Jaarcongres
donderdag 19 april 2018 Hotel Veenendaal, Veenendaal

Drempels of doorbraak? Op weg naar een schuldenvrij bestaan | SchuldInfo Jaarcongres

Juridische en methodische ontwikkelingen in de ondersteuning van mensen met schulden

Het SchuldInfo Jaarcongres bestrijkt een veelheid aan actuele onderwerpen, zowel juridisch als methodisch, zodat je als professional weer helemaal ‘up-to-date´ bent. De dag is volgeboekt. U kunt zich via klantenservice@kerckebosch.nl op de reservelijst laten plaatsen.

De volgende thema’s staan centraal:

 • Actualiteiten Invordering & Schulden
 • Naar een schuldenvrije toekomst
 • De Schuldenrechter in aantocht

Maak uw keuze uit 9 themasessies over:

 • Uitkomsten onderzoek Nationale ombudsman naar de toegang tot de schuldhulpverlening
 • Praktische tips om de kans van slagen van een toelatingsverzoek Wsnp te verhogen  
 • Bijstandsperikelen in de praktijk
 • Schulden en de kleine lettertjes
 • Actualiteiten CJIB
 • Hoe sociaal is de fiscus?
 • Stress-sensitief werken bij armoede en schulden in 8 stappen
 • Herkennen van en communiceren met mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB)
 • Heldere teksten: makkelijker gezegd dan gedaan

Drempels of doorbraak?
De Nationale ombudsman deed onlangs nieuw onderzoek onder tien gemeenten naar het buitensluiten van schuldhulpverlening. In eerder onderzoek werd geconstateerd dat de schuldhulpverlening hoge drempels kent, waardoor mensen buiten de boot vallen. Klopt het dat gemeenten schuldenaren ‘categoriaal’ uitsluiten, bijvoorbeeld omdat ze een koopwoning hebben of zzp-er zijn? En zo ja, op welke criteria krijgen burgers wel toegang tot schuldhulpverlening? Tijdens het congres passeren oplossingen voor deze en andere drempels in de hulp bij schulden de revue.

Naar een schuldenvrije toekomst
Om iedereen een schuldenvrije toekomst te bieden lijkt een doorbraak in het stelsel van schuldhulpverlening nodig.  Wat laten de nieuwe kabinetsplannen zien? Gaat de komst van de Schuldenrechter voor een doorbraak zorgen?

Nieuwe wetgeving
We staan stil bij de nieuwe wetgeving die het bestaansminimum van mensen met schulden beter zal waarborgen. De wet tot vereenvoudiging van de beslagvrije voet, maakt het bestaansminimum minder afhankelijk van informatie die de schuldenaar moet aanleveren. Ook bij de invordering van belastingen en toeslagen zal meer proactief op de situatie van de schuldenaar worden afgestemd.
We staan ook stil bij de kabinetsplannen: onder andere de invoering van een incassoregister, het recht op een betalingsregeling, de komst van een schuldenrechter en het adviesrecht college van B&W bij een aanvraag beschermingsbewind.

Methodische interventies
Ook is er aandacht voor nieuwe wetenschappelijke inzichten om de situatie van mensen met schulden beter te begrijpen en nieuwe methodische interventies. Hoe herken je LVB-problematiek en wat betekent dit voor de wijze waarop je het gesprek voert? Dit keer ook aandacht voor schriftelijke communicatie. Komt de boodschap wel over? Lukt het om te motiveren?

Lees meer

Accreditatie / PE punten

BPBI - 4 punten
KBvG - 4 punten
Kiwa - Persoonscertificering schuldhulpverlening NEN 8048:1 - 5 PE punten – Kennis
NBPB: 4 uur
Registerplein - 5 punten geaccrediteerde deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk
Registerplein - 5 punten geaccrediteerde deskundigheidsbevordering sociaal juridisch dienstverleners
VeWeVe - in aanvraag
Wsnp - 1 vaardigheidspunt
Wsnp - 4 vakinhoudelijke punten

 

Bestemd voor: 

Dit congres is bestemd voor (medewerkers van):

 • Beschermingsbewindvoerders, Wsnp-bewindvoerders
 • Bestuurders en medewerkers vrijwilligersorganisaties, kerken, e.d.
 • Budgetbeheerders, budgetcoaches en trajectbegeleiders, klantmanagers en coaches
 • Docenten HBO-opleidingen (SJD, Schuldbemiddeling, e.d.)
 • Gemeentelijke en regionale kredietbanken
 • (Gerechts)deurwaarders en medewerkers incassobureaus
 • Incassodiensten van woningcorporaties, energie- en telecombedrijven, thuiswinkelbedrijven
 • Maatschappelijk en sociaal  werkers
 • Schulddienst- en schuldhulpverleners, schuldregelaars, schuldbemiddelaars en casemanagers
 • Sociaal raadslieden
 • Sociale wijkteams
 • Sociale zaken/Welzijn/Werk en Inkomen bij gemeenten
 • Schuldeisers
 • Verslavingszorg