Cursus
donderdag 24 mei 2018 Hotel Breukelen, Breukelen

Actualiteiten Wet Bopz

Relevante jurisprudentie & nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen en jurisprudentie Wet Bopz: óók in 2018!
Onlangs heeft de Eerste Kamer ingestemd met de nieuwe (verplichte) zorgwetgeving: de Wet verplichte ggz, de Wet zorg en dwang en de Wet forensische zorg. De Wvggz en de Wzd zullen op 1 januari 2020 in werking treden, de Wfz grotendeels op 1 januari 2019. Dit betekent dat de huidige Wet Bopz tot 1 januari 2020 van kracht is en er zelfs enkele nieuwe ontwikkelingen zijn met gevolgen voor uw praktijk.

Door het bijwonen van deze cursus:

  • Krijgt u in één middag een overzicht van de meest relevante Bopz-jurisprudentie
  • Kunt u uw vragen en casus voorleggen aan topdocenten uit de juridische en medische praktijk
  • Bent u beter voorbereid op uw lopende en nieuwe Bopz-zaken
  • Wordt op hoofdlijnen informatie verstrekt over de nieuwe (verplichte) zorgwetgeving: Wet verplichte ggz (Wvggz), Wet zorg en dwang (Wzd) en Wet forensische zorg (Wfd)

Doel van de cursus

Tijdens de cursus ontvangt u in één middag een overzicht van de meest relevante jurisprudentie uit het afgelopen jaar. Daarnaast behandelen de docenten de nieuwe ontwikkelingen op enkele deelonderwerpen: verslavingen, de relatie tussen TBS en de wet Bopz, aspecten van geheimhouding en de interne rechtspositie. Tot slot is er aandacht voor de nieuwe (verplichte) zorgwetgeving in aantocht: de Wet verplichte ggz (Wvggz), de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet forensische zorg (Wfz).

Docenten uit de juridische en medische praktijk

De docenten mr. dr. Rob Keurentjes senior rechter A rechtbank Noord Nederland, en mr. drs. Rembrandt Zuijderhoudt, Gezondheidsjurist/psychiater/psychotherapeut (niet praktiserend), zullen u aan de hand van praktijkvoorbeelden en actuele jurisprudentie meenemen in de dagelijkse praktijk van de Wet Bopz. Op hoofdlijnen wordt tevens informatie verstrekt over de nieuwe (verplichte) zorgwetgeving.

Stuur uw eigen praktijkcasus in!
Wij nodigen u uit om uiterlijk één week voor de actualiteitencursus uw vragen en casus in te sturen. Deze worden dan tijdens deze middag behandeld door de docenten. U kunt uw vragen sturen naar: klantenservice@kerckebosch.nl.

 

Lees meer

Volg ons ook via twitter @kkbletselschade

Accreditatie / PE punten

Deze cursus telt mee voor uw ingeschreven specialisatie Psychiatrisch patiëntenrecht (RvR)
NOvA - 4 PO-punten

 

Bestemd voor: 
  • (Bopz-)Advocaten
  • Officieren van Justitie
  • Juristen met interesse in de rechtspositie van psychiatrische patiënten