Symposium
donderdag 24 mei 2018 Hotel van der Valk Breukelen, Breukelen

Big Data bij fraude en criminaliteitsbestrijding

Leer van succesvolle cases en andere organisaties. Met handige tips uit de praktijk.

U krijgt tijdens deze dag een actuele stand van zaken en vooral veel nieuwe inzichten over het gebruik van Big Data bij het signaleren, opsporen en bewijzen van fraude en criminaliteit. Leer van succesvolle cases en andere organisaties. Met handige tips uit de praktijk.

In één dag op de hoogte van:

 • Waardevolle voorspellende analyses en profielen
 • Effectieve preventie en detectie
 • Ontwikkelingen, mogelijkheden, keuzes en dilemma’s
 • Publiek –Private samenwerking
 • Succesvolle cases
 • Methoden , technieken en tools
 • Resultaten en lessons learned
 • Nieuwe privacy regels
 • Actuele stand van zaken en toekomstige mogelijkheden

Wat zijn de resultaten?
De mogelijkheden zijn ongekend groot. Bij de aanpak van (verzekerings)fraude, het blootleggen van criminaliteit en het voorspellen van veiligheidsrisico’s. Big Data analyses worden volop ingezet door bedrijven en overheden. Het biedt een nieuwe kijk op preventie en opsporing. Met nieuwe inzichten.  En betere resultaten. Wat levert het daadwerkeiijk op? Wat laten succesvolle cases zien?  En waar gaat het in de praktijk soms fout?

Wat kan beter?
De innovatie verloopt snel. Big data methoden, technieken en tools veranderen Net als nieuwe – soms digitale – vormen van fraude en criminaliteit. Welke informatie en patronen zitten verborgen in uw data? Hoe kom je tot zinnige datasets en waardevolle analyses? Hoe maak je gebruik van risicoprofielen? En hoe scherp je deze verder aan?  Kan het resultaat nog efficiënter en effectiever plaatsgrijpen?

Wat zijn de (nieuwe) mogelijkheden bij  fraude- en criminaliteitsbestrijding? Waar zet je op in om alert in te spelen op heden en toekomst?

Risico’s, dilemma’s en keuzes
Natuurlijk zijn er ook beperkingen. Hoe minimaliseer je het risico op misleidende resultaten? Zijn de bronnen wel betrouwbaar? Wat zijn de bezwaren bij het gebruik van bepaalde risicoprofielen? Is de privacy van personen voldoende gewaarborgd? Bij het verzamelen, analyseren en gebruiken van data.  Wat is toegestaan? En wat is (maatschappelijk) niet verantwoord? Kortom, wanneer en hoe zet je Big Data in.

U krijgt tijdens deze dag een actuele stand van zaken en vooral veel nieuwe inzichten over het gebruik van Big Data bij het signaleren, opsporen en bewijzen van fraude en criminaliteit. Leer van succesvolle cases en andere organisaties. Met handige tips uit de praktijk.

Lees meer

@kkbfinfraude

Accreditatie / PE punten

NIVRE - PE-punten in aanvraag
NOvA - 5 PO-punten

 

Bestemd voor: 
 • Adviseurs veiligheidszaken en fraudespecialisten bij banken, verzekeraars en andere financiële instellingen
 • Medewerkers handhaving, (financieel) toezicht en opsporing bij (semi-)overheidinstanties  
 • Forensisch specialisten
 • Forensisch en financieel rechercheurs o.a werkzaam bij Politie
 • Docenten recherchetechnieken
 • Teamleiders TGO’s
 • Officieren van Justitie
 • Medewerkers Belastingdienst / FIOD
 • Rechters
 • Informatie- / Data-analisten
 • Accountants
 • Fraude-advocaten / specialisme Privacy
 • Privacy officers