weer aantrekt?

11:00 - 11:30
Pauze
11:30 - 12:30
Themasessies Ronde 1

Er vinden twee rondes themasessies plaats. U kunt de twee themasessies van uw keuze opgeven bij uw aanmelding via de website. Met uw keuze zullen wij zoveel mogelijk rekening houden.

1. Onderzoek Nationale ombudsman naar de toegang tot de schuldhulpverlening

 • Drempels in de toelatingsprocedure
 • Belemmeringen in het beleid (uitsluitingen en weigeringsgronden)

Annemarie Tuzgöl, Projectleider, Nationale ombudsman
Walter van den Berg, Onderzoeker Structurele Aanpak, Nationale ombudsman

2. Praktische tips om de kans van slagen van een toelatingsverzoek Wsnp te verhogen

 • Hoe om te gaan met schulden niet te goede trouw vóór de indiening van een WSNP-verzoek?
 • Inspanningsverplichting voorafgaand aan WSNP-verzoek?
 • Dwangakkoord
 • Recente jurisprudentie

mr. Matthieu Verhoeven, Vice-president, Rechtbank Overijssel

3. Bijstandsperikelen in de praktijk

 • Problemen bij de aanvraag van de bijstandsuitkering
 • Schending van de inlichtingenplicht en gevolgen daarvan
 • Boetes en Maatregelen in de Participatiewet
 • Bijzondere bijstand voor eigen bijdrage gefinancierde rechtshulp 

mr. Petra Staal, Advocaat Arbeids- en Sociaal zekerheidsrecht, Zumpolle Advocaten

4. Schulden en de kleine lettertjes

We sluiten dagelijks nieuwe overeenkomsten en gaan verplichtingen aan waar schulden uit ontstaan. Door het sluiten van de overeenkomst gaan we vaak onbewust akkoord met allerlei regels in algemene voorwaarden. In deze workshop nemen we ze onder de loep. Onderwerpen die aan bod komen:

 • Wanneer gaan algemene voorwaarden deel uitmaken van de overeenkomst en wanneer niet?
 • Bescherming van consumenten tegen oneerlijke bedingen (grijze lijst, zwarte lijst). Herken jij bepalingen die in strijd zijn met de wet?
 • Extra bescherming bij overeenkomsten die via internet of de telefoon zijn gesloten en aan de deur of op straat. Wat kun je doen?.

mr. André Moerman, voornoemd

5. Actualiteiten CJIB

Ontwikkelingen op het gebied van Maatschappelijk verantwoord innen en incasseren; incasseren met oog en oor voor de burger, binnen gestelde kaders. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn:

 • Betalingsregeling
 • Digitalisering
 • Pilots

Jolanda Hemmes-Blumers, Accountmanager Schuldregeling, Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)

6. Hoe sociaal is de fiscus?

 • Wat houdt het incassobeleid van de fiscus nu precies in?
 • Óf en zo ja hoe ‘hard’ stelt de fiscus zich op?
 • Gaat het belang van de schuldenaar boven het belang van de schatkist?
 • Hoe gedraagt de fiscus zich als medecrediteur?
 • ‘Gedoe’ rondom toeslagen 
 • Kritiek vanuit het veld
 • Bijzondere situaties
 • Eventuele oplossingen

Arie van Eijsden, Specialist invordering van belastingen (inclusief kwijtschelding), Ministerie van Financiën (inclusief de Belastingdienst), Redactielid van het Tijdschrift voor Insolventierecht, adviseur van WSNP Periodiek, docent opleiding bewindvoerder WSNP (OSR)

7. Stress-sensitief werken bij armoede en schulden in 8 stappen

 • Hoe herken je stress in het gedrag van je cliënt?  
 • Welke signalen duiden op chronische stress?
 • Wat helpt in je aanpak om stress te verminderen en hoe bespreek je dit met je cliënt?
 • Wat helpt om ogenschijnlijk negatief en ongemotiveerd gedrag op een positieve manier te beïnvloeden?

Ricco de Goede, Adviseur en trainer armoede en schulden
Harm van der Werf, Sociaal Psychiatrisch medewerker, Stichting Anton Constandse, Den Haag met ervaringskennis van armoede en schulden

8. Herkennen van en communiceren met mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB)

Je legt iets uit, maar je hebt het idee dat degene tegenover je het niet begrijpt. Een frons op het gezicht, een vraagteken op het hoofd. Hoe kan dit? Wat gaat hier achter schuil? Je had het toch duidelijk uitgelegd? Het kan zijn dat er sprake is van een licht verstandelijke beperking. Tijdens deze workshop wordt beknopt de theorie rondom LVB behandeld:

 • Wat is een licht verstandelijke beperking, wat zijn de kenmerken en signalen?
 • Hoe herken je een licht verstandelijke beperking?
 • Licht verstandelijke beperking en schulden, wat zijn de oorzaken en wat zijn de signalen?
 • Hoe zorg je ervoor dat de ander jou begrijpt oftewel hoe pas je jouw communicatie aan?

Moniek Gehring, Consulent/trainer, MEE Gelderse Poort

9. Heldere teksten: makkelijker gezegd dan gedaan

 • De cijfers: waarom is heldere taal belangrijk?
 • Voorbeelden: hoe ziet het eruit?
 • Stappenplan: hoe doe je dat?
 • Eigen teksten: waar liggen jouw verbeterkansen?

drs. Paula van Gemen, Trainer schriftelijke communicatie, Eigenaar www.tekstmodel.nl

Wees er snel bij: aan deze themasessie kunnen maximaal 20 mensen meedoen!​

12:30 - 13:30
Lunch
13:30 - 14:30
Themasessies Ronde 2

1. Onderzoek Nationale ombudsman naar de toegang tot de schuldhulpverlening

 • Drempels in de toelatingsprocedure
 • Belemmeringen in het beleid (uitsluitingen en weigeringsgronden)

Annemarie Tuzgöl, Projectleider, Nationale ombudsman
Walter van den Berg, Onderzoeker Structurele Aanpak, Nationale ombudsman

2. Praktische tips om de kans van slagen van een toelatingsverzoek Wsnp te verhogen

 • Hoe om te gaan met schulden niet te goede trouw vóór de indiening van een WSNP-verzoek?
 • Inspanningsverplichting voorafgaand aan WSNP-verzoek?
 • Dwangakkoord
 • Recente jurisprudentie

mr. Matthieu Verhoeven, Vice-president, Rechtbank Overijssel

3. Bijstandsperikelen in de praktijk

 • Problemen bij de aanvraag van de bijstandsuitkering
 • Schending van de inlichtingenplicht en gevolgen daarvan
 • Boetes en Maatregelen in de Participatiewet
 • Bijzondere bijstand voor eigen bijdrage gefinancierde rechtshulp 

mr. Petra Staal, Advocaat Arbeids- en Sociaal zekerheidsrecht, Zumpolle Advocaten

4. Schulden en de kleine lettertjes

We sluiten dagelijks nieuwe overeenkomsten en gaan verplichtingen aan waar schulden uit ontstaan. Door het sluiten van de overeenkomst gaan we vaak onbewust akkoord met allerlei regels in algemene voorwaarden. In deze workshop nemen we ze onder de loep. Onderwerpen die aan bod komen:

 • Wanneer gaan algemene voorwaarden deel uitmaken van de overeenkomst en wanneer niet?
 • Bescherming van consumenten tegen oneerlijke bedingen (grijze lijst, zwarte lijst). Herken jij bepalingen die in strijd zijn met de wet?
 • Extra bescherming bij overeenkomsten die via internet of de telefoon zijn gesloten en aan de deur of op straat. Wat kun je doen?.

mr. André Moerman, voornoemd

5. Actualiteiten CJIB

Ontwikkelingen op het gebied van Maatschappelijk verantwoord innen en incasseren; incasseren met oog en oor voor de burger, binnen gestelde kaders. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn:

 • Betalingsregeling
 • Digitalisering
 • Pilots

Jolanda Hemmes-Blumers, Accountmanager Schuldregeling, Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)

6. Hoe sociaal is de fiscus?

 • Wat houdt het incassobeleid van de fiscus nu precies in?
 • Óf en zo ja hoe ‘hard’ stelt de fiscus zich op?
 • Gaat het belang van de schuldenaar boven het belang van de schatkist?
 • Hoe gedraagt de fiscus zich als medecrediteur?
 • ‘Gedoe’ rondom toeslagen 
 • Kritiek vanuit het veld
 • Bijzondere situaties
 • Eventuele oplossingen

Arie van Eijsden, Specialist invordering van belastingen (inclusief kwijtschelding), Ministerie van Financiën (inclusief de Belastingdienst), Redactielid van het Tijdschrift voor Insolventierecht, adviseur van WSNP Periodiek, docent opleiding bewindvoerder WSNP (OSR)

7. Stress-sensitief werken bij armoede en schulden in 8 stappen

 • Hoe herken je stress in het gedrag van je cliënt?  
 • Welke signalen duiden op chronische stress?
 • Wat helpt in je aanpak om stress te verminderen en hoe bespreek je dit met je cliënt?
 • Wat helpt om ogenschijnlijk negatief en ongemotiveerd gedrag op een positieve manier te beïnvloeden?

Ricco de Goede, Adviseur en trainer armoede en schulden
Harm van der Werf, Sociaal Psychiatrisch medewerker, Stichting Anton Constandse, Den Haag met ervaringskennis van armoede en schulden

8. Herkennen van en communiceren met mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB)

Je legt iets uit, maar je hebt het idee dat degene tegenover je het niet begrijpt. Een frons op het gezicht, een vraagteken op het hoofd. Hoe kan dit? Wat gaat hier achter schuil? Je had het toch duidelijk uitgelegd? Het kan zijn dat er sprake is van een licht verstandelijke beperking. Tijdens deze workshop wordt beknopt de theorie rondom LVB behandeld:

 • Wat is een licht verstandelijke beperking, wat zijn de kenmerken en signalen?
 • Hoe herken je een licht verstandelijke beperking?
 • Licht verstandelijke beperking en schulden, wat zijn de oorzaken en wat zijn de signalen?
 • Hoe zorg je ervoor dat de ander jou begrijpt oftewel hoe pas je jouw communicatie aan?

Moniek Gehring, Consulent/trainer, MEE Gelderse Poort

9. Heldere teksten: makkelijker gezegd dan gedaan

 • De cijfers: waarom is heldere taal belangrijk?
 • Voorbeelden: hoe ziet het eruit?
 • Stappenplan: hoe doe je dat?
 • Eigen teksten: waar liggen jouw verbeterkansen?

drs. Paula van Gemen, Trainer schriftelijke communicatie, Eigenaar www.tekstmodel.nl

Wees er snel bij: aan deze themasessie kunnen maximaal 20 mensen meedoen!​

14:30 - 15:00
Pauze
15:00 - 15:40
De Schuldenrechter in aantocht

In het Regeerakkoord wordt gesproken over een schuldenrechter. Momenteel onderzoekt een werkgroep van de rechtspraak hoe dit vorm gegeven zou kunnen worden. Wat zijn de denkrichtingen? De belangrijkste vraag is hoever de rol van de rechtspraak reikt, zijn wij er alleen voor de vonnissen of ligt er een gezamenlijke taak met de lagere overheid om te zorgen dat burgers zoveel en zo snel mogelijk schuldenvrij raken? En moet de informatievoorziening voor een burger door de gemeente en rechtspraak dan niet meer 2 handen op 1 buik zijn? Waarom gaat een rechter die over Beschermingsbewind en Wsnp gaat niet ook over de ontbinding van de huurovereenkomst, verstekvonnissen, loonbeslag? Gemeenten moeten advies gaan geven over Beschermingsbewind aan de rechter: betekent dit niet alleen al dat rechtspraak en gemeentes samen moeten optrekken?

15:40 - 16:20
SchuldInfo-quiz

Ter afsluiting van een dag vol nieuwe informatie,  stellen de sprekers een vraag. Test uw kennis en win een prijs!

16:20 - 16:30
16:30
Afsluiting en aperitief