Cursus
dinsdag 22 mei 2018 Van der Valk Hotel Veenendaal, Veenendaal

Actualiteiten Jeugdrecht & Jeugdstrafrecht

Omdat er veel dwarsverbanden zijn tussen het civiele jeugdrecht en jeugdstrafrecht, dienen juristen op beide terreinen te zijn ingevoerd om jeugdzaken goed te kunnen behandelen. Daarom zijn beide rechtsgebieden gecombineerd in deze cursus. 

Onderwerpen die centraal staan tijdens deze cursusdag:

  • Nieuwe wetgeving in werking & actuele en relevante jurisprudentie
  • De herziene kinderbeschermingsmaatregelen
  • De Jeugdwet
  • Jeugdstraf(proces)recht, met nadruk op het Adolescentenstrafrecht

Deze cursus telt mee voor de Specialisatie Jeugdrecht (Raad voor Rechtsbijstand)
De inhoud van deze cursus sluit aan bij de huidige regels van de Raad voor de Rechtsbijstand voor toevoegingen bij gesloten Jeugdzorg, het Jeugdstrafrecht en de bijzondere curator.

De docenten zetten de belangrijkste ontwikkelingen in één dag voor u op een rij. U krijgt praktische tips die uw cliënt direct kunnen helpen.

Stuur uw casus of vraag in
Wilt u uw eigen vragen of casus voorleggen aan de docenten? Wij nodigen u uit om uiterlijk één week voor de cursusdatum uw casus in te sturen. Deze worden dan tijdens de cursus, voor zover mogelijk, behandeld door de docenten. U kunt uw vragen of casus sturen naar: klantenservice@kerckebosch.nl

Lees meer

Samenhang civiele jeugdrecht en jeugdstrafrecht
Omdat er veel dwarsverbanden zijn tussen het civiele jeugdrecht en jeugdstrafrecht, zijn beide rechtsgebieden gecombineerd in deze cursus. Diverse rechtbanken zijn inmiddels overgegaan op het formeren van één jeugdteam, waarin zowel straf- als civiele jeugdzaken worden behandeld en combizittingen worden georganiseerd. Hoewel deze combizittingen nog niet overal zo goed lopen als gehoopt, wordt hard gewerkt aan verbetering.

Jeugd(beschermings)recht
In het  civielrechtelijke deel van de cursus wordt uitgebreid de jurisprudentie besproken vanaf 1 januari 2015,  het moment waarop de herziening kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdwet in werking zijn getreden. De ontwikkelingen en knelpunten in de praktijk staan hierbij centraal. De positie van het kind en diens ouder(s) onder het regime van de wetswijzigingen krijgt ruim aandacht. Ook de gesloten jeugdzorg komt aan bod.

Jeugdstraf(proces)recht
De grote lijnen van het nieuwe jeugdstrafrecht worden doorgenomen. Ook de relevante aspecten van het EVRM en IVRK komen hierbij aan bod. Het Adolescentenstrafrecht, dat op 1 april 2014 in werking trad, wordt uitvoerig behandeld. De casuistiek geeft een goed beeld van de actuele ontwikkelingen. Aan de hand van een quiz wordt interactief de behandelde stof doorgenomen en geëvalueerd, met name op het gebied van het adolescentenstrafrecht.

Accreditatie / PE punten

NOvA - 6 PO-punten

 

Bestemd voor: 
  • Advocaten, advocaat-mediators en bijzondere curatoren
  • Juridisch (beleids)medewerkers van gemeenten en sociale wijkteams
  • Juristen bij de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, Gecertificeerde instellingen die een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering uitvoeren, Jeugd & Opvoedhulp
  • Jeugdofficieren van justitie
  • Leden rechterlijke macht